I-JGZ: digitale innovaties voor slimme jeugdgezondheidszorg

Thema:
I-JGZ

De transformatie binnen het jeugddomein vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid van ouders én flexibeler werken van jeugdprofessionals. Digitale innovaties helpen hierbij. Onder de noemer I-JGZ ontwikkelen we geïntegreerde digitale innovaties voor samenwerking tussen ouders en JGZ-professionals. Deze ondersteunen in slimme en efficiënte jeugdgezondheidszorg: de juiste zorg waar het nodig is.

Jeugdgezondheidszorg voor lokale preventieve hulpverlening

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dé lokale partij bij wie álle ouders met jonge kinderen komen voor preventieve hulpverlening. Denk aan vaccinaties en het vroeg signaleren van problemen rondom groei, taal en gedrag. Zo nodig wordt er doorverwezen naar de jeugdhulp. Dit sluit aan bij de transformatie in het jeugddomein. Met als doel het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het probleemoplossend vermogen van het gezin.

Het gezin centraal

Sinds de nieuwe jeugdwet (2015) wordt de JGZ, net als de jeugdhulp, decentraal door de gemeente gefinancierd en georganiseerd. Zij bieden mede preventieve zorg. Ook dwingt krapte op de arbeidsmarkt de JGZ hun diensten te verlenen met steeds minder jeugdartsen en -verpleegkundigen.

Daarom is het belangrijk flexibeler te werken. Vooral door contact af te stemmen op de behoefte en agenda van het gezin. Zo ontstaat een langdurige klantrelatie én wordt mankracht vrijgemaakt. En kunnen meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen worden met preventieve, lichte zorg.

Digitalisering binnen de JGZ

Digitale innovaties dragen bij aan een meer flexibele jeugdgezondheidszorg:

  • Digitale gesprekstools, zoals DIGIZ (pdf) helpen de zorgbehoeften van ouders scherp te krijgen en zorg op maat te leveren.
  • Apps voor oudercoaching en het bijhouden van de ontwikkeling van het kind bieden mogelijkheden om de regie van ouders en jongeren te vergroten. Ook helpen zij het vakmanschap van de professional te versterken.
  • Een digitaal dossier met ouderportaal kan professionals helpen de ontwikkeling van álle kinderen in kaart te brengen en dit aan ouders te communiceren.

Tot nu toe zijn digitale innovaties in de JGZ versnipperd en zijn data niet uitwisselbaar. Zo zijn er zeven (concurrerende) dataleveranciers van digitale dossiers en een flink aantal apps. Door het lokale karakter richt elke JGZ-organisatie de ICT-infrastructuur op haar eigen manier in. En veel digitale innovaties worden als gebruiksonvriendelijk ervaren door een gebrek aan personalisatie. Ook sluiten ze niet aan bij de werkprocessen binnen de JGZ.

I-JGZ integreert en personaliseert

Het doel van I-JGZ is om bestaande digitale innovaties binnen de JGZ beter op elkaar af te stemmen. Zo worden ouders meer betrokken en is gepersonaliseerde ondersteuning mogelijk. I-JGZ is een programma van TNO en NCJ met een consortium met de praktijk, leveranciers, brancheverenigingen en ouders.

We werken aan een landelijk geïntegreerde ICT-oplossing voor de lokale JGZ. Deze bestaat uit de integratie van bestaande digitale innovaties in de JGZ:

  • Oudermodule: gezinnen volgen de ontwikkeling en gezondheid van het kind, delen vragen of zorgen en ontvangen (geautomatiseerd) laagdrempelig advies op maat.
  • Gespreksmodule: ouders en professionals bespreken samen de ontwikkeling van het kind en eventuele zorgen, en vinden passende voorlichting of hulp in de buurt.
  • Slimme Richtlijnmodule: een stroomdiagram (algoritme) waarin de JGZ-richtlijnen zijn verwerkt. Dit geeft geautomatiseerde anamnesevragen (vragen voor het kiezen van een behandeling) en passend advies op basis van gegevens van verschillende bronnen (ouders, digitaal dossier).

Van pilot naar landelijke inzet

I-JGZ wordt in een aantal regio’s getest. De wens is om steeds meer partijen te betrekken en uiteindelijk te komen tot een landelijke uitrol. “We zoeken antwoord op de vraag hoe we technologieën kunnen verbinden en inzetten, zodat ze de gewenste ondersteuning geven. Gezamenlijk moeten we tot een systeem komen dat matcht met verschillende innovaties en kan praten met data van verschillende leveranciers. I-JGZ is een succes wanneer ouders weten waarvoor en hoe ze bij de JGZ kunnen aankloppen. Voor een gezonde jeugd: on- en offline.”, benadrukt TNO’er en projectleider Olivier Blanson Henkemans.

