Als TNO dragen we bij aan een betere circulaire economie in lage- en middeninkomenslanden. In de meeste landen zijn de economische activiteiten nog steeds lineair en wordt er relatief weinig gerecycled. Met name in middeninkomenslanden nemen de afvalstromen snel toe en bedreigen het milieu en de gezondheid van mens. Snelle verstedelijking en toenemende welvaart leiden tot nog grotere afvalstromen in de toekomst.

De kansen en uitdagingen voor een circulaire economie

De transitie naar een meer circulaire economie vermindert niet alleen de impact van de groeiende afvalstromen, maar creëert ook kansen voor ontwikkeling. Circulariteit kan lokale industrieën stimuleren, banen scheppen en de afhankelijkheid van import verminderen.

Lage-inkomenslanden hebben de kans om het scenario van steeds grotere afvalstromen en enorm stortplaatsen te doorbreken en rechtstreeks over te schakelen op een circulaire economie. Dit is een grote uitdaging die een integraal plan van aanpak en een zorgvuldige uitvoering vereist, alsmede nauwe samenwerking tussen overheid en de particuliere sector.

Doelen en middelen

Als TNO ondersteunen we de transitie naar een circulaire economie in lage- en middeninkomenslanden door de ontwikkeling van:

  • beleid, normen en maatstaven;
  • routekaarten voor een circulaire economie;
  • technische oplossingen;
  • instrumenten en programma’s voor de modellering en monitoring van materiaalstromen en circulaire impact;
  • circulaire bedrijfsmodellen;
  • innovatie-ecosystemen en circulaire hubs;
  • circulaire oplossingen en pilotprojecten.

Projecten voor een circulaire economie

Bij de uitvoering van onze projecten werken wij nauw samen met lokale partners. Wij investeren in de ontwikkeling van sterke consortia en innovatie-ecosystemen. Alleen in nauwe samenwerking kunnen we sturen op verandering in de juiste richting.

Goedkoop, volledig biologisch afbreekbaar maandverband voor Bangladesh

In Bangladesh gebruikt 95% van de vrouwen geen maandverband, omdat ze het niet kunnen betalen. Ze gebruiken oude lappen, die niet prettig zitten en onhygiënisch zijn, wat leidt tot ziektes en werkverzuim. Sinds 2016 werken TNO en partners aan het creëren van toegang tot toiletten, emancipatie van vrouwen en de ontwikkeling van een nieuw product: goedkoop, volledig biologisch afbreekbaar maandverband.

Inclusieve circulaire bedrijfsmodellen in Malawi, Zambia en Zimbabwe

Malawi, Zambia en Zimbabwe hebben de ambitie uitgesproken om de afvalproblematiek in hun land aan te pakken vanuit het perspectief van de circulaire economie, uitgaande van de 7 R’s: rethink (heroverwegen), reduce (verminderen), re-use (product hergebruiken), repair (repareren), refurbish (renoveren), recycle (materiaal hergebruiken) en recover (energie terugwinnen).

TNO ondersteunt hen daarbij door ten eerste een nulmeting van de huidige afvalsituatie uit te voeren, ten tweede te bepalen voor welke afvalstroom er het meeste potentieel is voor de overstap naar circulariteit, en ten derde een actieplan en een pilotproject te definiëren voor de overstap naar een meer circulair afvalsysteem.

Van afval tot grondstof: steun voor zuidelijk Afrika

Aanpak van de afvalproblematiek vanuit het perspectief van de circulaire economie.

Impactmodel voor circulair plastic in Indonesië

Rivieren zijn vervuild met plastic afval. The Ocean Cleanup verwijdert deze plastics uit rivieren met zijn Interceptor en zoekt naar duurzame manieren voor verdere verwerking van het teruggewonnen plastic. TNO heeft de Waste Treatment Tool voor The Ocean Cleanup ontwikkeld om de beste verwerkingsopties van rivierplastics te bepalen.

Routekaart voor circulaire huishoudelijke apparatuur in Kenia

In Kenia is het gebruik van elektrische en elektronische apparatuur aanzienlijk toegenomen. Helaas eindigt veel hiervan uiteindelijk als afval, omdat een goede infrastructuur voor de verwerking aan het einde van de levensduur ontbreekt.

Om hier iets aan te doen, werken TNO en Sustainable Inclusive Business Kenya (SIB) samen met CTCN en Keniaanse vertegenwoordigers aan een actieplan voor een toekomstbestendig beheersysteem voor e-afval, met de nadruk op grote huishoudelijke apparaten.

I4D nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten? Schrijf je dan in voor onze Engelse Innovaties voor Ontwikkelingssamenwerking (I4D) nieuwsbrief.

Laat je verder inspireren

597 resultaten, getoond 1 t/m 5

Solar maakindustrie terug naar Brabant

Informatietype:
Podcast
18 juli 2024
1 aflevering
Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie, maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China.

Recharge Earth 2024, Ahoy Rotterdam, 18 & 19 september

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
Ahoy Rotterdam

Building Materials and Structures

Informatietype:
Artikel

Compensatie en energiebesparing remden energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
2 juli 2024

Duurzame brandstoffen onmisbaar voor energietransitie

Informatietype:
Artikel
1 juli 2024