TNO helpt mee om steden en gemeenschappen inclusief, veerkrachtig en duurzaam te maken door innovatie in de bouwsector. Onze ambitie is om 50.000 huishoudens in lage- en middeninkomenslanden te bereiken met duurzame en betaalbare bouwmaterialen en huisvesting. Dit draagt bij aan ontwikkelingsdoelen SDG's 11 en 12: technische bijstand ter versterking van de wetenschappelijke, technologische en innovatieve mogelijkheden van lage-inkomenslanden om over te schakelen op duurzamere consumptie en productie.

Tegen 2030 zullen wereldwijd 3 miljard mensen behoefte hebben aan adequate huisvesting. Dit komt neer op een vraag naar 96.000 nieuwe betaalbare en toegankelijke woningen per dag (UN Habitat). De huidige uitdagingen op het gebied van huisvesting zijn de beschikbaarheid van (grondstoffen voor) bouwmaterialen, de milieubelasting van de industriële activiteiten, de logistiek en de kosten.

Onze belangrijkste werkterreinen

Met onze disruptieve technologie – waaronder industrialisatie, nieuwe materialen en de digitalisering van producten en processen – geven wij vorm aan de toekomstige dynamiek in de sector.

Alternatieve bindmiddeltechnologie voor het optimaliseren van beton, bakstenen en blokken in de woningbouw

Cement is een van de duurste en meest vervuilende materialen die momenteel wereldwijd in de bouwsector worden gebruikt. Met onze gepatenteerde technologie ontwikkelen wij alternatieve bindmiddelen op basis van lokale (secundaire) grondstoffen, waar ook ter wereld. Ons doel is de CO2-voetafdruk en de kostprijs van steenachtige materialen zoals beton, bakstenen en blokken te verminderen en tegelijkertijd de structurele eigenschappen en de algehele kwaliteit te verbeteren.

In Malawi en Senegal bijvoorbeeld vervangen we het dure cement door lokale afvalmaterialen. Samen met lokale partners ontwikkelen wij nieuwe procedés waarbij het bakken wordt vervangen door een koud productieproces. Deze sterke, rode ‘koude bakstenen’ zorgen voor minder ontbossing, geven een impuls aan de duurzame baksteensector en bieden werkgelegenheid voor de kwetsbaarste groepen.

Duurzame industrialisatie door nieuwe productietechnologie

Met onze geïntegreerde aanpak (bouwsystemen, materialen, productietechnologie en projectmanagement) kan TO bouwbedrijven helpen om te komen tot optimale modularisering en automatisering van off-site productie en on-site montage. Deze verschuiving naar een meer gecontroleerde omgeving zal de kwaliteit, bouwsnelheid en duurzaamheid van betaalbare woningen ten goede komen.

TNO innoveert in nauwe samenwerking met Nederlandse en lokale partners. TNO fungeert als kennispartner in publiek-private partnerschappen en ontwikkelt nieuwe producten, instrumenten en benaderingen. In nauwe samenwerking met partners in het veld implementeren wij geïntegreerde oplossingen. Onze belangrijkste partners zijn GiZ, RVO, Oskam ltd, LEVS architecten, Terrastone in Malawi en Elementerre in Senegal.

Laat je verder inspireren

479 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Informatietype:
Nieuws
22 september 2023

Negen onderzoeksinstituten en universiteiten die lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie.

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Je werkt bij TNO aan langetermijnscenario’s voor het energiesysteem om wereldwijd de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen en plots ontvang je een mail van een beroemde Italiaanse fotograaf. ‘‘Mag onze visueel ontwerper hier iets moois van maken?”

Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Informatietype:
Nieuws
14 september 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen stimuleert de overheid elektrisch vervoer met gericht beleid. TNO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar wat consumenten beweegt of afremt elektrisch te gaan rijden.

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023

Decentrale overheden, met name gemeenten, spelen een cruciale rol in de warmtetransitie. Ruim 90 procent van de woningen in ons land wordt nu nog fossiel verwarmd, vooral met aardgas. Ontdek hoe TNO gemeenten ondersteunt met kennis, ervaring en tools voor duurzame warmtebronnen zoals geothermie.

Geothermie en seismologische monitoring

Informatietype:
Insight
12 september 2023

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink.