Missie en strategie

Wij zijn TNO. Sinds 1932 is het onze taak om de juiste antwoorden te geven en om de juiste vragen te stellen. Zo werken we voor welzijn en welvaart. Voor vandaag en morgen. Door disciplines en domeinen te combineren kunnen we de meest complexe vragen aan. Op weg naar een beter leven en een mooiere toekomst.

Onze ruim 3400 professionals werken dagelijks aan onze missie en geven daar invulling aan via onze strategie.

Onze missie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren. Zo versterken we op een duurzame manier de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving.

Onze strategie

Elke 4 jaar beschrijven we in onze strategie hoe we onze missie invullen. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders. De strategie is onze belofte aan de samenleving en komt voort uit de trends die we zien in de maatschappij en technologie. In afstemming met onze stakeholders definiëren we domeinen en speerpunten om ons op te richten. Deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de topsectoren en maatschappelijke thema’s in Nederland en Europa.

Strategie 2022 - 2025: verbinden, veranderen, versnellen

De huidige strategie loopt van 2022 tot 2025. We richten ons op het bijdragen aan oplossingen voor 4 maatschappelijke uitdagingen:

 • veilige samenleving
 • gezonde samenleving
 • duurzame samenleving
 • digitale samenleving

Deze 4 maatschappelijke uitdagingen verbinden we met het versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Ook hebben en onderhouden we een excellente kennisbasis voor alles wat we doen, met name de nationale adviesfunctie en wettelijke taken.

Lees de strategie 2022 - 2025

Prioriteiten in de uitvoering

Om maximaal bij te dragen aan de uitdagingen focussen we in de uitvoering van ons onderzoek en innovatie op:

 • het ontwikkelen van systeemoplossingen
 • het creëren van innovatie-ecosystemen
 • het realiseren van technologische doorbraken
 • dynamisch innoveren

Het fundament

Om onze missie te volbrengen hebben we de belangrijkste elementen geformuleerd die het fundament vormen van onze strategie:

 • huis voor talent
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • gezonde financiële bedrijfsvoering
De strategie van TNO in een oogopslag

9 domeinen van innovatie

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Doelgericht innoveren, dat is waar we voor staan. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. We geloven in gezamenlijke creatie van waarde op maatschappelijk én economisch vlak en richten ons op innovaties voor 9 domeinen:

 • Bouw, Infra & Maritiem: robuuste constructies én duurzaam gebruik
 • Circulaire Economie & Milieu: verduurzaming richting geven en versnellen
 • Defensie & Veiligheid: wij zetten onze kennis en technologie in voor vrede en veiligheid
 • Energietransitie: versneld naar een duurzame energievoorziening
 • Gezond Leven: gezond werken en leven bevorderen
 • Industrie: innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn
 • Informatie & Communicatie Technologie: digitale transformatie duiden en versnellen
 • Mobiliteit & Logistiek: realiseren van leefbare en duurzame steden
 • Strategische Analyses & Beleid: complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties

Meer over TNO

Kijk verder op onze website voor informatie over een domein van jouw interesse. Daar vind je ook contactgegevens van onze experts die je graag te woord staan.