Informatietype:
Evenement
Thema:
Duurzame zonne-energie op land en water
Hernieuwbare elektriciteit
Nieuwe technologie windenergie
Windparken op zee
Systeemintegratie windenergie
Unit:
Energy & Materials Transition

Webinar: Switch naar het hybride energiesysteem

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Startdatum:
Tijd:
15:00 -
Locatie:
Webinar
Kosten:
Gratis

Toekomstig energiesysteem

Om in de toekomst een netwerk voor duurzame energie te hebben moeten we vandaag met zijn allen een flinke slag slaan. We maken een energietransitie door waarbij wind- en zonne-energie de belangrijkste energiebronnen van ons toekomstige energiesysteem zijn. Het variabele karakter van deze bronnen vergroot de behoefte aan flexibiliteit in het systeem, ook vanwege de enorme industriële elektrificatie. Opslag en waterstofproductie brengen evenwicht in het systeem en warmte- en waterstofproducten openen nieuwe markten.

Switch to the future

Om hybride systemen te beheren en, nog belangrijker, te valideren en demonsteren zijn energiemanagementsystemen nodig voordat ze op grote schaal worden toegepast. Daarom hebben TNO en Wageningen Research hun krachten gebundeld en het SWITCH field lab opgericht. Een unieke hybride duurzame energiecentrale op kleine schaal.

TNO onderzoekt er vooral hoe slimme energiemanagementoplossingen de integratie van grote hoeveelheden door offshore windparken geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem kunnen ondersteunen. Wageningen Research richt zich op de toepassingsmogelijkheden van dit soort slimme energienetten in het landelijk gebied.

Programma webinar

Uitdagingen systeemintegratie offshore wind

Uitdagingen en operationele status SWITCH fieldlab

Host: Jan Willem Wagenaar, Program Manager Wind Energy TNO

Switch sprekers webinar (1)

Hybride energiesysteem

Hoe kunnen slimme energiemanagementoplossingen de integratie van grote hoeveelheden door offshore windparken geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem vanaf 2030 ondersteunen?

Iratxe Gonzalez Aparicio, Portfolio Manager System Integration Wind Energy TNO

Iratxe Gonzalez

Toepassingen in het landelijk gebied

Chris de Visser gaat in op de toepassingsmogelijkheden van slimme energienetten in het landelijk gebied.

Chris de Visser, Business Unit Manager Wageningen Research

Switch sprekers webinar (2)

Case: Walstroom in Rotterdam

Floor Schipper, Manager Shore Power Team, Port of Rotterdam

In het toekomstige energiesysteem wordt veel hernieuwbare energie geproduceerd en de industrie geëlektrificeerd. Een voorbeeld is de haven van Rotterdam waar elektrificatie tot uiting komt in walstroomvoorziening, waarbij kadebatterijen elektriciteit leveren aan schepen zodat je geen diesel meer nodig hebt.

Floor Schipper

Interessant voor:

  • Overheid en beleidsmakers
  • Professionals in de energiesector
  • Windindustrie
  • Eindgebruikers duurzame elektriciteit

Kijk het webinar terug

  • Het webinar vond plaats op woensdag 1 februari 2023.
  • De voertaal van het webinar is Engels.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 - 4

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Winstgevendheid offshore wind in 2030 niet vanzelfsprekend

Informatietype:
Nieuws
17 november 2022

Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. TNO onderzocht aan de hand van scenario’s de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030.

Samenwerking Noordzeelanden versnelt energietransitie op de Noordzee

Informatietype:
Nieuws
6 september 2021

De Noordzee moet de drijvende kracht worden achter de Europese energietransitie en straks een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Er zijn tal van kansen om de offshore energiesystemen slim en duurzaam te combineren en te hergebruiken bijvoorbeeld met waterstofproductie en windenergie. TNO heeft met onderzoeksorganisatie Net Zero Technology Center uit het Verenigd Koninkrijk het initiatief genomen voor One North Sea, een platform voor internationale samenwerking tussen de landen aan de Noordzee.

HyDelta: Nieuw onderzoeksprogramma voor waterstofinfrastructuur

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2021

De grootschalige inzet van groene waterstof versnelt de energietransitie. Het is een alternatief voor aardgas en kan helpen om grootschalig wind- en zonne-energie in ons energiesysteem te brengen. TNO doet binnen het nieuwe landelijk onderzoeksprogramma HyDelta onderzoek naar productie, transport en opslag van groene waterstof. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet.