Samenwerking IenW, RWS en TNO gevierd tijdens Netwerkfestival

Thema:
Infrastructuur
Intelligent verkeer en vervoer
Duurzaam verkeer en vervoer
8 maart 2023

De grote transities waar ons land voor staat, vragen om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden en kennisinstellingen. Al 3 jaar werken IenW, RWS en TNO daarom samen op het gebied van toegepast onderzoek en wisselen ze kennis uit over circulariteit en milieu, slimme en duurzame mobiliteit, infrastructuur, digitalisering en maritiem-offshore. Tijdens het Netwerkfestival in Delft lieten ze zien wat er in drie jaar is bereikt.

Op 16 februari vond bij NEXT Delft & TNO Bouwinnovatie Lab het Netwerkfestival strategische samenwerking IenW, RWS en TNO plaats. Tijdens dit evenement vierden de drie partijen hun strategische samenwerking (vastgelegd in het Afsprakenkader), presenteerden ze gezamenlijk hun onderzoeksresultaten, en keken ze vooral ook vooruit.

Netwerkfestival - Afsprakenkader IenW, RWS & TNO

"Het kost ontzettend veel geld en capaciteit om ons wegennet te onderhouden en toekomstbestendig te maken. TNO biedt een compleet lab gespecialiseerd in wegverhardingen en asfaltonderzoek. Dat hebben we hard nodig om stappen te zetten op het gebied van circulariteit en uitstoot."

Marlouke Durville

Hoofdingenieur-directeur (HID) van RWS

Bruggen bouwen

De drie partners kijken met een goed gevoel terug op het Netwerkfestival en de eerste resultaten van het Afsprakenkader. SG Jan Hendrik Dronkers: "Het belang van het Afsprakenkader is om de samenwerking te verbeteren en te vereenvoudigen. Met dit kader hebben we een brug tussen beide organisaties gebouwd, waarover het veel makkelijker heen en weer lopen is. Het tempo van innoveren en het honoreren van de creativiteit van de oplossingen is door het Afsprakenkader echt verbeterd."

Ook Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur (HID) van RWS ondervindt in de praktijk de voordelen van deze nieuwe manier van samenwerken. "Een goed voorbeeld is de grote uitdaging die we hebben op het gebied van wegverhardingen. Het kost ontzettend veel geld en capaciteit om ons wegennet te onderhouden en toekomstbestendig te maken. TNO biedt een compleet lab gespecialiseerd in wegverhardingen en asfaltonderzoek. Dat hebben we hard nodig om stappen te zetten op het gebied van circulariteit en uitstoot."

Innoveren vanuit gemeenschappelijke visie

Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO, kijkt terug op een zeer succesvolle samenwerking. "Vandaag zagen we in de praktijk wat het Afsprakenkader ons brengt: een hele nauwe interactie tussen mensen, zonder onderscheid tussen de organisaties of bedrijfsbelangen, maar met een sterke verwevenheid van doelen en een gemeenschappelijke toekomstvisie. Dat is nodig om nog beter gebruik te kunnen maken van onze innovatiekracht en middelen, zodat we vandaag werken aan de kennis, producten en diensten die we over 5 à 10 jaar nodig hebben om onze maatschappelijke doelen te bereiken."

Demonstraties op de netwerkdag

Met tien interactieve demonstraties toonden IenW, RWS en TNO hun concrete resultaten van de opgestarte onderzoeksprogramma’s. Zo worden partijen in de logistiek en studenten met de serious game Bouwlogistiek@Work bewust gemaakt van logistieke innovaties die mogelijk zijn in de bouw.

Met het programma Datagedreven aanpak Wegennet worden digitale data gebruikt om wegonderhoud efficiënt en toekomstbestendig in te richten.

Om de uitstoot op bouwplaatsen te reduceren is het onderzoeksprogramma From Road to Non-road Emissiemetingen gelanceerd. Door het ontwikkelen van compacte meetinstrumenten kan eenvoudig de reële uitstoot van bouwaggregaten worden gemeten.

Met Innovating Logistics werd getoond hoe het wegvervoer veiliger en duurzamer kan worden gemaakt met connected automated transport (CAT).

Achtergrondinformatie over de tien demo’s

  1. Bouwlogistiek@work: Inspiratie op weg naar schoon en emissieloos bouwen
  2. Circulaire Electronica: Nieuwe recyclingtechnologieën
  3. Datagedreven aanpak Wegennet: Draagkracht en onderhoud wegennet in (digitale) kaart
  4. Duurzame en Circulaire Betonconstructies: Nieuwe materialen en hergebruik
  5. From Road to Non-road Emissiemetingen: Emissiemeetprogramma's
  6. Green Maritime Performance: Sustainable shipping
  7. Microplastics: Reductie met 70% haalbaar
  8. Predictive Digital Twins: Instandhouding van bruggen & viaducten
  9. Innovating Logistics: Sustainable logistics, Automated logistics, Self-organizing logistics
  10. Urban Strategy: Verkeersbelasting en stedelijke luchtkwaliteit

Innoveren op de vierkante meter

Dat hechte samenwerking noodzakelijk is om te kunnen innoveren op de schaarse vierkante meters, werd de deelnemers nog eens extra duidelijk tijdens een interactief spel. Door de speelruimte met een touw af te bakenen, konden de deelnemers zelfs letterlijk ervaren dat het druk is in onze bebouwde omgeving. Door in gemengde groepjes goede ideeën uit te werken, konden de spelers ruimte winnen. Het spel leverde naast inzicht ook enthousiaste reacties, vruchtbare discussies en verbinding op – het uiteindelijke doel van het Netwerkfestival.

Laat je verder inspireren

38 resultaten, getoond 6 t/m 10

Vernieuwing oudere infrastructuur essentieel en urgent

Informatietype:
Nieuws
14 november 2023
De komende decennia staat Nederland voor een enorme opgave om de civiele infrastructuur te vernieuwen. Vervanging en renovatie is een essentiële voorwaarde om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.

Impuls voor TNO faciliteiten voor duurzame mobiliteit, biobased bouwen en AI

Informatietype:
Nieuws
2 november 2023

Internationale erkenning voor TNO's spin-off 'SHM NEXT' bij 15e EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
11 oktober 2023

Boost in samenwerking met TNO in Japan en Korea

Informatietype:
Nieuws
9 oktober 2023

Release AERIUS voor berekeningen stikstofdepositie en luchtkwaliteit

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2023