Health Deal als hub

We brengen partijen bij elkaar in een zogenoemde Health Deal. Deze is erop gericht ondersteuning te bieden, flexibeler te werken en bij te dragen aan de inzet van digitale innovaties en de uniformiteit en integratie daarvan. Daarmee krijgen kinderen een kansrijke start, wat bijdraagt aan een goede ontwikkeling en gezondheid.

Denk met ons mee

Wil je met ons meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een slimme JGZ die past bij de dynamische transformatie van onze gezondheidszorg? Sluit je aan bij de Health Deal. Neem daarvoor contact op met RVO.

Download de Digitale GIZ (DIGIZ)

Een aantrekkelijk hulpmiddel voor het actief betrekken van gezinnen en het verbeteren van de communicatie tussen zorgprofessionals en cliënten.

TNO ontwikkelt met partners een digitale versie van de GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften). Deze tool helpt om zorgbehoeften nog scherper te krijgen en daardoor zorg op maat te kunnen leveren.

Ouders en jongeren zijn positief over de GIZ-methodiek. De werkwijze helpt hen een goed beeld te krijgen van waar zorgen zitten, maar geeft ook inzicht in wat wel goed gaat. Ouders en kinderen accepteren de aangeboden hulp beter, doordat ze zelf actief betrokken zijn en samen een inschatting maken van de zorgbehoefte. Voor professionals biedt de GIZ door de structuur en praktische tools houvast om samen met ouders en jongeren te beslissen welke hulp het beste aansluit bij hun situatie.

Ontwikkeling Digitale GIZ

We ontwikkelen de Digitale GIZ in verschillende stappen:

  • we peilen onder gebruikers hoe de GIZ in de praktijk werkt en waar mensen nog behoefte aan hebben;
  • we stellen op basis van deze behoefte een eisenpakket samen voor de ontwikkeling van de Digitale GIZ;
  • we ontwikkelen de Digitale GIZ;
  • we voeren een praktijkproef uit met de Digitale GIZ, waarbij we toetsen op kwaliteit, effect en efficiëntie van de zorgverlening.

Voor de ontwikkeling van de Digitale GIZ werken we samen met GGD Hollands Midden, JGZ Zuid-Holland West, Kwadraad maatschappelijk werk, Leids Universitair Medisch Centrum, NCJ en Eaglescience Software.

Voordelen van de Digitale GIZ

De Digitale GIZ kan worden ingezet bij elk contact met ouders, kinderen en jongeren. Het draait op een tablet of kleine laptop. Zo kan de professional het makkelijk meenemen naar een afspraak. De Digitale GIZ start met de oorspronkelijke schema’s als visuele hulpmiddelen. Deze helpen ouders en kinderen om meer regie te krijgen op het gesprek. Kinderen en ouders beoordelen hun ontwikkel- en gezinssituatie op basis van de schema’s en bepalen samen met de professional passende doelen en acties.

De digitale GIZ is gebruiksvriendelijk en heeft een betere ‘look and feel’. Gebruikers kunnen gegevens direct opslaan, delen en koppelen aan digitale dossiers en applicaties van andere zorgverleners. Bij een volgende afspraak kunnen de gebruikers hun gegevens makkelijk tevoorschijn halen op de tablet.

De digitale versie stimuleert daarnaast ouders en jongeren om zelf actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Ze kunnen zelf gegevens bijhouden, zaken teruglezen en zich zo beter voorbereiden op vervolggesprekken. Na verloop van tijd is terug te zien hoe zaken zich in de tijd hebben ontwikkeld.

Laat je verder inspireren

37 resultaten, getoond 1 t/m 5

WHO lanceert nieuwe methode voor meten vroege ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2023

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de (GSED) gelanceerd. GSED is een nieuwe methode om de ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden te beoordelen met behulp van metingen die cultureel neutraal, eenvoudig toe te passen, vrij toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zorgverleners en kinderen.

Terugkombijeenkomst voor ScheidingsATLAS trainers

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Terugkombijeenkomst voor stoere schildpadden en dappere dino’s trainers op 5 juni 2023

Informatietype:
Evenement

Op maandag 5 juni 2023 is er weer een terugkombijeenkomst van de Stoere Schildpadden en Dappere Dino's kwalificeringen. Tijdens deze terugkomdag kunnen Stoere Schildpadden en Dappere Dino's trainers hun startkwalificering omzetten in een certificaat of hun certificaat verlengen. Bovendien worden deelnemers op de hoogte gebracht van nieuws rondom de trainingen en is er een inhoudelijke workshop.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 9 november 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 25 mei 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71