DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Thema:
Slimme voertuigen
14 juni 2024

Om onze mobiliteit veiliger, duurzamer en efficiënter te maken, sturen de industrie en overheden aan op Cooperative, Connected, and Automated Mobility(CCAM). Het multidisciplinaire DITM-project, bestaande uit 19 consortiumpartners, zal een systeemarchitectuur ontwikkelen voor een digitale infrastructuur, inclusief de onderliggende kritieke kerntechnologieën met betrekking tot lokalisatie, verkeersdiensten, digitale kaarten en laadinfrastructuur.

Bijna halverwege het project toonden de 19 consortiumleden aanzienlijke vooruitgang tijdens de DITM-dag op 29 mei, met een prominente rol voor TNO's innovaties op het gebied van veilig geautomatiseerd rijden. Bekijk de recap video (EN) >

Over DITM

DITM (Digital Infrastructure for Future-Proof Mobility), gefinancierd door NextGenerationEU, de Nederlandse overheid en partners, is gericht op de ontwikkeling van een veilige, effectieve, cyberveilige, betrouwbare, schaalbare en merkonafhankelijke systeemarchitectuur voor een digitale infrastructuur die hogere niveaus van geautomatiseerd rijden (AD) ondersteunt.

Dit gezamenlijke onderzoeksinitiatief is gestart in 2022 en combineert expertise uit de auto-industrie, ICT, verkeersmanagement en mobiliteitsinnovatie. Onder toezicht van Brainport Development richten de 19 projectpartners zich op:

  • Het ontwikkelen van autonome functionaliteiten;
  • Het creëren van een energie-uitwisselingssysteem dat AD koppelt aan elektrische voertuigen (EV);
  • Het opzetten van een digitale weginfrastructuur, inclusief een innovatief digitaal kaartproductiesysteem;
  • Het implementeren van een Proof of Concept voor een omgeving voor het delen van gegevens; en
  • Het opzetten van een Validatielab onder leiding van TNO om kosteneffectieve CCAM-innovaties en -toepassingen met kortere ontwikkeltijden te realiseren.

EC focust op Cooperative and Connected

Op 29 mei organiseerde het consortium de DITM-dag, georganiseerd door TNO op de Automotive Campus in Helmond, om de voortgang te laten zien en de resterende uitdagingen te belichten. De aanwezigheid van Andrea De Candido, beleidsmedewerker CCAM bij de Europese Commissie, onderstreepte het belang van DITM voor de toekomstige mobiliteit van Europa.

De Candido verklaarde: “Hier vandaag aanwezig zijn is zeer relevant voor het begrijpen van het niveau van vooruitgang en de uitdagingen op weg naar geautomatiseerd rijden. Het feit dat DITM zich volledig richt op de digitale infrastructuur is zeer welkom op Europees niveau. De Europese Commissie erkent dat we, om de mogelijkheden van CCAM volledig te benutten, ervoor moeten zorgen dat voertuigen worden geïntegreerd in een breder ecosysteem, waardoor ze Cooperative en Connected worden.”

Langzamere maar solide implementatie

De Candido benadrukt dat de Europese strategie voor de implementatie van geautomatiseerd rijden onderscheidend en effectief is dankzij de evenwichtige aanpak. “Uiteindelijk gaat het om de balans tussen het voertuig dat beslissingen neemt en een solide digitale infrastructuur die het voertuig informeert. Onze strategie verschilt van de rest van de wereld.”

"De VS heeft een bottom-up benadering. Door het ontbreken van een precieze, door regelgeving gestuurde aanpak, zijn de VS misschien sneller in de initiële introductie, maar dat hoeft niet voor altijd zo te blijven. Dit bevestigt opnieuw dat onze evenwichtige, stapsgewijze aanpak de meest logische en effectieve is om te volgen."

"Het mag dan wel langzamer gaan, maar met de ontwikkeling van regelgeving en industriële ontwikkeling die hand in hand gaan, zorgen we ervoor dat wanneer we een stap vooruit zetten, dit in de juiste richting is. Veiligheid is voor ons de belangrijkste voorwaarde voor elke vorm van inzet.”

