5G wordt sneller, slimmer, stabieler en veiliger dan 4G. TNO werkt intensief mee aan deze volgende generatie mobiele technologie, die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Van zorg en bouwen op afstand, tot slimmere steden met minder vervuiling en optimaal openbaar vervoer. Zo ziet onze samenleving met 5G er straks uit.

Betere besluitvorming in de ambulance dankzij 5G

Uitdaging

In geval van nood is het cruciaal om snel een juiste inschatting te maken van de urgentie en locatie voor de behandeling van de patiënt (triage). Steeds meer ambulancediensten willen daarom de pre-ziekenhuistriage verder verbeteren. Op afstand kan een Medisch Manager Ambulancezorg of specialist meekijken met het ambulanceteam en adviseren.

Perspectief

Dankzij een hoogwaardige video-, audio- en dataverbinding (bijvoorbeeld ECG) met de ambulance, kan de beoordeling van de situatie aanzienlijk verbeteren, want nu verloopt de communicatie alleen via audio.

Door de medisch specialist virtueel bij het proces te betrekken, kan het paramedisch ambulancepersoneel efficiëntere beslissingen nemen. Paramedici worden in acute situaties beter ondersteund op verzoek. Daarnaast wordt het risico kleiner dat patiënten onnodig naar een specialistisch ziekenhuis worden gebracht.

Stand van de technologie

TNO werkt de komende jaren samen met haar partners aan de doorontwikkeling van deze toepassing in het 5G HEART project.

Onderdeel van het werk is de ontwikkeling en het toepassen van TNO’s 5GSP (5G Service Platform) om hoogwaardige verbindingen voor de ambulance in het 5G netwerk in te kunnen stellen.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de zorg

Lees verder

5G maakt steden slimmer

Uitdaging

Hoe houden we steden bereikbaar, gezond, vitaal en bovenal leefbaar? Met behulp van slimme monitoringinstrumenten kunnen bestuurders real-time beslissingen nemen die de kwaliteit van leven voor alle burgers kan verbeteren.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de overheidssector

Lees verder

Perspectief

Sensoren, verbonden met elkaar en met het internet, houden voortdurend een vinger aan de pols. 5G maakt smart cities mogelijk waarin supersnelle dataverbindingen zorgen voor een veilig en vloeiend verkeer en een optimale energiehuishouding.

Stand van de technologie

Nu al worden er lantaarnpalen geplaatst die uitgerust zijn met wifi en camera's en een oplaadpunt voor elektrische auto's. Ze kunnen geluiden waarnemen en gedrag herkennen, waardoor ze waardevolle voelsprieten zijn van de stad.

De komst van 5G maakt het mogelijk om al deze Internet of Things (IoT) data met elkaar te verbinden. Kunstmatige intelligentie (AI) stelt ons in staat de data zonder vertraging te interpreteren en om te zetten in gewenste, interventies waardoor de stad optimaal functioneert. 

Lees meer over het Internet of Things in de stad

Lees verder

Betere kwaliteit met minder arbeid in de agrisector door 5g

Uitdaging

De komende 30 jaar moeten we 70 procent meer voedsel verbouwen om de groeiende wereldbevolking te voeden. Om aan deze vraag te voldoen, zullen boeren de nieuwste technologieën moeten inzetten tijdens het telen, met betere kwaliteit en met minder arbeid.  

Perspectief

Op dit gebied lopen er diverse projecten zoals drones voor gewasinspectie, een sensornetwerk voor waterkwaliteitsmeting, een schoffel robot, virtuele afrastering voor koeien, koeien met 5G-halsbanden, een slimme aardappel en een aardappelselectiekar. Bij een aantal van deze projecten is TNO betrokken. 

Stand van de technologie

Een grootschalige toepassing van 5G technologie in de landbouw laat echter nog op zich wachten. Een ingewikkelde patstelling ligt hieraan ten grondslag. Deze impasse heeft niets te maken met de techniek op zich maar met het feit dat er wereldwijd geen dekking is in de voor de landbouw belangrijke rurale gebieden. En hierdoor vinden er geen grote 5G gerelateerde innovaties plaats bij de grote landbouw fabrikanten. Daarom werkt TNO aan samenwerking tussen diverse partijen. 

