Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Denk aan technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en artificial intelligence (AI), maar ook de energietransitie, de klimaatcrisis en de covid-19-pandemie. Ondertussen ontstaat op de huidige arbeidsmarkt een mismatch tussen vraag en aanbod. Dit compliceert het oplossen van de maatschappelijke opgaven. TNO stelt daarom voor om te innoveren naar een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt. 

Drie elementen zijn daarbij noodzakelijk: skills, innovatie is 'mens-én-werk', en inclusiviteit. Hiermee ontstaat een arbeidsmarkt die bijdraagt aan de veerkracht van mensen, welvaart, welzijn én het slagen van grote maatschappelijke opgaven. Ontdek meer over onze voorstellen in het whitepaper 'Skills gevraagd!' en in de podcastserie waarin de komende 5 weken elke maandag een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd.

Hoe maken we de transitie naar een toekomstbestendige, inclusieve arbeidsmarkt?

Je leest het in dit whitepaper

Download

Arbeidsmarkt van de toekomst draait om skills

TNO bepleit dat de arbeidsmarkt van de toekomst om skills draait, niet om diploma’s. Het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills moet centraal komen te  staan. Nu is er veelvuldig sprake van ‘mismatches’.

Om deze structurele ‘mismatches’ in skills te reduceren en overgangen tussen sectoren en beroepen te bevorderen is het nodig om skills te objectiveren in een uniforme skills taal, én dat werkenden en werkgevers elkaar vinden op basis van erkende skills.

Innovatie is mens-en-werk

Innoveren zonder te investeren in mensen werkt niet: technologische innovatie kan niet zonder sociale innovatie. Technologie wordt vaak gezien als een bedreiging voor de werkgelegenheid en kwaliteit van werk, maar het biedt ook kansen op nieuw en hoogwaardig werk.

Versterking van het aanpassings- en absorptievermogen van mensen en organisaties moet de belangrijkste focus zijn bij technologische veranderingen. Een skills based arbeidsmarkt kan dit faciliteren.

Inclusieve arbeidsmarkt

Terwijl mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie grote moeite hebben om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden, ervaren bedrijven tegelijkertijd schaarste in bepaalde beroepen. In een skills based arbeidsmarkt kijken we verder dan de geijkte kandidaten om het schaarste vraagstuk op te lossen.

Door een focus op skills, de inzet van nieuwe en bestaande technologie en gerichte scholing krijgen meer mensen een duurzame plek in het arbeidsproces en wordt bijgedragen aan meer diversiteit en inclusiviteit op het werk. 

Werk samen met TNO aan een skills based arbeidsmarkt

Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te bereiken is samenwerking en gecoördineerde actie nodig van alle partijen actief op de arbeidsmarkt. Wij doen daarom op hen een appel om samen met ons deze uitdaging aan te gaan. Wil je samen met ons de transitie in de arbeidsmarkt mede vormgeven? Neem dan contact op met Ronald Dekker.

Meer horen over een skills based arbeidsmarkt?

Beluister dan onze 5-delige podcastserie over de toekomst van de arbeidsmarkt waarin experts van TNO in gesprek gaan met mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en de politiek.

Aflevering 1: Hoe maken we de arbeidsmarkt veerkrachtig en toekomstbestendig?
Met Ronald Dekker en Wouter Koolmees, demissionair minister van SZW.
Aflevering 2: De arbeidsmarkt als draaischijf voor verandering.
Met Ronald Dekker en Senna Maatoug, kamerlid GroenLinks.

5-delige podcastserie

Projecten van TNO 

Brochure roadmap van TNO Work

Benieuwd aan welke innovatieve projecten we in de periode 2018-2021 hebben gewerkt voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

Lees, bekijk en beluister de verhalen over onze projecten waar we met publieke en private partners innovaties ontwikkelen voor het toekomstbestendig werken.

Download hier de e-brochure 'Innovaties voor toekomstbestendig werken'.

Nieuws

Toekomstbestendige arbeidsmarkt, draaischijf voor verandering

17 mei 2021
De huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie en de verdergaande digitalisering, maar ook economische crises en de huidige COVID-19 pandemie.... Lees verder
Ons werk

Mismatch arbeidsmarkt vraagt om matching op skills

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een mismatch tussen vraag en aanbod. TNO wil daar, met verschillende projecten, wat aan doen door in te zetten op ‘skills’ (kennis, vaardigheden en eigenschappen)... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige organisaties: innovatief en lerend

Organisaties moeten overleven en bloeien in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen. Dit komt mede door de snelle ontwikkeling van technologie. Om tijdig en adequaat in te spelen op die ontwikkelingen,... Lees verder
Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Contact

Dr. Ronald Dekker

  • Arbeidsmarkt
  • Skills
  • Future of work
  • Sustainable work
  • Inclusive work