Circulaire economie en luchtkwaliteit

Klimaatverandering en luchtverontreiniging beperken is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van nu. Ontdek hoe wij hier met onderzoek naar klimaat en luchtkwaliteit aan bijdragen.

Klimaatverandering en luchtverontreiniging

We ontwikkelen methoden om fijnstof, stikstof en broeikasgassen te meten. En we brengen de bronnen en gevolgen van uitstoot in kaart.

Volg de laatste ontwikkelingen

21 resultaten, getoond 11 t/m 15

Klimaatverandering en luchtverontreiniging

Informatietype:
Artikel
Luchtverontreiniging en klimaatverandering beperken is een grote uitdaging. TNO helpt bedrijven en overheden om effectieve maatregelen te nemen.

De nieuwe fijnstofaanpak voor grotere gezondheidswinst

Informatietype:
Artikel

Voor een grotere gezondheidswinst in de strijd tegen fijnstof prestenteert TNO een gerichtere fijnstofaanpak. Met een concreet 5-stappenplan. Lees meer.

Broeikasgas emissie monitoring en verificatie

Informatietype:
Artikel
Broeikasgassen meten is belangrijk voor het bestrijden van klimaatverandering. Daarom werken wij aan emissie-inventarisaties en een verificatiesysteem.

Real-time geluidsoverlast meten

Informatietype:
Artikel
Geluidsoverlast heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid. Met real-time meten van geluidsoverlast dragen we bij aan oplossingen.

Luchtkwaliteit meten: werken aan een schone lucht

Informatietype:
Artikel
Slechte luchtkwaliteit veroorzaakt circa 80% van de ziektes door omgevingsfactoren. Voor een gezondere toekomst onderzoeken en meten we de luchtkwaliteit.