Bastiaan Krosse quote

“Dit is een complexe systeeminnovatie-uitdaging die niet alleen vooruitgang in technologie vereist, maar ook in regelgeving en het beoordelingskader.”

Bastiaan Krosse

Research Manager Integrated Vehicle Safety bij TNO

Het opvullen van de technologische gaps

Het waarborgen van een veilige toepassing van Automated Driving-systemen blijft een grote uitdaging, erkent Bastiaan Krosse, Research Manager Integrated Vehicle Safety bij TNO. “Dit is een complexe systeeminnovatie-uitdaging die niet alleen vooruitgang in technologie vereist, maar ook in regelgeving en het beoordelingskader. Dat is wat we als TNO willen aanpakken in het DITM-project."

"Met onze kennis helpen we de industrie door de hiaten in de technologie op te vullen. Tegelijkertijd maken we contact met overheden om ervoor te zorgen dat de technologie uiteindelijk op de openbare weg wordt ingezet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de resultaten van het DITM-project in heel Europa op een geharmoniseerde manier worden gedeeld en geïmplementeerd.”

Schaalbare en veilige oplossing

Het actievolle programma van de DITM Dag, met meerdere technologie deep-dives en live demo's op het Automotive Campus terrein, laat duidelijk de kansen en uitdagingen zien van een effectieve digitale infrastructuur.

In zijn presentatie en demo's benadrukte Daniel Altgassen, Senior Systems Engineer bij TNO, het belang van een digitale infrastructuur voor het opschalen van het Operational Design Domain (ODD) van geautomatiseerd rijden. Altgassen en zijn partners hebben een breed scala aan lokalisatie-, detectie- en planningstechnologieën geïdentificeerd en onderzocht die bijdragen aan de veiligheid van geautomatiseerde voertuigen.

“Door kennis te ontwikkelen over elk van deze systemen wil TNO een compleet systeem voor geautomatiseerd rijden ontwikkelen dat schaalbaar is voor verschillende automatiseringstoepassingen en verkeersscenario's, terwijl de veiligheid van de inzittenden en andere weggebruikers gewaarborgd blijft”, legt Altgassen uit.

Met een overtuigende busremise en Ultra-Wide Band demonstratie, naast een Intelligent Speed Assist demo, bracht TNO de theorie effectief in de praktijk.

Meet the expert 'The route to safe automated driving' (EN)

Wil je de laatste updates over veilig automatisch rijden van een van onze experts? Neem deel aan een of meer sessies.

Peter-paul Schackmann quote

“Dit geldt niet alleen voor de hogere niveaus van autonoom rijden, maar ook voor alle ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) die nu al op onze wegen rijden.”

Peter-Paul Schackmann

Senior Project Manager bij TNO

Digitale infrastructuur en dynamische gegevens

Peter-Paul Schackmann, Senior Project Manager bij TNO, ging in zijn presentatie ook in op het belang van een solide digitale infrastructuur voor CCAM. “Dit geldt niet alleen voor de hogere niveaus van autonoom rijden, maar ook voor alle ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) die nu al op onze wegen rijden. Deze systemen vertrouwen allemaal op ingebouwde sensoren en zijn daarom verre van perfect. Een digitale weginfrastructuur (DRI) is essentieel als betrouwbare informatiebron voor CCAM.”

“Daarom onderzoeken TNO en haar partners in DITM de vereisten voor een effectieve en veilige DRI, met een focus op data, connectiviteit en ecosystemen voor het delen van data. De toegevoegde waarde van een DRI en het gebruik van verschillende gegevensbronnen, van statisch tot zeer dynamisch, is aangetoond voor Intelligent Speed Assist (ISA). De nauwkeurigheid en effectiviteit van deze verplichte functie voor nieuwe voertuigen, die lokale snelheidslimieten weergeeft, is aanzienlijk verbeterd door gebruik te maken van gegevens van wegbeheerders.”

De kracht van virtuele simulatie

Het op een veilige manier opschalen van geautomatiseerd rijden hangt niet alleen af van de technologie van het voertuig zelf en de juiste digitale infrastructuur, maar ook van de veiligheidsbeoordeling van geautomatiseerde rijsystemen.