Download

Lees het paper over het belang van 5G in de agrisector

Download

5G zorgt voor voldoende capaciteit op het spoor

Uitdaging

De wereldwijde spoorwegorganisatie UIC heeft besloten om 5G te gebruiken als basistechnologie voor het Future Railway Mobile Communication System (FRMCS). Sinds de jaren 90 wordt 2G-technologie gebruikt voor spoorwegcommunicatie. Vanaf 2030 moet dat systeem plaatsmaken voor het FRMCS, waardoor de spoorsector straks over een toekomstbestendige communicatie-infrastructuur beschikt.

De overgang naar 5G gaat gepaard met diverse uitdagingen. Moet bijvoorbeeld de spoorsector zijn eigen 5G-netwerk inzetten of 5G-netwerken van mobiele operators gebruiken? Hoe zorg je dat het 5G-netwerk betrouwbaar en veerkrachtig is? En welke innovatieve businessmodellen zijn gunstig voor de spoorsector? Lees meer over de kansen van 5G op het spoor in ons rapport.

Perspectief

5G biedt de spoorsector verschillende mogelijkheden:

  • Optimale betrouwbaarheid en veiligheid voor operationele diensten;  
  • Gigabit communication services bieden passagiers en treinpersoneel een optimale digitale ervaring tussen de rails. Voordelen: een snelle internetverbinding voor reizigers, video conferencing voor personeel (VR/AR), en connectiviteit voor apparatuur en systemen aan boord;
  • Dataverzameling met behulp van talrijke sensoren kan helpen om treinen, sporen en treinstations beter te beheren. Preventief onderhoud wordt eenvoudiger doordat onderhoudsproblemen eerder aan het licht komen en doordat je bijvoorbeeld de bezetting van de stoelen kunt bijhouden.

Stand van de technologie

Samenwerking tussen verschillende stakeholders is essentieel om optimaal te kunnen profiteren van de potentie van 5G. Daarom bouwen ProRail en TNO samen een 5G-roadmap voor de spoorsector en zetten we stappen om 5G te realiseren.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de mobiliteit en logistiek

Lees verder

Bouwen op afstand met AR en VR via 5G

Uitdaging

Werktuigen die op afstand worden bediend? Een bouwplaats die 24 uur per dag wordt gerund door gedistribueerde teams uit alle delen van de wereld? Het is straks allemaal mogelijk met 5G.

Perspectief

De verhoogde bandbreedtecapaciteit maakt ‘connected’ bouwplaatsen en gecoördineerde teams van geautomatiseerde robots mogelijk. De zeer geringe vertraging (oftewel latency) van 5G maakt het interessant om bouwvoertuigen of productiemiddelen op afstand te besturen. Hierdoor kunnen bouwwerkzaamheden 24/7 doorgaan en blijven bouwtrajecten op koers in een anderhalve-meter samenleving.

Stand van de technologie

Op de korte termijn biedt 5G kansen voor het real-time monitoren van sensordata. Met behulp van 5G is het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch een camera te activeren op het moment dat een schip dreigt te botsen met een brug. De situatie is direct zichtbaar zodat er snel geanticipeerd kan worden om de schade te beperken.

TNO doet onderzoek naar remote working op basis van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en tactiele technologie. Tal van toepassingen worden momenteel getest in het 5G testnetwerk van TNO en binnen de 5Groningen proeftuin.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de bouw- en infrasector

Lees verder

5G helpt storingen op afstand verhelpen in de maakindustrie

Uitdaging

Met remote support kan een expert virtueel ondersteuning bieden aan een monteur. Als zelfs zeer schaarse expertise vrijwel direct beschikbaar is, draagt dit bij aan een robuust productieproces.

Perspectief

Samenwerking op afstand met behulp van telepresence, oftewel het digitaal aanwezig zijn op een locatie, biedt grote kansen voor de maakindustrie. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van complexe installaties, waarbij op afstand workflow en operationele assistentie wordt geboden.

Als zelfs zeer specialistische expertise overal binnen handbereik is, zorgt dat voor een uiterst betrouwbaar proces dat nieuwe geografische mogelijkheden voor de productie biedt.

Stand van de technologie

TNO doet onderzoek naar remote working op basis van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en tactiele technologie. Tal van toepassingen worden momenteel getest in het 5G testnetwerk van TNO en binnen de 5Groningen proeftuin.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de maakindustrie

Lees verder