Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud van start

Thema:
Data sharing
21 maart 2023

Vandaag is het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) officieel gelanceerd. Het CoE-DSC bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition, de werkgroep data delen van de Nederlandse AI Coalitie (NL-AIC) en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit de genoemde coalities zijn ook aangehaakt bij dit initiatief, dat getrokken wordt door TNO. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het CoE-DSC financieel mogelijk. Door krachten te bundelen ontstaat er één centrale plek die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken. Daarnaast gaat het initiatief zorgen voor meer vertrouwen in cross-organisationeel data delen en (internationale) samenwerking faciliteren.

De centrale plek in Nederland voor uw datadeel en cloud vraagstukken

Het CoE-DSC gaat antwoord geven op uitdagingen omtrent data delen en ondersteunen bij ontwikkeling van datadeeltoepassingen door relevante tools, kennis en best practices beschikbaar te stellen.

Ook zal het centrum samenwerken met diverse sectorale datadeelinitiatieven zoals de GOFAIR Foundation om eilandvorming te voorkomen en (toekomstige) toepassingen over sectoren heen mogelijk te maken.

Het CoE-DSC wil een zo breed en open mogelijk initiatief zijn en zal de samenwerking met andere programma’s en coalities rondom data delen actief op gaan zoeken, om zo tot één platform voor Nederland te komen, met een stevige internationale verankering.

Peter Verkoulen van TNO, programmadirecteur van het CoE-DSC: “Als trekker van de Nederlandse Gaia-X hub heb ik altijd gezocht naar samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Alleen door kennis en expertise met elkaar te delen kunnen we innovatie versnellen en adoptie van toepassingen realiseren. Met de oprichting van het CoE-DSC voldoen we bovendien aan de behoefte van bedrijven en organisaties om één plek te creëren waar ze terecht kunnen met hun vraagstukken.”

Klaas Hommes (Directeur BAS, Energiesector): ”Het CoE-DSC gaat ons in de energiesector helpen bij samenwerking op het gebied van data-uitwisseling met andere sectoren zoals mobiliteit, logistiek en financiële dienstverlening. Ook borgen we via het CoE-DSC aansluiting met Europese initiatieven zoals de Energy Data Space. Daarmee komen we tot nieuwe slimme energie-oplossingen die bijdragen aan het behalen van de energietransitie doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het hypothecaire domein voor uitwisseling van slimme meter data als belangrijk datapunt voor het ontwikkelen van groene leningenproposities.”

Het CoE-DSC zal alle kennis en expertise die reeds binnen de programma’s zijn ontwikkeld bundelen en trends en ontwikkelingen op het gebied van het delen van data monitoren. Hierbij sluit het CoE-DSC ook aan op de Europese agenda waaronder de Europese datastrategie, wet-en regelgeving zoals de Data Act en andere Europese datadeelinitiatieven zoals het Data Spaces Support Centre (DSSC).

L:aat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuwe richtlijnen TNO over aanleveren emissiedata voor effectief toezicht stalvergunningen

Informatietype:
Nieuws
9 juli 2024
Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2022 over emissiearme stallen, is de vergunningverlening voor deze stallen vrijwel tot stilstand gekomen.

Data spaces software certificatie

Informatietype:
Nieuws
13 maart 2024

Bedrijven en kennisinstellingen slaan handen ineen voor ontwikkeling slimme landbouwrobots

Informatietype:
Nieuws
6 maart 2024

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

HERACLES project voor benutten gezondheidsdata van start

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022