Energietransitie in wijken

Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie in wijken? Wij onderzoeken de combinatie van technologie en menselijk gedrag. Lees hoe je bewoners stimuleert tot de overstap naar andere vormen van energie.

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van TNO zich buigen.

Volg de laatste ontwikkelingen

8 resultaten, getoond 6 t/m 8

Routekaart: tenminste 60% energievraag industrie in 2050 elektrificeren

Informatietype:
Nieuws
14 oktober 2021

Om de industrie te laten overschakelen van fossiele op duurzame energie is elektrificatie het sleutelwoord. Er zijn op korte termijn al grote stappen nodig om de industrie vanaf 2030 van grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit te kunnen voorzien. Tussen 2030 en 2050 gaat het om een extra behoefte van 80 tot 130 terawattuur (TWh) aan elektriciteit, waarvoor 26 tot 46 gigawatt aan vermogen van wind op zee nodig is. Een forse, maar haalbare opgave.

Samen werkt het beter: bewonersparticipatie in de wijkaanpak

Informatietype:
Insight
24 februari 2021
Hoe helpt bewonersparticipatie wijken aardgasvrij te maken? TNO doet onderzoek.

Hoe een duurzaam bedrijventerrein zorgt voor enorme CO2-reductie

Informatietype:
Insight
12 januari 2021
Bij het verduurzamen van bedrijventerreinen is een enorme CO2-besparing te behalen. Een lokale aanjager kan helpen bij het energieneutraal maken van bedrijventerreinen.