Samenwerking Fieldlab Industriële Elektrificatie gestart

Thema:
Duurzame chemische industrie
22 januari 2021

De Haven Rotterdam en de industriecluster Rotterdam-Moerdijk zijn samen een grootverbruiker van energie en veroorzaken bijna 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals co2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X, in de industrie een belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie is. Fossiel gedreven processen worden vervangen door elektrisch aangedreven processen. Investeerders en eindgebruikers willen deze technologie eerst op een grote schaal in de gewenste toepassing getest zien, voordat ze investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie.

Lancering Fieldlab Industrial Electrification

Het Fieldlab Industrial Electrification wordt op 10 februari 2021 officieel gelanceerd in Rotterdam. Het is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatie locatie Power-2-X technologieën op deze schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industrie partners.

Het Fieldlab Industrial Electrification is een initiatief waarin Deltalinqs, FME, Innovation Quarter, Port of Rotterdam en TNO de krachten bundelen om samen met de industrie en partners nieuwe technologieën, innovaties versneld toepasbaar te maken en in te zetten om zo de energietransitie te versnellen en de industrie te helpen.

logo-s-flie-nieuwsbericht

Daarnaast gaat TNO ook innovaties en technieken vanuit onder andere het shared innovatie programma VoltaChem verder ontwikkelen in industriële praktijk. Het initiatief wordt ondersteund door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.

Fieldlab Hub en demonstratie on-site

Het Fieldlab Industrial Electrification is een omgeving waarin Power-2-X-technologieën ontwikkeld, getest en gebruiksklaar worden gemaakt om de vergroening van de industrie te versnellen. Het fieldlab bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een 'Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met bedrijfsleven, onderzoek en onderwijsinstellingen uit de omgeving.

Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het fieldlab bestaat uit demonstratiesites bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Tijdmakers: Slimme ramen brengen klimaatneutraal wonen stap dichterbij

Informatietype:
Insight
10 oktober 2023
Slimme ramen die in de winter je huis opwarmen met zonnewarmte en in de zomer de zonnewarmte buiten houden. Een slimme oplossing voor klimaatneutraal wonen.

Tijdmakers: Van zeewierplaag op de stranden naar nuttige grondstoffen

Informatietype:
Insight
6 juli 2023

Op een duurzame manier plastics produceren uit CO2: vanaf 2030 kan het

Informatietype:
Insight
22 juni 2023