nieuws

Missies als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

27 nov 2018

Nederland en Europa staan voor complexe en hardnekkige uitdagingen. Klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing vragen om een innovatieve en gerichte aanpak om te komen tot doorbraken die breed gedragen kunnen worden. Overheden maken met de focus op missiegedreven beleid de juiste keuze om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Dit concludeert TNO in het vandaag verschenen De Staat van Nederland Innovatieland 2018 - Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid.

Lees: De Staat Nederland Innovatieland 2018

Download een digitaal exemplaar van deze nieuwe publicatie

Download

Volgens de auteurs van de publicatie krijgt missiegedreven beleid vorm door ambitie en durf, en vraagt het om co-creatie met stakeholders en burgers. Onderzoek en innovatie dragen daarbij verder bij aan het vergroten van het begrip van de uitdagingen. Ook moet dit leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen. Maar veel van de uitdagingen vragen om meer dan alleen wetenschappelijke en technologische oplossingen. Ze zetten aan tot modernisering van wet- en regelgeving, voorlichting, nieuwe standaarden en incentives die aanzetten tot ander gedrag.

Grensoverschrijdend karakter

Veel van de huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend van aard. Voor succesvol missiegedreven beleid moet volgens TNO daarom ingezet worden op verdere internationale samenwerking en coördinatie. Daarbij moet worden ingespeeld op de Europese, nationale en vaak ook regionale dimensies van de uitdagingen. Verder zijn schaalbare oplossingen een cruciale factor. In de nieuwe publicatie biedt TNO negen vuistregels om deze aanpak nader vorm te geven.

Focco Vijselaar, Directeur-Generaal van EZK ontving het eerste exemplaar

Eerste exemplaar

Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, ontving het eerste exemplaar uit handen van Paul de Krom, CEO van TNO. Daarbij benadrukte De Krom dat "Het vormgeven van missies en het formuleren van effectief missiegedreven beleid geen gemakkelijke opgave is, maar succesvolle klassieke missies zoals de Deltawerken laten zien dat met een gezamenlijke actie van overheid, bedrijven, kennisinstellingen, uitdagers én burgers veel mogelijk is." Vijselaar onderstreepte de relevantie van de uitgave: "Dit rapport biedt handvatten voor het samen maken van missiebeleid om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In de EU, nationaal en regionaal."

Vier visies op missiegedreven beleid

In de publicatie komen ook vier visies op missiegedreven beleid en de impact daarvan op Nederland aan bod. Onder andere Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, en Marleen Stikker, oprichter en directeur van Waag delen hun inzichten. Putters gaat in op waarom hij burgerparticipatie essentieel vindt. Marleen Stikker stipt de rol aan van ontwerpend en publiek onderzoek. Hoogleraar Politicologie aan de UvA, John Grin, blikt vanuit 2040 terug op het Nederlandse Innovatiebeleid gevoerd vanaf 2019. En tot slot kijkt Tom van der Horst, Business Director Strategies for Industry & Innovation bij TNO, in zijn bijdrage naar de impact van missiegedreven beleid op de industrie-agenda.

TNO minisymposium 'Missiegedreven beleid'

Naar aanleiding van het verschijnen van De Staat van Nederland Innovatieland 2018 - Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid organiseert TNO in de middag van 28 januari 2019 een minisymposium. Tijdens dit event maken geïnteresseerden nader kennis met het thema missiegedreven beleid, en ontdekken zij wat missiegedreven beleid succesvol maakt. Registratie voor het minisymposium start binnenkort.

Evenement

Symposium Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid. De kansen van missiegedreven beleid voor Nederland

Missies en ‘nieuw’ missiegedreven beleid staat als nieuw beleidsperspectief volop in de belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar ook in omringende landen en in Brussel krijgen de contouren van de... Lees verder
Expertise

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missiegedreven onderzoeks-... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Nieuws

Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

24 mei 2018
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van Horizon Europe heeft TNO, als partner van een Europees consortium, met twee studies uitvoerig onderzoek gedaan naar het concept van missiegedreven onderzoeks- en... Lees verder
Nieuws
Contact

Arjen Goetheer

  • innovatiebeleid
  • strategie
  • foresight
  • innovation hubs

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.