nieuws

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt

22 jun 2021

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Een unieke samenwerking tussen de drie organisaties waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt. Met onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. De resultaten van deze onderzoeken delen we met marktpartijen en publieke opdrachtgevers.

Meer weten over het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering?

Neem contact op met Dave van Vliet

Contact opnemen

Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. En daarmee ook aan het bereiken van de ambitie van Rijkswaterstaat om klimaatneutraal en circulair te werken in 2030 op onze rijkswegen met 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.

Met de opgedane kennis uit de onderzoeken kunnen de specialisten bij Rijkswaterstaat tot gefundeerde keuzes komen voor duurzame wegverharding waarbij duidelijk is wat de maatregelen op de lange termijn opleveren. De kennis die wordt opgedaan, wordt gedeeld met marktpartijen en publieke opdrachtgevers zodat het hen ook helpt bij het klimaatneutraal en circulair werken in de wegenbouw. En dat is gunstig voor heel Nederland.

Structureel kennis opdoen

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft hebben al een lange historie waar het gaat om onderzoek van asfalttoepassingen. Nu is dit geconsolideerd in een meerjarig kennisprogramma voor de aankomende vier jaar, waarmee structureel wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan ten behoeve van toepassingen in de praktijk.

Als organisatie voor toegepast onderzoek draagt TNO bij aan deze grote opgave door vragen vanuit de praktijk te projecteren op fundamentele kennisontwikkeling en fundamentele kennis om te zetten naar innovaties. TNO heeft faciliteiten voor het uitvoeren van experimenten om de kwaliteit en levensduur van wegdekken te onderzoeken.

Op basis van deze experimenten ontwikkelen onze onderzoekers, met een uitgebreid track record op dit vakgebied, modellen voor levensduurvoorspelling en testprotocollen voor o.a. nieuwe, duurzame wegdektypen.

Kennis

Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Ons werk

Asfalt repareren en beschermen

De markt heeft een aantal onderhoudstechnieken ontwikkeld die, afhankelijk van de omvang van de schade, kunnen worden gebruikt om de levensduur van een wegdek te verlengen. TNO richt zich op het beoordelen... Lees verder

Nieuws
Contact

Ing. Dave van Vliet

  • wegenbouw
  • wegenbouwinnovatie
  • wegenbouwonderzoek
  • wegen
  • asfalt

Mediavragen?