TNO zet zich in voor schone, betrouwbare en moderne energiebronnen, onder meer door gebruik te maken van de mogelijkheden van decentrale duurzame energieoplossingen. Onze ambitie is om 50.000 huishoudens in lage- en middeninkomenslanden binnen vier jaar toegang te geven tot betaalbare duurzame energie. Dit draagt bij aan ontwikkelingsdoel SDG 7: toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Toegang tot energie wordt algemeen erkend als een voorwaarde voor economische ontwikkeling en menselijk en maatschappelijk welzijn. De energiearmoede is nog altijd groot: bijna 790 miljoen mensen, voornamelijk in Sub-Sahara Afrika, hebben geen toegang tot elektriciteit. Door de bevolkingsgroei en de stijgende inkomens in ontwikkelingslanden zal de vraag naar energie in 2040 naar verwachting met 25% zijn toegenomen.

Duurzame energietechnologieën zoals waterkracht, zonne-energie, biomassa of wind zijn de oplossing om lokale gemeenschappen van energie te voorzien en de CO2-uitstoot te verminderen. Maar de vooruitgang op dit vlak hapert: de uitrol van smart-grid-systemen blijft achter bij de verwachtingen en goedkope, schaalbare energieopslag is nog steeds onvoldoende beschikbaar.

Onze belangrijkste werkterreinen

TNO werkt aan diverse duurzame energie(eco)systemen, vanuit een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met kennis over technologie, economie, milieu, circulariteit en maatschappelijk welzijn. Innovatie gebeurt bij TNO altijd in samenwerking met internationale en lokale partners. TNO fungeert als kennispartner in publiek-private partnerschappen en ontwikkelt nieuwe producten, instrumenten en benaderingen door middel van open, inclusieve samenwerking.

Decarbonisatie van elektriciteitsnetten en microgrids

Wij werken samen met overheids- en particuliere bedrijven in India, Afrika en het Caribisch gebied om te komen tot geïntegreerde dienstverlening op het gebied van energie, (bio)afval, water en riolering. Daarbij gaat het om afgelegen dorpen, eilanden, stadjes, wijken of plattelandsgebieden waar de aansluiting op de voorzieningen slecht is of ontbreekt. De onderliggende doelstellingen zijn:

  • optimale kansen en een betere levenskwaliteit voor de burgers;
  • reductie van de CO2 uitstoot van de lokale energievoorziening als bouwsteen van het gehele energiesysteem.

Wij bieden lokale energiegemeenschappen (consumenten, producenten, systeemeigenaren en -beheerders) een integrale set hardware- en softwarebeheerinstrumenten, waarmee verschillende soorten duurzame energiebronnen (wind, zon, biomassa, waterstof, opslag) en belastingen (mobiliteit, huishoudens, industrie) kunnen worden geïntegreerd, inclusief flexibiliteit en schaalbaarheid op het niveau van microgrids en energiesystemen.

Inclusieve bedrijfsmodellen en werkgelegenheid

Wij ontwikkelen lokale economische activiteiten in verschillende Centraal-Afrikaanse en Oost-Aziatische landen. Dat doen we op meerdere manieren:

  • door circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te implementeren, bestaande uit 'build-operate-maintain'-cycli voor lokale energiesystemen, gekoppeld aan economische activiteiten die voortvloeien uit het lokale energiesysteem;
  • door methodologische ondersteuning te bieden aan inclusieve bedrijven bij het uitwerken van opschaal- en/of replicatiestrategieën of het aanpassen van bedrijfsmodellen die gericht zijn op samenwerking in de waardeketen.

Alle economische activiteiten worden ondersteund via gerichte training voor de plaatselijke arbeidskrachten en het management, met aandacht voor de gehele waardeketen.

Innovatieve bekleding voor houtkachels

Een zwak onderdeel van verbeterde houtkachels is de keramische bekleding. Daarin komen vaak breuken voor, als gevolg van slechte klei, ontbrekende materialen, gebrek aan techniek en/of vaardigheden. Ons doel is de levensduur van de bekleding te verbeteren en het productieproces efficiënter te maken door gebruik te maken van betaalbare, lokaal beschikbare materialen.

Cement is een van de duurste en meest vervuilende materialen die momenteel worden gebruikt. TNO ontwikkelt alternatieve bindmiddelen op basis van lokale (secundaire) grondstoffen, waar ook ter wereld. Ons doel is de CO2-voetafdruk en de kostprijs van steenachtige materialen zoals beton, bakstenen, blokken en bekledingen te verminderen, en tegelijkertijd de structurele eigenschappen en de algehele kwaliteit te verbeteren.

Duurzaam gebruik van biomassa

In veel regio’s zijn biomassa-afvalstromen ruim voorhanden, die als bron kunnen dienen van waardevol biogas voor huishoudens en de industrie. TNO heeft de benodigde technologie ontwikkeld en meegewerkt aan de eerste commerciële biomassavergassers, die methaan leveren voor een gasmotor van 1 MWe. Deze innovatieve technologie is ontwikkeld voor het Indiase bedrijf Ruchi Soya Industries Ltd, in samenwerking met een aantal internationale partners.

De installatie is gebouwd in een gebied met sojaplantages die grondstoffen leveren aan Ruchi. De afvalstroom van de sojaoogst gaat in de vergasser, die op zijn beurt biogas produceert, dat vervolgens wordt gebruikt om de benodigde warmte op te wekken voor de verwerking van sojabonen.

Laat je verder inspireren

82 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Informatietype:
Nieuws
22 september 2023

Negen onderzoeksinstituten en universiteiten die lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie.

Windturbine-inspecties met autonome drones en digital twin modelling

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Inspecties van windturbinebladen kunnen sneller, goedkoper en veiliger. TNO en SpectX hebben het komende jaar hun expertises gebundeld in het IBIS-project (Increased Blade Inspection Safety).

TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. We maken het binnen 10 jaar mogelijk elk geschikt oppervlak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Benieuwd hoe we dit doen?

Creatief zonnepanelensysteem als klimop tegen gevel High Tech Campus Eindhoven

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Kunnen we straks van onze huizen en bedrijfspanden één groot zonnepaneel maken? Het komt dichterbij dankzij een bijzondere samenwerking tussen TNO, INBO Architecten, Van der Leegte Werkt, Flexipol Composites en High Tech Campus Eindhoven.

Nieuw meetstation op Noordzee voor uitbreiding offshore windparken

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De forse uitbreiding van de capaciteit aan wind op zee van 4,5 gigawatt in 2023 naar maar liefst 21 GW in 2030 vergt actie op veel fronten. TNO draagt hier onder meer aan bij door het nauwkeurig in kaart brengen van de windsnelheden boven de Noordzee.