124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Thema:
Circulaire plastics
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Met Circulaire Plastics NL bestrijden de partijen klimaatverandering, vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en vermindert milieuvervuiling. Daarbij wordt het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterkt.

Consortium

Circulaire Plastics NL is een initiatief van het platform MaterialenNL ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR). Vanuit dit platform is er een consortium opgezet van meer dan150 samenwerkende partijen bestaande uit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen zoals TNO, midden- en kleinbedrijf, multinationals, start-ups en maatschappelijke organisaties.

Ardi Dortmans, director of science Circulaire Economie en Milieu bij TNO, is trots op de wijze waarop het nationale kunststoffenveld zich heeft georganiseerd en daarmee de groeifonds commissie heeft kunnen overtuigen van de kracht van de samenwerking tussen bedrijven, kennispartijen en de overheid: "Ik ben blij met de rol die TNO zal spelen in het programma Systeemintegratie en met de versterking van onze samenwerking met Brightlands Chemelot Campus. Het geeft ons vertrouwen dat wij hiermee de komende jaren met al onze partners kunnen bouwen aan een volledig circulaire kunststofindustrie voor de toekomst van onze kinderen."

"Het geeft ons vertrouwen dat wij hiermee de komende jaren met al onze partners kunnen bouwen aan een volledig circulaire kunststofindustrie voor de toekomst van onze kinderen."

Investering wordt verdubbeld

De investering van 124 miljoen euro is voor de programma’s die in 2023 en 2024 starten. Voor het gehele achtjarige programma is in totaal 220 miljoen euro door het kabinet gereserveerd. Dit bedrag wordt verdubbeld door industrie en andere stakeholders in de circulaire plasticsketen.

Programma’s en pijlers voor vernieuwing materialen en processen

Circulaire Plastics NL ontwikkelt verschillende programma’s en pijlers om materiaal- en procesinnovaties voor circulaire plastics te realiseren en daarmee toe te werken naar 100% circulariteit in 2050 (Grondstoffenakkoord) - en de economische kansen te grijpen. Niet alleen worden bijvoorbeeld huidige kringlopen gesloten, ook worden nieuwe materialen ontwikkeld, die lastig te recyclen materialen in de toekomst kunnen vervangen.

De programma’s en pijlers zijn:

  • Systeemintegratie van circulaire plastics
  • Ontwerp van circulaire plastics
  • Karakteriseren, sorteren en wassen
  • Industrialisatie van plastics recycling
  • Brightlands Circular Space

Een beslissingsondersteuningsmodel

In het programma systeemintegratie van Circulaire Plastics NL wordt een beslissingsondersteuningsmodel ontworpen voor het modelleren van scenario’s. Maatschappelijke thema’s zoals life cycle assessment, kosten, business modellen, gedrag, microplastics, regelgeving en beleid, logistiek en recyclaat kwaliteit worden hierin opgenomen. Dit model geeft richting aan de circulaire plastictransitie en zorgt voor de juiste investeringen in innovatie binnen het groeifonds.

Ontwerp, karakteriseren, sorteren & wassen en recycling

De programmalijnen ‘Ontwerp van circulaire plastics’, ‘karakteriseren, sorteren en wassen’, en ‘industrialisatie van plastics recycling’ zorgen voor technologische vernieuwing en opschaling waarin de knelpunten in de keten worden opgepakt.

Efficiënt en inclusief ecosysteem en kraamkamer

In de programmalijn Brightlands Circular Space wordt geïnvesteerd in een faciliteiten ter versnelling van de opschaling van design tot en met recycling. Samen vormen de programma’s het fundament voor een efficiënt en inclusief ecosysteem voor circulaire kunststoffen. Daarnaast is er een kraamkamer voor het ontwikkelen van innovatieve disruptieve technologie voor de volgende generatie van circulaire plastics.

Showcases

Binnen de pijlers is er veel aandacht voor ketensamenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn tien showcases gedefinieerd die aandacht hebben voor een materiaal en/of toepassing.

David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat:“Het groeifonds investeert met dit voorstel in de benodigde innovatie en opschaling van circulaire plastics. Een geweldige kans voor Nederland om deze maatschappelijke uitdaging te verbinden aan de sterktes aan Nederlandse kennisinstellingen en in de chemische industrie. Ik kijk ernaar uit om samen met het consortium een circulair plastics ecosysteem in Nederland een flinke stap dichterbij te brengen.”

“Ik kijk ernaar uit om samen met het consortium een circulair plastics ecosysteem in Nederland een flinke stap dichterbij te brengen.”

Laat je verder inspireren

23 resultaten, getoond 1 t/m 5

Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Informatietype:
Nieuws
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT een whitepaper met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie.

Webinar: From #plasticfree to future-proof plastics

Informatietype:
Evenement

Hoe ziet een toekomstbestendige, circulaire en duurzame kunststofeconomie eruit? Neem op 5 juni deel aan de webinar en word onderdeel van de discussie.

Startdatum:
Locatie:
Online

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.

TNO-blik op 2030: 50% van het plastic circulair

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Onze ambitie voor 2030: 50% plastics circulair geproduceerd. Momenteel wordt nog 70% van de plastics verbrand. Dit kan snel beter. Ontdek hoe.

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.