Werkgelegenheid

7 april 2023

Economische groei die werkgelegenheid schept, is belangrijk voor lage- en middeninkomenslanden. Een toekomstperspectief met fatsoenlijk werk en een eerlijk inkomen voor met name jongeren en vrouwen is essentieel voor armoedebestrijding, voedselzekerheid en duurzame economische ontwikkeling. De ambitie van TNO is om 50.000 duurzame banen te scheppen voor jongeren en vrouwen in sub-Sahara Afrika en Azië. Dit draagt bij aan ontwikkelingsdoel SDG 8: het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Empowerment van jongeren en vrouwen

Als gevolg van de bevolkingstoename in sub-Sahara Afrika betreden naar schatting jaarlijks miljoenen jongeren de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het land kan de werkloosheid onder jongeren tot 30 jaar oplopen tot 20% (IAO, 2020). Momenteel hebben de arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheid zwaar te lijden door de COVID-pandemie. Er zijn inspanningen nodig om de arbeidsmarkt uit te breiden en de positie van jongeren en vrouwen te versterken. Dit doen wedoor hun vaardigheden uit te breiden en ze te koppelen aan banen.

TNO heeft twee innovaties ontwikkeld die kunnen worden gebruikt in projecten ter bevordering van de werkgelegenheid en ondernemerschap in Afrika.

1. Beoordeling en afstemming van vaardigheden

TNO is actief als partner in verschillende regionale programma’s voor arbeidsmarktontwikkeling (bv. House of Skills) die gericht zijn op een systeemverandering naar een nieuwe, op vaardigheden gebaseerde arbeidsmarkt in een publiek-privaat ecosysteem. In het kader van deze samenwerking hebben wij een ontologie van vaardigheden en vervolgens een beoordeling van vaardigheden met bijbehorende software ontwikkeld. Deze software ordent verschillende vaardigheden in categorieën, afhankelijk van hoe goed een kandidaat is in elke vaardigheid, op basis waarvan carrièresuggesties worden gedaan. Bovendien worden kandidaten bewust gemaakt van vaardigheden en competenties die zij nog niet hadden ontdekt, waardoor hun zelfredzaamheid toeneemt en zij een beter gerichte beroepsopleiding kunnen volgen. Op de site van de werkgever kunnen de meest geschikte/opleidbare kandidaten worden gevonden, waardoor vacatures op een duurzamere manier kunnen worden vervuld.

2. Empowerment: vaardigheidstraining

TNO heeft een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode ontwikkeld die gericht is op het verbeteren van de arbeidsmotivatie en sollicitatie- en ondernemersvaardigheden. Uit onderzoek is gebleken dat twee elementen van de methode een voorspeller zijn van succesvolle (her)intrede op de arbeidsmarkt: technieken die de zelfredzaamheid vergroten en anticiperen op vermeende obstakels, en vergroting van de weerbaarheid tegen mogelijke tegenslagen waardoor het probleemoplossend vermogen wordt vergroot. Deze training is in Zuid-Afrika al met succes toegepast in het programma ‘Qhubekela Phambili’ (vooruitgaan).

TNO innoveert in nauwe samenwerking met Nederlandse en lokale partners. TNO fungeert als kennispartner in publiek-private partnerschappen en ontwikkelt nieuwe producten, instrumenten en benaderingen. In nauwe samenwerking met partners in het veld implementeren wij geïntegreerde oplossingen.

Opleiding van professionals voor schone energie in Indonesië

Versnelling van de Indonesische energietransitie door een opleidingscentrum voor hernieuwbare energie gericht op professionals uit de industrie en overheidsfunctionarissen.

Bedrijven in lage- en middeninkomenslanden

Wij hebben een 5-stappen-aanpak ontwikkeld, om bedrijven te ondersteunen bij het overwinnen van uitdagingen en het realiseren van duurzaam ondernemen met een enorme sociale impact.

Laat je verder inspireren

51 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-aanpak voor ontwikkeling veilige en duurzame chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
28 mei 2024
TNO werkt aan de ontwikkeling van een Decision Support aanpak waarmee bedrijven al in de beginfases van hun ontwerpproces mogelijke gezondheidsrisico’s in beeld krijgen en maatregelen kunnen nemen om reputatieschade en hoge kosten te voorkomen.

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024

Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk

Informatietype:
Nieuws
17 april 2024