Nieuw ‘Nationaal Platform Plastics Recycling’ zet schouders onder nieuwe technologieën voor de circulaire economie

Thema:
Circulaire plastics
4 februari 2021

Op 4 februari start het 'Nationaal Platform Plastics Recycling', een landelijk aanspreekpunt voor publiek-private samenwerking binnen plastics recycling. Het platform brengt de huidige stand der techniek in kaart en signaleert witte plekken. Dat levert kansen op voor nieuwe publiek-private samenwerkingen.

Nederland produceert per jaar circa 5,3 miljoen ton plastics en gebruikt circa 2,0 miljoen ton plastic producten (PlasticsEurope). Hiervan wordt ongeveer 1 miljoen ton plastic afval ingezameld, waarvan volgens TNO circa 30% gerecycled wordt. Slechts de helft van die 30% is van voldoende kwaliteit om te worden ingezet in de plasticcyclus; de ander helft is van lage kwaliteit.

Over 10 jaar moet de hoogwaardige recycling in combinatie met de toepassing van biobased plastics 50% zijn. Daarmee wil de plasticindustrie dan een megaton CO2¬-uitstoot besparen. De doelstelling is om in 2050 een 100% circulaire economie te realiseren. Plastic recycling is cruciaal om deze ambitieuze doelen te halen.

De grote problemen rondom plastic afval vereisen een integrale aanpak en nieuwe baanbrekende technologische oplossingen. Om plastic afval om te vormen tot bouwstenen voor nieuwe waardevolle producten zijn naast de optimalisatie van de huidige mechanische recyclingtechnologie nieuwe complementaire technologieën nodig. Deze technieken zijn nu nog onvoldoende ontwikkeld om op grote schaal toe te passen en processen en ketens zijn nog niet ingericht.

Nieuw Nationaal Platform Plastic Recycling

Tijdens de Circular Plastics Conference van ISPT en DPI op 4 februari jl. kondigde Emmo Meijer (voorzitter Missie Circulaire Economie en boegbeeld Topsector Chemie) het ‘Nationaal Platform Plastics Recycling’ aan.

Het platform bestaat uit innovatie-communities van diverse kerndisciplines. Het zal de huidige stand der techniek in kaart brengen en van daaruit witte vlekken en kansen voor onderlinge samenwerking signaleren. Het platform wil op basis van het overzicht nieuwe publiek-private samenwerkingen tot stand brengen en de overheid adviseren.

Samenspel van disciplines en technologieën

Het Nationaal Platform Plastics Recycling publiceerde onlangs een whitepaper van het Platform Plastics Recycling, waarin de state of the art van de innovatieve technieken voor plastics recycling worden behandeld.

Binnen het veld van Plastics Recycling is mechanische recycling min of meer een “mature technology”, maar wordt effectief inzetten van deze technologie vooral gehinderd door de zuiverheid van de toevoerstroom. Qua energiegebruik, CO2-emissie en waardebehoud van materialen zou deze technologie echter zoveel als mogelijk toegepast dienen te worden. Mechanische recycling dient in de keten aangevuld te worden met duidelijker standaarden, betere sorteertechnieken en “design for recycling”.

Daarnaast is chemische recycling van onmisbaar belang voor de circulaire economie om gebruikte materialen op te waarderen zodat zij opnieuw ingezet kunnen worden voor hoogwaardige(re) toepassingen. In die zin is het een sleuteltechnologie voor de missie Circulaire Economie van het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.

Vier kerndisciplines, vijf technologieën

De bijbehorende thematiek kan schematisch worden samengevat als een matrix van vier kerndisciplines en vijf recyclingtechnologieën.

De vier (chemische) kerndisciplines zijn A. materiaalkunde en -synthese, B. katalyse, C. analyse en D. proces- en scheidingstechnologie. Dat zijn de bouwstenen voor de technologische innovatie van chemische recycling.

nationaal-platform-plastic-recycling

Wat er nu moet gebeuren

Er is veel kennis aanwezig om nieuwe technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te brengen die recycling met maximaal waardebehoud (closed loop recycling) mogelijk maken. Hiermee kan de transitie van de lineaire naar een circulaire plasticindustrie de benodigde boost krijgen.

Alle partijen in de plasticketen moeten dan wel zo snel mogelijk gezamenlijk de handschoen oppakken.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 6 t/m 10

TNO in kerngroep project SYSCHEMIQ voor een circulaire economie

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2022
De Europese Unie heeft onlangs een financiële impuls van 9,6 miljoen euro toegezegd aan het internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ, waar TNO aan deelneemt.

Onderzoek naar volledig recyclebare verpakkingen soepen en sauzen

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2022

Nieuwe meetmethode microplastics uit textiel in kaart

Informatietype:
Nieuws
17 september 2021

Lancering nieuwe brochure: A circular economy for plastics

Informatietype:
Nieuws
15 april 2021

5,4 miljoen voor onderzoek gezondheidseffecten micro- en nanoplastic

Informatietype:
Nieuws
18 januari 2021