Inclusieve bedrijfsmodellen op basis van samenwerking bevorderen opschaling van kleine bedrijven

Thema:
Systeemtransitie
20 april 2023

In lage- en middeninkomenslanden is ondernemerschap dé oplossing voor jeugdwerkloosheid en humanitaire innovaties. Maar kleine bedrijven hebben moeite om te overleven of zelfs om op te schalen, omdat hun bedrijfsmodel te kampen heeft met een gebrek aan infrastructuur. Hier komt de netwerkbenadering om de hoek kijken. Wij hebben een 5-stappen-aanpak ontwikkeld om bedrijven te helpen deze problemen op te lossen en duurzaam te ondernemen met een enorme maatschappelijke impact.

Het doel van inclusieve bedrijven is om kwetsbare groepen een rol te geven in de waardeketen, hetzij als producent hetzij als consument. Inclusieve bedrijven moeten opschalen om in de behoeften van de miljoenen mensen ‘onderaan de piramide’ te voorzien. Het gaat hier om het armste twee derde deel van de economische piramide, een groep van meer dan vier miljard mensen die in armoede leven, vooral in lage- en middeninkomenslanden.

Tegelijkertijd moeten deze inclusieve bedrijven wel financieel overeind weten te blijven. De meeste inclusieve bedrijven blijven echter klein en slagen er niet in de waarde te creëren die ze voor ogen hadden.

Opschaling via samenwerking

Inclusieve bedrijven werken meestal nauw samen met partners in het bredere ecosysteem. Zo zijn ze in deze context (de onderkant van de piramide) beter opgewassen tegen tekortkomingen in de markt, zoals beperkte kennis en vaardigheden, slechte regelgeving en gebrek aan fysieke infrastructuur.

Voor opschaling is dergelijke samenwerking ook essentieel. Maar vanwege de uiteenlopende perspectieven, capaciteiten en doelstellingen van die partijen is echter ook afstemming nodig, wat de opschaling van het inclusieve bedrijf juist weer kan vertragen en belemmeren.

Daarom is het cruciaal dat inclusieve bedrijven opschalingsstrategieën ontwikkelen waarmee hun hele ecosysteem wordt afgestemd en versterkt. Dit betekent dat ze strategieën moeten ontwikkelen, met de bijbehorende aanpassingen van het bedrijfsmodel, die essentiële ecosysteemactoren willen en kunnen uitvoeren.

Daarvoor is het van belang dat inclusieve bedrijven de belangrijkste actoren in hun ecosysteem actief bij het opschalingsproces betrekken.

5-stappen-aanpak voor opschaling

Met het oog op de opschalingsproblemen van inclusieve bedrijven hebben we een 5-stappen-aanpak ontwikkeld. De vijf stappen zijn bedoeld als handvat voor inclusieve bedrijven in allerlei sectoren om op te schalen in samenwerking met hun belangrijkste partners, zoals klanten, leveranciers, ngo's, overheid, onderzoeksinstellingen en investeerders.

Om tot een doeltreffende strategie voor het opschalen van inclusieve bedrijfsmodellen te komen, moet dit een gezamenlijke inspanning zijn. Veel dynamischer dan een Canvas-bedrijfsmodel. Inclusieve bedrijven moeten deze vijf stappen dus niet in hun eentje zetten, maar samen met hun belangrijkste partners.

Zoals figuur 1 laat zien, bestaat de aanpak uit vijf opeenvolgende stappen:

  1. ambitie
  2. inzicht
  3. strategie
  4. aanpassing
  5. evaluatie

In gezamenlijke workshops gaan we aan de slag met diverse tools en methoden om de vijf stappen in praktijk te brengen. Daarbij identificeren we de succesfactoren en hindernissen voor het opschalen van een inclusieve onderneming.

five-steps-of-collaborative-business-modelling-for-scaling-inclusive-business-impact_1
Grafische weergave van de vijf stappen in de ‘op samenwerking gebaseerde bedrijfsmodellering voor impactvergroting van inclusieve bedrijven’.

De inclusieve bedrijven moeten de 5 stappen samen met hun belangrijkste partners opbouwen. Deze bestaat uit vijf opeenvolgende stappen:

1. Ambitie: Definieer de beoogde sociale impact op schaal.
2. Ontdekking: Begrijp het huidige samenwerkende bedrijfsmodel en de lokale context.
3. Strategie: Kies methoden om de schaalambitie te realiseren.
4. Aanpassing: Pas het collaborative business model aan om de strategie te ondersteunen.
5. Evaluatie: Evalueer de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van het businessmodel.

Interactief platform

Naast de 5-stappen-aanpak hebben we ook een interactief platform ontwikkeld waar u informatie kunt vinden en ervaringen kunt uitwisselen over inclusieve, op samenwerking gebaseerde bedrijfsmodellering.

Hier vindt u niet alleen een checklist om te bepalen of u een inclusief bedrijf bent of niet, maar ook interviews met de oprichters waarin ze uitleggen wat uw bedrijf aan deze 5-stappen-aanpak heeft, en een aantal inspirerende voorbeelden. Lees meer over de wetenschappelijke onderbouwing van deze aanpak en word lid van onze interactieve community!

Deze praktische tool en het platform zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente, TNO, Nyenrode Business School, 2Scale en The Next Organization, met financiële steun van NWO.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

De onmisbare rol van energiecoöperaties in de energietransitie

Informatietype:
Insight
30 november 2023
Nederland telt meer dan 700 energiegemeenschappen waar zo'n 120.000 burgers zijn aangesloten. Een gesprek over nut en noodzaak van energiecoöperaties in de energietransitie.

Samen aan de slag in aanpak energiearmoede

Informatietype:
Insight
29 november 2023

Samenwerking installateurs leidt tot meer dan 100.000 extra warmtepompen in woningen

Informatietype:
Insight
23 november 2023

De energietransitie is een sociale innovatie met duurzaamheidsdoelen

Informatietype:
Artikel

Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Informatietype:
Nieuws
14 september 2023