Handboek voor hulp bij opsporing

Thema:
Nationale veiligheid
1 november 2022

Opsporing is niet langer het exclusieve domein van de overheid. Iedereen die dat zou willen kan een bijdrage leveren. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? En hoe worden wederzijdse verwachtingen in deze samenwerking waargemaakt? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.

Overhandiging handboek voor hulp bij opsoring aan de Nederlandse politie
v.l.n.r: Fred Westerbeke (politie), Shanna Wemmers (TNO) en Arnout de Vries (TNO)

De burgerdetectives

Is er sprake van een overheid die burgers betrekt (burgerparticipatie) of van burgers die de overheid betrekken bij misstanden (overheidsparticipatie)? Steeds meer burgers en organisaties onderzoeken misdrijven zoals bijvoorbeeld een fietsendiefstal, ondermijning of oorlogsmisdrijven in Oekraïne en Afghanistan. Deze ontwikkeling is niet te stoppen en wordt aangejaagd doordat data en informatie via sociale media en apps eenvoudig toegankelijk zijn.

Samenwerking essentieel?

TNO doet hier onderzoek naar. En wat blijkt? Burgers hebben niet alleen behoefte aan begeleiding maar men verwacht ook iets terug. Bijvoorbeeld bij een strafzaak. Daarnaast vragen politie en justitie zich af hoe men meer gebruik kan maken van de capaciteit, kennis en kunde vanuit de maatschappij? En hoe aan te sluiten op deze initiatieven? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s? En hoe ga je daarmee om?

Praktisch toepasbaar

Al deze vragen komen aan bod in het handboek die hulporganisaties kunnen gebruiken om burgerinitiatieven te begeleiden en te ondersteunen. Hierbij gelden de wettelijke regels en politie en het Openbaar Ministerie kunnen aangeven wat de grenzen zijn in de samenwerking met opsporende burgers en het gebruik van informatie die van burgers afkomstig is. Eigenrichting dient te worden voorkomen, in dergelijke gevallen is vervolging van burgeropspoorders die strafbare feiten plegen of andere fundamentele belangen schenden die relevant zijn voor het strafproces, mogelijk. Zo zal de overheid burgers kunnen bekrachtigen waar dat kan, begrenzen waar dat moet en zich inzetten om de veiligheid van alle betrokkenen te beschermen.

In het handboek komen 24 onderzoeksmethodieken aan bod. Deze zijn vanuit de opsporingspraktijk van de politie vertaald naar de praktijk van de burgerrechercheur. De toelichtingen op de methodieken worden gegeven aan de hand van een voorbeeldmisdrijf.

Eerste Hulp bij Opsporing, Handboek Burgerdetectives

Het door TNO ontwikkelde handboek is een kennisbundel gericht op burgers, organisaties en beroepsgroepen die hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven. Denk hierbij aan politie, gemeenten, verzekeraars, advocatuur, onderzoeksjournalisten, particuliere recherchebureaus of vrijwilligersorganisaties”.

Meer over het onderzoek

De publicatie ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ is ontwikkeld binnen het onderzoeksprogramma ‘Politie in Verbinding’ dat TNO samen met politie heeft uitgevoerd met bijdragen van andere wetenschappers en experts uit de praktijk. Er zijn steeds meer partijen die een bijdrage leveren aan de opsporing van strafbare feiten en er ontstaan nieuwe coalities. TNO blijft werken aan innovatie en onderzoek die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige maatschappij.

Laat je verder inspireren

24 resultaten, getoond 6 t/m 10

Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel

Criminelen pakken door 'crimineel' te denken. Dit is het uitgangspunt van het Ondermijningslab, een samenwerkingsprogramma van TNO en alle RIEC’s in Nederland.

Elektronische verdediging

Informatietype:
Artikel

De afdeling Elektronische verdediging specialiseert zich in het gebruikmaken en het misbruiken van het elektromagnetische spectrum.

Terrorismebestrijding verbeteren met technologie

Informatietype:
Artikel

Bij TNO dragen we bij aan internationaal veiligheidsonderzoek naar terrorismebestrijding en een veilig Nederland. Ontdek hoe we dit doen.

Rechtsstaat en opsporing

Informatietype:
Artikel

TNO vertaalt kennis van wetenschappers in concrete tools en werkwijzen voor professionals in de strafrechtketen. Dit draagt bij aan een veilig Nederland.

Nationale cyberweerbaarheid en de menselijke factor

Informatietype:
Artikel

Mensenwerk ligt ten grondslag aan zowel de oplossing als de oorzaak van cybersecurityproblemen. Daarom is dit bepalend in onze aanpak van cyberweerbaarheid.