Werken bij SBA

Op TNO’s afdeling Strategic Business Analysis werken 40 slimme professionals die dagelijks hun uitdaging vinden in het oplossen van bedrijfskundige en economische vraagstukken. De afdeling biedt strategisch bedrijfsadvies, introduceert business modellen en implementeert innovaties.

Strategic Business Analysis geeft advies over strategische investeringsvraagstukken en samenwerkingsvraagstukken binnen consortia. Wij doen dat met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve modellen en in samenwerking met collega's van technische afdelingen. We vergroten het innovatieve vermogen van onze klanten, en houden daarbij rekening met de dynamiek en geldstromen in de markt én maatschappelijke doelen.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Welke business modellen passen binnen de duurzame energie ontwikkelingen?
  • Welke partijen zijn nodig om schaarse materialen te kunnen oogsten na afloop van de levensduur van elektronica?
  • Wat is het effect van veranderende geldstromen op de rol die partijen binnen het consortium spelen?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van deze innovatie voor de circulaire economie?
  • Gaan deze nieuwe high tech producten winstgevend zijn, en zo ja, op welke markt en hoeveel?

Je werkt bij ons in een innovatieve projectomgeving met multidisciplinaire teams op vrijwel alle units van TNO.

Als Consultant of Scientist wordt van je verwacht dat je analyses in een bedrijfsmatig en maatschappelijk perspectief kunt plaatsen en dat je daar conclusies aan kunt verbinden en deze tot uitvoer kan laten brengen. Hiermee draag je binnen multidisciplinaire projecten positief bij aan de impact van het resultaat.

We zoeken ondernemende econometristen, wiskundigen of bedrijfskundigen. Ben je creatief, innovatief en zelfsturend? Neem dan contact met ons op!

Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina.

Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie
Contact