Wiljan Willems, Senior Programmamanager bij TNO: “Traditionele fysieke testmethoden zijn weliswaar van onschatbare waarde, maar inherent beperkt. Het testen van AV's op de openbare weg kan ze blootstellen aan een breed scala van omstandigheden in de echte wereld, maar het is onpraktisch en onveilig om elk mogelijk scenario tegen te komen en te testen. Bovendien zijn fysieke tests tijdrovend, duur en onderhevig aan wettelijke en logistieke beperkingen.”

Beperkingen die TNO aanpakt met virtuele simulatie. “In DITM ontwikkelen we zowel een virtueel als een fysiek testraamwerk, inclusief hulpmiddelen voor het verzamelen en delen van gegevens. We hebben deze set gespecialiseerde frameworks 'ValidationLab' genoemd. Het biedt een uitgebreid kader voor het verifiëren en valideren van CCAM-toepassingen en -diensten door middel van een diepgaande beoordeling van specifieke scenario's, door middel van simulatie, real-world testen of een combinatie van beide.”

Bastiaan Krosse quote

“De tweede helft van dit project moet gericht zijn op het delen van de resultaten met alle belanghebbenden, zodat zij weten dat dit de oplossingen zijn waar we in Europa naartoe werken.”

Bastiaan Krosse

Research Manager Integrated Vehicle Safety bij TNO

Baanbrekende rol voor Nederland

Na de demonstraties neemt Andrea De Candido de gelegenheid om na te denken over de DITM-dag. “Wat jullie hier doen met DITM is een belangrijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling van CCAM in Europa. Wat mij aanspreekt, is dat er zeer duidelijke doelstellingen zijn en een duidelijk plan over hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. De activiteiten binnen DITM sluiten nauw aan bij de koers van de Europese Commissie in de transitie naar geautomatiseerd rijden.”

“Nederland speelt al een belangrijke rol in het aanjagen van CCAM in Europa, zowel op het gebied van technologieontwikkeling en onderzoek, maar ook door heel goed te kijken naar de regelgeving en het beleid. Deze kennis is zeer nuttig voor andere landen en Europa als geheel om te beslissen wat de beste aanpak is. Daarom zou mijn aanbeveling zijn om ervoor te zorgen dat de positieve ervaringen van DITM niet beperkt blijven tot Nederland, maar dat ze zo zichtbaar mogelijk worden gemaakt op Europees niveau, zodat iedereen ervan kan profiteren.”

Bastiaan Krosse is het hiermee eens en voegt toe: “De tweede helft van dit project moet gericht zijn op het delen van de resultaten met alle belanghebbenden, zodat zij weten dat dit de oplossingen zijn waar we in Europa naartoe werken. Dit project laat duidelijk zien dat publieke en private partijen een gezamenlijke taak hebben om met impactvolle oplossingen te komen. CCAM zal er komen, dat is onvermijdelijk. Daarom moeten we ervoor zorgen dat CCAM overeenkomt met onze Europese waarden.”

EU

DITM-project

Het DITM-project loopt tot 1 oktober 2026 en de 19 leden van het consortium komen dit najaar weer bij elkaar voor een vervolgevenement.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Meer grip op verkeersveiligheid dankzij V4SAFETY

Informatietype:
Insight
17 juni 2024
Onze voertuigen en mobiliteitssystemen worden steeds complexer. Om de veiligheid van voertuigsystemen en verkeersmaatregelen te beoordelen, worden naast fysieke tests ook steeds vaker simulaties gebruikt.

Krachten AI bundelen voor de nieuwe generatie autonome besturingssystemen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

Cybersecurity & trust cruciaal voor geautomatiseerd rijden

Informatietype:
Insight
15 mei 2024

Gezamenlijk onderzoek naar bewegingsziekte essentieel voor acceptatie autonome voertuigen

Informatietype:
Insight
15 mei 2024

Geautomatiseerd rijden in 5 belangrijke ontwikkelingen

Informatietype:
Insight
29 april 2024