Opleiding van professionals voor duurzame energie in Indonesië

20 april 2023

De snel groeiende capaciteit voor duurzame energie biedt grote zakelijke en professionele kansen – als de betrokken partijen er klaar voor zijn. Politeknik Negeri Bali (PNB) en TNO zijn daarom samen een opleidingscentrum voor duurzame energie aan het opzetten. Dit moet een oplossing bieden voor een van de grootste knelpunten op dit moment: het gebrek aan expertise en vaardigheden op het gebied van duurzame energie onder professionals in de sector en overheidsfunctionarissen.

Duurzame energie is dé oplossing voor de grote energievraag in Indonesië

Indonesië staat hoog op de ranglijst van energieverbruikers, vergelijkbaar met landen als Zuid-Afrika en Australië, maar heeft een veel grotere bevolking. Met het oog op de bevolkingsgroei en de verdere ontwikkeling zal de stroomvoorziening in Indonesië in de komende 10 jaar moeten verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Hoewel de meeste energie nu nog afkomstig is van fossiele brandstoffen, heeft de technologie voor duurzame energie de afgelopen jaren een omslagpunt bereikt en is nu zo aantrekkelijk dat schone energie dé oplossing is voor de toekomst. Het gebruik van duurzame energie biedt allerlei kansen.

Als groeimotor is het goed voor het lokale bedrijfsleven en grootschalige werkgelegenheid. Als optie voor emissiereductie zorgt het dat de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs haalbaar blijven. Als energievoorziening voor afgelegen gebieden die niet aan het stoomnet gekoppeld zijn, is het vaak de meest geschikte keuze. En wat nu vooral ook relevant is: duurzame energie kan een belangrijke rol spelen in het groene herstel na de wereldwijde coronacrisis.

Het energiepotentieel is er, maar vaardigheden en kennis moeten een flinke impuls krijgen

Indonesië heeft een enorm potentieel aan duurzame energie, in totaal geschat op 420 GW. Tot nu toe wordt hiervan echter slechts een klein deel gebruikt, waardoor het aandeel van duurzame energie in de Indonesische energiemix slechts 7% bedraagt. Dit staat in schril contrast met de Indonesische doelstelling van 23% (voor 2025), waarvoor vanaf nu ongeveer de helft van alle nieuwe capaciteit van duurzame energie zou moeten komen.

Zowel het bedrijfsleven als de overheid hebben echter aangegeven dat gebrek aan geschoold en goed opgeleid personeel een van de belangrijkste hindernissen is voor het opschalen van duurzame energie. Hun boodschap is duidelijk: zonder gekwalificeerd personeel en zonder toegang tot kennis en ervaring zal Indonesië niet ten volle kunnen profiteren van de werkgelegenheids- en ondernemingskansen die binnen handbereik liggen.

PNB en TNO werken samen aan kennis- en opleidingscentrum op Bali

Tegen deze achtergrond hebben TNO en de Politeknik Negeri Bali (PNB), met steun van de regionale Indonesische overheid (de regering van de provincie Bali), besloten om samen te werken aan een masterplan voor een opleidingscentrum voor duurzame energie op het eiland Bali.

Dit opleidingscentrum zal zorgen voor beroepsonderwijs, scholing en diplomering. De doelgroep omvat professionals uit de energiesector (bijv. exploitanten, installatiebedrijven) en overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij het plannen en invoeren van energiesystemen. De Nederlandse ambassade en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunen het project actief.

Huidige stand van zaken

De eerste stap in het opzetten van een opleidingscentrum voor duurzame energie is het uitwerken van een masterplan en een bedrijfsmodel. PNB en TNO gaan deze in nauw overleg met Indonesische stakeholders ontwikkelen op basis van internationale eisen, normen en good practices. Het project levert een directe bijdrage aan groen herstel en werkgelegenheid en is een voorbeeld voor soortgelijke toekomstige projecten in de hele archipel om de kennisinfrastructuur en de algemene welvaart in Indonesië te versterken.

Laat je verder inspireren

94 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontwikkelt detectiesysteem ter bescherming kabels en pijpleidingen op zeebodem

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024
TNO heeft met succes een methode ontwikkeld en getest om automatisch maritiem verkeer met donkere vezels te detecteren voor het bewaken en beschermen van kritieke infrastructuur op de zeebodem van de Noordzee.

SWITCH adresseert de energievraagstukken van de toekomst

Informatietype:
Insight
13 mei 2024

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024

Betere betrouwbaarheid windturbinebladen door innovatieve monitoring en digital twin-technologie

Informatietype:
Nieuws
8 april 2024