TNO helpt mee om steden en gemeenschappen inclusief, veerkrachtig en duurzaam te maken door innovatie in de bouwsector. Onze ambitie is om 50.000 huishoudens in lage- en middeninkomenslanden te bereiken met duurzame en betaalbare bouwmaterialen en huisvesting. Dit draagt bij aan ontwikkelingsdoelen SDG's 11 en 12: technische bijstand ter versterking van de wetenschappelijke, technologische en innovatieve mogelijkheden van lage-inkomenslanden om over te schakelen op duurzamere consumptie en productie.

Tegen 2030 zullen wereldwijd 3 miljard mensen behoefte hebben aan adequate huisvesting. Dit komt neer op een vraag naar 96.000 nieuwe betaalbare en toegankelijke woningen per dag (UN Habitat). De huidige uitdagingen op het gebied van huisvesting zijn de beschikbaarheid van (grondstoffen voor) bouwmaterialen, de milieubelasting van de industriële activiteiten, de logistiek en de kosten.

Onze belangrijkste werkterreinen

Met onze disruptieve technologie – waaronder industrialisatie, nieuwe materialen en de digitalisering van producten en processen – geven wij vorm aan de toekomstige dynamiek in de sector.

Alternatieve bindmiddeltechnologie voor het optimaliseren van beton, bakstenen en blokken in de woningbouw

Cement is een van de duurste en meest vervuilende materialen die momenteel wereldwijd in de bouwsector worden gebruikt. Met onze gepatenteerde technologie ontwikkelen wij alternatieve bindmiddelen op basis van lokale (secundaire) grondstoffen, waar ook ter wereld. Ons doel is de CO2-voetafdruk en de kostprijs van steenachtige materialen zoals beton, bakstenen en blokken te verminderen en tegelijkertijd de structurele eigenschappen en de algehele kwaliteit te verbeteren.

In Malawi en Senegal bijvoorbeeld vervangen we het dure cement door lokale afvalmaterialen. Samen met lokale partners ontwikkelen wij nieuwe procedés waarbij het bakken wordt vervangen door een koud productieproces. Deze sterke, rode ‘koude bakstenen’ zorgen voor minder ontbossing, geven een impuls aan de duurzame baksteensector en bieden werkgelegenheid voor de kwetsbaarste groepen.

Duurzame industrialisatie door nieuwe productietechnologie

Met onze geïntegreerde aanpak (bouwsystemen, materialen, productietechnologie en projectmanagement) kan TO bouwbedrijven helpen om te komen tot optimale modularisering en automatisering van off-site productie en on-site montage. Deze verschuiving naar een meer gecontroleerde omgeving zal de kwaliteit, bouwsnelheid en duurzaamheid van betaalbare woningen ten goede komen.

TNO innoveert in nauwe samenwerking met Nederlandse en lokale partners. TNO fungeert als kennispartner in publiek-private partnerschappen en ontwikkelt nieuwe producten, instrumenten en benaderingen. In nauwe samenwerking met partners in het veld implementeren wij geïntegreerde oplossingen. Onze belangrijkste partners zijn GiZ, RVO, Oskam ltd, LEVS architecten, Terrastone in Malawi en Elementerre in Senegal.

biobased-bouwen-tno

Biobased bouwen; NEXT level

TNO helpt de sector om de transitie naar duurzame bouw te versnellen. ​Kom 3 juli naar de inspiratiebijeenkomst 'Biobased bouwen; NEXT level' en ontvang een rondleiding door het TNO Bouwlab.

Laat je verder inspireren

591 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe beschermen we onze onderzeese infrastructuur? Industrie experimenteert veiligheidssystemen voor kust van Scheveningen

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2024
De dreiging van sabotage en digitale aanvallen op deze kabels en pijpleidingen is reëel en urgent. Samenwerking met de defensie-industrie is essentieel om deze dreiging het hoofd te bieden.

Energiearmoede: verhalen van bewoners

Informatietype:
Insight
12 juni 2024

TNO demonstreert kas die waarschuwt voor onveilige situaties

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024

TNO ontwikkelt detectiesysteem ter bescherming kabels en pijpleidingen op zeebodem

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024

Gemeenten: “Kleine energiebesparende maatregelen helpen, maar grondige woningverbetering blijft nodig”

Informatietype:
Nieuws
4 juni 2024