Direct naar de inhoud

TNO Strategie 2022-2025

De TNO strategie 2022-2025 is onze belofte aan de samenleving. Het bijdragen aan oplossingen voor vier maatschappelijke uitdagingen staan daarin centraal:

 • Veilige samenleving
 • Gezonde samenleving
 • Duurzame samenleving
 • Digitale samenleving

Deze vier maatschappelijke uitdagingen verbinden we expliciet met het versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Als basis voor alles wat TNO doet, met name de nationale adviesfunctie en wettelijke taken, onderhouden we een excellente kennisbasis.

Prioriteiten in de uitvoering

Om een maximale bijdrage aan deze uitdagingen te kunnen leveren focust TNO zich in de uitvoering van ons onderzoek en innovatie op:

 • Het ontwikkelen van systeemoplossingen
 • Het creëren van innovatie-ecosystemen
 • Het realiseren van technologische doorbraken
 • Dynamisch innoveren

Fundament

We kunnen onze missie alleen volbrengen als het fundament op orde is. De belangrijkste elementen daarin zijn:

 • Huis voor talent
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Gezonde financiële bedrijfsvoering

Lees Verbinden Veranderen Versnellen

TNO Strategie 2022 - 2025

Lees
Algemeen

TNO Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3652... Lees verder
Verbinden Veranderen Versnellen: TNO Strategie 2022 - 2025

TNO Missie en strategie
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.