Angèle Reinders nieuwe directeur Solliance

Thema:
Zonnetechnologie
Hernieuwbare elektriciteit
1 februari 2023

Angèle Reinders, hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is benoemd tot nieuwe directeur van Solliance. Reinders gaat leiding geven aan de nieuwe brede focus van het Nederlands/Vlaamse/Duitse samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie.

Angele Reinders Solliance
Angele Reinders. Fotograaf: Niels van Loon

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energiehuishouding. Om de overheidsdoelen voor de energietransitie in 2030 en 2050 te behalen is een effectieve benutting van diverse oppervlakken op land, in de gebouwde omgeving en op water met hoogwaardige zonnepanelen en andere PV-toepassingen noodzakelijk. Esthetisch design, hoge veiligheid, betrouwbare netinpassing, circulariteit en lokale productie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Solliance, het samenwerkingsverband tussen Nederlands/Vlaamse/Duitse onderzoeksinstituten, universiteiten en industriële partners, zet in op het ontwikkelen van hoogwaardige PV-producten om deze vervolgens in samenwerking met regionale partners te produceren en toe te passen. De betrokken partijen zijn TNO, TU/e, imec, TU Delft, Universiteit Hasselt, Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en Forschungszentrum Jülich.

Verbreding werkveld van Solliance

Na zich de afgelopen tien jaar succesvol te hebben gericht op de ontwikkeling van dunne film-technologieën, hebben de Solliance-partners besloten het werkveld te verbreden tot alle innovatieve PV-toepassingen. Daarmee zullen ook high-end combinaties van dunne film- en siliciumzonnecellen, zogeheten tandem-PV-toepassingen, en geïntegreerde PV-modules in vervoersmiddelen tot het werkveld van het samenwerkingsverband gaan behoren.

De Solliance Supervisory Board is verheugd dat in de persoon van Angèle Reinders een nieuwe directeur gevonden is onder wier leiding deze verbreding van de scope vormgegeven en geïmplementeerd kan worden.

“Samenwerking in Europa is van groot belang”

“Innovatie binnen de zon-pv-technologie en de systemen waarin die wordt toegepast is cruciaal om te komen tot een hoger rendement en intelligente, betaalbare en multifunctionele zonneceltoepassingen” geeft Ludo Deferm, Executive Vice President van imec, aan. “Samenwerking in Europa is van groot belang. TNO en imec werken samen met onder andere TU/e en UHasselt, gebruik makende van de faciliteiten in Eindhoven en Genk, om deze innovaties te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen. Wij verwelkomen prof. Angèle Reinders als de nieuwe directeur om de noodzakelijke voortgang te boeken gegeven deze grote uitdagingen.”

Gedreven en verbindend

“Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Angèle Reinders als nieuwe directeur van Solliance”, aldus Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “De Solliance Supervisory board was unaniem enthousiast over haar kwaliteiten. We krijgen met haar een gedreven hoogleraar met voortreffelijke kwaliteiten binnen het energieonderzoek in samenwerking met industriële en maatschappelijke partners. Ze heeft overtuigende verbindende kwaliteiten, een groot netwerk zowel binnen als buiten de universitaire wereld, en ze heeft een grote daadkracht en drive. Dat zijn kwaliteiten die goed van pas komen om de ambities van Solliance waar te maken.”

Henk-Jan Vink, Managing Director Energy & Materials Transition bij TNO: “Gegeven de grote rol die zon-PV speelt in de energietransitie en het belang van samenwerking tussen kennisinstellingen, ben ik zeer verheugd dat het gelukt is om met de aanstelling van prof. Reinders de positie van directeur Solliance in te vullen”.

Naast de positie van Directeur Solliance zal Angèle Reinders als hoogleraar Design of Sustainable Energy Systems aan de TU/e verbonden blijven om onderzoek te initiëren en uit te voeren.

Laat je verder inspireren

43 resultaten, getoond 6 t/m 10

Platform Offshore Solar: 3 Gigawattpiek (GWp) zonnestroom in 2030

Informatietype:
Nieuws
9 januari 2023

Op 1 januari 2023 is het Platform Offshore Solar (POS) officieel van start gegaan. Het platform bestaat vooralsnog uit een kerngroep van Nederlandse bedrijven die de ontwikkeling en uitrol van zonne-energie op zee als ambitie hebben, samen met TNO.

Brabant met strategische investering voorop in nieuwe ontwikkelingen zonne-energie

Informatietype:
Nieuws
14 december 2022

Het ondertekenen van een convenant tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en TNO, partner in Solliance, luidt een nieuwe fase in voor de toepassing van zonne-energie.

Gunstige businesscase voor zonnewarmte in woning

Informatietype:
Insight
22 november 2022

Zonnewarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de warmtevoorziening. Fotovoltaïsch-thermische (pvt) systemen op het dak kunnen samen met een warmtepomp woningen van warmte en warm water voorzien. Aardgas is dan overbodig en de CO2-uitstoot neemt af. Mogelijkheden genoeg, maar hoe zit het met de kosten-batenanalyse?

Rendement van 30% bereikt met vier terminal perovskiet-silicium pv-tandemcellen

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

TNO, TU Eindhoven, imec en TU Delft, partners in Solliance, hebben de krachten gebundeld om de conversie-efficiëntie van tandemzonnecellen verder te verhogen tot voorbij de grenzen van de huidige commerciële fotovoltaïsche (pv) modules.

Waarom Europa zijn eigen zonnepanelen moet gaan produceren

Informatietype:
Artikel

De meeste zonnepanelen komen uit China. Tijd om de productie van zonnepanelen terug naar Europa te halen. Met slimme oplossingen van TNO.