Situational awareness bij robot hond

Thema:
Veilige autonome systemen

Sommige industriële omgevingen zijn te complex en te gevaarlijk voor menselijke inspecteurs. Maar robots kunnen daar wel aan de slag. Zo ook op rampplekken. TNO ontwikkelt daarom een robothond die mensen helpt om rampen te voorkomen. Gaat het onverhoopt toch mis? Dan kan die robot ook zelfstandig een reddingsoperatie uitvoeren.

Stel je de volgende omgeving voor: een gigantische productielocatie met grote tanks. De inhoud van die tanks? Chemische substanties die niet alleen giftig zijn, maar ook licht ontvlambaar. Een lek of een te hoge druk kan catastrofale gevolgen hebben. Continue en nauwkeurige inspecties zijn dus essentieel. Momenteel voeren mensen die inspecties nog uit. Dat is zeer gevaarlijk werk. Er bestaat namelijk altijd een risico dat er giftige gassen vrijkomen. Of dat er een explosie plaatsvindt.

Robot met kunstmatige intelligentie

Goed nieuws voor die inspecteurs: TNO is een robot aan het ontwikkelen die in gevaarlijke situaties het benodigde inspectiewerk kan doen. Het gaat om een robothond die beschikt over een camera en een microfoon. Omdat hij voorzien is van de laatste snufjes op het vlak van kunstmatige intelligentie, kan hij zelfstandig zijn werk doen. Een autonome robot dus.

SPOT de robothond ingezet voor inspectie- en reddingswerk
SPOT de robothond kan worden ingezet voor inspectiewerk in gevaarlijke situaties in plaats van mensen.

Mensen helpen én redden

Het wordt nog mooier. TNO onderzoekt momenteel ook wat er nodig is om de robothond in te kunnen zetten tijdens reddingsoperaties. Dan zal hij mensen dus niet alleen kunnen helpen, maar zelfs in een rampsituatie ook mensenlevens redden. Die intelligentie zijn we momenteel aan het ontwikkelen.

Situational awareness tijdens een ramp

Zowel voor de inspectietaken als het reddingwerk is het belangrijk dat de robot na inschakeling meteen operationeel is. Hij moet dan direct zelfstandig en op een intelligente manier zijn werk doen. Turn-Key Intellect noemen we dat. Om een robot daadwerkelijk op dat niveau te krijgen, moet hij wel eerst de volgende drie stappen doorlopen:

  1. Plannen maken op basis van gezond verstand: De robot moet weten in welke situatie hij zich bevindt, oftewel situational awareness. Daarbij moet hij in staat zijn om hypotheses te maken. Bijvoorbeeld over een eventuele gaslek kan zijn. Vervolgens moet hij die hypothese toetsen met wat hij in de echte wereld waarneemt. Dat betekent dat de robot de  kennis moet hebben die mensen tot dusver hebben opgebouwd over gevaarlijke situaties. Hij moet ook in staat zijn om zelf van nieuwe ervaringen te leren.
  2. Anticiperen: In kritieke situaties spelen zoveel factoren mee dat de situatie snel kan veranderen. De robot moet in zo’n geval checken of zijn huidige plan nog uitvoerbaar is. Is dat niet het geval? Dan moet hij snel een nieuw plan maken en daar naar handelen.
  3. Improviseren: Valt tijdens een meet operatie de camera uit? Dan is het niet handig als de robot nog steeds op basis van visuele input te werk gaat. In dat geval moet hij zijn weg dus op een andere manier weten te vinden. Bijvoorbeeld op basis van geluid of geur.

Vanaf een afstandje te volgen

Als de robothond straks daadwerkelijk ingezet wordt voor inspecties en reddingsoperaties, kunnen mensen hem vanaf een afstandje volgen. Hij stuurt namelijk constant informatie door over zijn vorderingen. Daarbij geeft de robothond ook aan in hoeverre zijn kennis en vaardigheden aansluiten bij de situatie waarin hij zich bevindt.

Robothond Spot met staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen.
SPOT de robothond interacteert met staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

Laat je verder inspireren

6 resultaten, getoond 1 t/m 5

Eerste overzicht van technieken cyberaanvallen van AI door AI

Informatietype:
Nieuws
17 februari 2023

Kunstmatige Intelligentie wordt in alle internationale trendrapporten gezien als de belangrijkste disruptieve technologie van de komende jaren, ook binnen het cybersecurity-domein.

Eerste wereldwijde conferentie over AI in het militaire domein

Informatietype:
Nieuws
15 februari 2023

REAIM 2023: Conferentie over de belangrijkste voorwaarden, kansen, uitdagingen en risico's van militaire toepassingen van AI.

Nederlandse I-Botics grijpt naast X Prize

Informatietype:
Nieuws
7 november 2022

I-Botics wordt 5e op vrijdag 4 november 2022 in Long Beach Californië (VS) tijdens de 'ANA Avatar X Prize’. Een prestigieuze internationale wedstrijd waarin  17 genomineerden streden om een prijs van 10 miljoen dollar met een robotachtig systeem dat de aanwezigheid van een mens op een afgelegen locatie in real time inzet.

Veelbelovend Regeerakkoord met ruime aandacht voor innovatie

Informatietype:
Nieuws
16 december 2021

De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie.

Versnelde AI ontwikkelingen door krachtenbundeling TNO en Nederlandse AI Coalitie

Informatietype:
Nieuws
19 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 hebben Peter Werkhoven (Chief Science Officer, TNO) en Kees van der Klauw (Coalitiemanager, Nederlandse AI Coalitie) een Memorandum of Understanding getekend om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen.