Informatietype:
Project
Thema:
Skills
Unit:
Healthy Living & Work

CompetentNL: één standaard voor skills in Nederland

In samenwerking met

UWV, SBB en CBS

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in beweging. Banen veranderen steeds sneller van inhoud, arbeidsovereenkomsten worden korter, mensen wisselen vaker van functie en mede door veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking heerst er krapte op de arbeidsmarkt. Redenen genoeg om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. In de praktijk blijken het traditionele diploma en curriculum vitae onvoldoende nauwkeurig weer te geven wat iemand precies kan. Skills bieden een mogelijke oplossing voor dit informatieprobleem op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een eenduidige taal nodig die verduidelijkt welke skills er zijn, en welke skills nodig zijn voor welk werk.

Ontwikkeling uniforme skillstaal

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt TNO daarom samen met partners UWV, SBB en CBS aan de ontwikkeling van CompetentNL: een nationale skillstaal. Onderdeel van de samenwerking is het opzetten van een database met een overzicht van alle skills en hun beschrijvingen. Deze database kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Te denken valt aan toepassingen voor vacatures en persoonsprofielen (cv’s op basis van skills). Deze toepassingen zullen niet binnen het programma ontwikkeld worden.

Expertkennis en AI combineren

CompetentNL wordt een openbaar toegankelijke skillstaal voor alle partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. CompetentNL functioneert op basis van een hybride AI-systeem (een combinatie van expertkennis en artificiële intelligentie) dat relaties legt tussen alle skills, beroepen en opleidingen. CompetentNL blijft up to date doordat het automatisch nieuwe skills, synoniemen van skillsbeschrijvingen en context toevoegt. Op die manier spreken we dezelfde taal - verstaan we hetzelfde onder de beschrijving van een skill – en komt de skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt en betere matching van vraag en aanbod binnen handbereik.

Marktreview

Om ervoor te zorgen dat CompetentNL aansluit bij de behoeften, voorkeuren en wensen van partijen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, voert TNO een marktreview uit. Dit onderzoek  is gericht op professionals die expertise of affiniteit hebben met skills.

TNO komt graag in gesprek met:

  • Arbeidsmarktprofessionals en bemiddelaars;
  • Professionals werkzaam bij brancheorganisaties en sectorfondsen, werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging en O&O-fondsen;
  • Onderzoekers en wetenschappers;
  • Onderwijsprofessionals;
  • Ontwikkelaars/toolbouwers;
  • Beleidsmakers bij de (gemeentelijke) overheid/sociale werkvoorziening.

De marktreview bestaat uit drie delen:

  1. Informeren van de deelnemers over CompetentNL. Hiervoor vinden fysieke bijeenkomsten plaats op 6 oktober in de Jaarbeurs en op 3 november bij de Programmaraad. TNO organiseert in december ook een webinar, de precieze datum volgt nog.
  2. Invullen van vragenlijsten door een zo groot mogelijke groep relevante geïnteresseerden tussen 25 oktober en 15 november.
  3. Benaderen van de gesprekspartners van stap 1 en 2 voor een interview of focusgroep.

Denk en doe mee

Herken je je in het bovenstaande profiel en denk je graag mee over de ontwikkeling van CompetentNL? Maak dan je interesse kenbaar door te mailen naar [email protected].

Je ontvangt dan een uitnodiging voor het webinar, het invullen van de vragenlijst en mogelijk ook voor een (groeps)interview.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Toekomstbestendige leefomgeving dankzij regionaal bouwen aan human capital

Informatietype:
Nieuws
2 februari 2023

Het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om voldoende (nieuwe) medewerkers met de juiste skills en een cultuurverandering in de bouw- en installatietechniek. Daarom vond op 16 januari 2023 de kick-off plaats van het TKI Bouw en Techniek programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’. Zo versnellen we samen de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Skills based arbeidsmarkt

Informatietype:
Podcast
5 juli 2022
5 afleveringen

In een reeks van 5 podcasts over de arbeidsmarkttransitie gaat Glenn van der Burg samen met TNO experts op zoek naar de antwoorden op vraagstukken in de arbeidsmarkt.

Skills: een leven lang leren

Informatietype:
Artikel

Matching op basis van skills in plaats van diploma's is de toekomst. En kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen.

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht

Informatietype:
Nieuws
8 februari 2022
In de monitor leercultuur van de SER en TNO wordt de Nederlandse Leercultuur in kaart gebracht. Lees over de belangrijkste over de uitkomsten.

Het skillspaspoort: mogelijke oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2022
Het skillspaspoort: een nieuwe vorm van een cv. Uit recent onderzoek door TNO en hogescholen blijkt dit nog een complexe opgave.