Direct naar de inhoud

TNO Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3652 professionals van TNO, dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op negen domeinen.

Over TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij geloven in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. Wij richten ons op innovaties voor negen domeinen:

  • Bouw, Infra & Maritiem: ‘Robuuste constructies én duurzaam gebruik’
  • Circulaire economie en milieu: ‘Verduurzaming richting geven en versnellen’
  • Defensie en veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’
  • Energietransitie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’
  • Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’
  • Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’
  • Informatie & Communicatie Technologie: ‘Digitale transformatie duiden en versnellen’
  • Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden'
  • Strategische Analyses & Beleid: 'Complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties'

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing.

Onze missie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Onze strategie

In nauwe samenwerking met onze stakeholders stellen we elke vier jaar een strategisch plan op waarin we beschrijven hoe wij onze missie invullen. Dit plan is onze offerte aan de samenleving. Onze strategie is een weerslag van door ons waargenomen trends in maatschappij en technologie. In nauwe afstemming met onze stakeholders hebben wij domeinen en speerpunten gedefinieerd waarop wij ons richten. Deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in Nederland en Europa.

Meer informatie

Zoek je informatie over wat wij doen in een domein? Selecteer dan een aandachtsgebied waarbinnen jouw onderwerp zich afspeelt. Wanneer je vervolgens een onderwerp selecteert, krijg je ook informatie over de TNO-expert die je hierover te woord kan staan.

Als jouw aandachtsgebied niet scherp af te bakenen is, kijk dan onder aandachtsgebieden of gebruik de zoekmachine op de homepage.

Wil je weten hoe TNO werkt kijk dan bij Onze Werkwijze.

Verbinden Veranderen Versnellen

TNO Strategie 2022-2025
Algemeen

TNO Strategie 2022-2025

De TNO strategie 2022-2025 is onze belofte aan de samenleving. Het bijdragen aan oplossingen voor vier maatschappelijke uitdagingen staan daarin centraal: Lees verder
Verbinden Veranderen Versnellen: TNO Strategie 2022 - 2025

Over TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.