nieuws

Deelnemen aan pilot over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt?

24 okt 2019

Ben je als werkgever op zoek naar vernieuwende aanpakken om de beste kandidaat aan te nemen en te behouden, ongeacht culturele achtergrond? Meld je dan aan voor één of meerdere pilots over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. TNO zoekt samen met het ministerie van Sociale Zaken pilotpartners (bedrijven) die in 2020 en 2021 willen deelnemen aan één of meerdere pilots over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt.

We meten in de praktijk de impact van beleid dat is gericht op het vergroten van culturele diversiteit van je organisatie. Een mooie kans om evidence based te werken en/of gepland of bestaand diversiteitsbeleid te concretiseren. En bovendien: om bij te dragen aan meer inzicht in de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Nederlanders met een migratie-achtergrond (d.w.z. met één of twee ouders geboren in het buitenland, of zelf geboren in het buitenland) zijn vaker werkloos of werken onder hun niveau, ook bij gelijke opleidingsachtergrond. En dat terwijl werkgevers worstelen om bij krapte goed personeel te vinden.

Pilot 1

Wat zijn effectieve HR-maatregelen voor behoud en doorstroom van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond?

We zoeken werkgevers die al beleid hebben dat gericht is op het behouden van talent. We onderzoeken in de periode tot en met januari 2021 op wetenschappelijke wijze het effect daarvan, zodat we tot een advies kunnen komen over wat werkt in de praktijk.

Meer informatie?

Neem contact op met Laudry van der Meer (projectleider TNO)

Contact Pilot 1

Pilot 2

Hoe zorg je dat je de beste persoon aanneemt (en niet degene die het meest op jou lijkt)?

Voor het eerstvolgende startmoment in Q1 2020 zoeken we werkgevers die hun wervings- en selectieproces zouden willen aanpassen aan de hand van kleine ‘nudges’. Te denken valt aan het herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen. De impact daarvan op gelijke kansen meten we. De hypothese is dat je vaker de beste persoon voor de baan aan zult nemen en minder vaak degene die simpelweg het meest op jou lijkt.

Meer informatie?

Neem contact op met Peter Franx en Marina Lacroix (project coördinatoren Ministerie SZW)

Contact Pilot 2
Nieuws

Onderzoek TNO: Onvoldoende bewustzijn en kennis over arbeidsdiscriminatie

21 oktober 2019
TNO onderzocht hoe werkgevers en intermediairs (uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en  assessmentbureaus) omgaan met de risico’s op arbeidsmarktdiscriminatie. Uit deze inventarisatie... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Wendela Hooftman

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.