De overheid zet artificial intelligence (AI) volop in bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Vaak met succes. Maar niet altijd. Soms gaan er dingen mis omdat het gebruik van AI vrij ondoorzichtig is. Of omdat men simpelweg te weinig expertise heeft over AI-systemen. Daardoor kan het lastig zijn om zo’n systeem goed bij te sturen. Hoog tijd om dat probleem aan te pakken. Hoe? Door te experimenteren met AI proeftuinen waar transparantie en de mens centraal staan.

Paper 'Op zoek naar de mens in AI'

De burger moet centraal staan bij AI-ontwikkelingen

Download de paper
In de ontwikkelfase van een AI-algoritme wordt de mens onvoldoende centraal gesteld.

Te vaak worden AI-toepassingen ingezet die niet doen wat ze zouden moeten doen. Zo zijn er meerdere voorbeelden van algoritmes die bepaalde groepen mensen stigmatiseren en benadelen. In de ontwikkelfase van zo’n algoritme wordt de mens dan te weinig als centraal gesteld. Burgers weten het vaak niet eens als de overheid op een bepaald vlak AI-systemen inzet. En als dat wel duidelijk is, weten burgers niet welke rol zo’n systeem speelt bij overheidsbeslissingen. Ze weten dan dus ook niet op basis van welke data die beslissingen tot stand komen. Er is een gebrek aan transparantie en uitlegbaarheid. Dat helpt niet om het vertrouwen in AI te vergroten.

Probleem in publieke sector dat snel aangepakt moet worden

Wat daarbij steeds duidelijker wordt, is dat burgers nog niet actief genoeg betrokken worden bij AI-ontwikkelingen. Daardoor worden hun belangen in te beperkte mate bewaakt. Ondertussen krijgen op AI gebaseerde beslissingen wel steeds meer invloed op het dagelijkse leven van burgers. Ook dat is dus een probleem dat snel aangepakt moet worden.

Werken aan een transparante, mensgerichte AI

Whitepaper 'Op Zoek Naar de Mens in AI', coverbeeld

Volgens ons zit de oplossing vooral in de ontwikkeling van transparante en mensgerichte AI-oplossingen én een beter toezicht. Daarbij zien we inclusieve AI-systemen voor ons, die rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Daar is meer voor nodig dan ethische gedragscodes en wetgeving. Het is vooral een doorlopend proces dat continu gemonitord en verbeterd moet worden. Onze AI-experts zien daarbij ‘dynamische proeftuinen’ voor zich: communities waarin data scientists, data engineers, beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en burgers samen nadenken over de ontwikkeling van AI-oplossingen binnen de publieke sector.

Meer weten over de visie van TNO op de ontwikkeling van AI-oplossingen binnen de publieke sector? Lees dan het whitepaper ‘Op zoek naar de mens in AI’.

Het is ook mogelijk om de podcast met Anne Fleur van Veenstra (director of science) en Kees Verhoeven (oud D66 kamerlid) te beluisteren, zie hieronder.

Beluister de podcast

Op zoek naar de mens in AI

Naar Soundcloud
Nieuws

Betrek burgers bij experimentele proeftuinen AI

22 juni 2021
In het vandaag gepubliceerde paper ‘Op zoek naar de mens in AI’ pleiten we ervoor om experimentele omgevingen in te richten waarin AI-systemen voor algoritmische publieke besluitvorming worden beproefd.... Lees verder
Roadmap

Toepassingsgebieden

Binnen het TNO Appl.AI programma werkt TNO aan een zestal toepassingsdomeinen. Lees hier welke vorderingen we maken op het gebied van AI-toepassingen. Lees verder
Kennis

Privacy en ethiek in kunstmatige intelligentie

De verwachte maatschappelijke impact van AI is aanzienlijk. Denk aan de toepassing van AI om medewerkers te werven, waarbij algoritmes kunnen worden gebruikt om medewerkers te selecteren. Sommige AI-toepassingen... Lees verder
Kennis

Betrouwbare, transparante en eerlijke AI

De huidige AI-systemen zijn verre van perfect en nemen beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Acceptatie van AI-systemen in de samenleving vraagt om transparante algoritmes en naleving van wet- en... Lees verder
Kennis

Datagedreven besluitvorming

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld het bestrijden van langdurige werkloosheid, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het anticiperen op technologische... Lees verder
Expertise

Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke... Lees verder
Contact

Babette Bakker

  • innovatiebeleid
  • AI
  • sleuteltechnologieën