Omgevingswaarneming, modellering en analyse

Thema:
Milieu en duurzaamheid
Broeikasgassen

Complexe vraagstukken over milieu en circulaire economie. Daarmee ben je bij Omgevingswaarneming, modellering en analyse (EMSA) aan het juiste adres. Samen met jou maken we oplossingen op maat. Dit doen we met een multidisciplinaire aanpak van meten en detecteren. En vanuit een onafhankelijke positie.

Maatschappelijke uitdagingen

Hoe weet ik als overheid dat de verstrekte milieusubsidie haar vruchten afwerpt? Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in mijn gemeente? Hoe identificeer en karakteriseer ik productvreemde deeltjes die een veiligheidsrisico opleveren in mijn farmaceutische productieproces? Wat kan ik doen om de veiligheid van mijn bedrijventerrein voor zowel de werknemers als de omgeving te verbeteren? Zeker met de klimaatdoelen en de doelen voor de circulaire economie in 2050 staan overheden, bedrijven, industrieën en andere organisaties meer dan ooit voor een maatschappelijke uitdaging.

Meten is weten

Onze kwaliteit zit in het verzamelen van feitenmateriaal door te meten. Met monsternamestrategieën, analysemethoden en sensoriek leveren we oplossingen voor de meest complexe vragen naar onbekende en schadelijke stoffen. Multidisciplinaire samenwerking en extreem hoge expertise onderscheiden ons van de adviesmarkt.

Schadelijke stoffen opsporen

Door toepassing van nieuwe materialen, elektronica, isolaties en lijmsoorten belanden stoffen in het binnenmilieu. Bijvoorbeeld bij mensen thuis, in kantoren en in vliegtuigen. Door specifieke monstername en geavanceerde meet- en analysemethoden kunnen we deze stoffen tot zeer lage detectieniveaus opsporen.

In het buitenmilieu onderzoeken we fijnstof, broeikasgassen, organische verbindingen, pesticiden, asbest, nanodeeltjes en microplastics in lucht, water, grondwater, bodem en vaste stof. Met sensoren in het veld en in het productieproces winnen we ‘real-time’ informatie in over deze stoffen. Zo helpen we je sneller en preciezer te reageren op verontreinigingen, calamiteiten en gezondheidsrisico’s.

Chemical Safety Investigations (CSI)

Hoe borg je de gezondheid en veiligheid van werknemers? Hoe onderzoek je gezondheidsklachten die gerelateerd worden aan je bedrijf? Het analyseren, monitoren en beoordelen van gezondheidseffecten na blootstelling aan chemische stoffen is uitdagend. Wij hebben de expertise en faciliteiten om hierin te ondersteunen. Van monitoring en analyse tot het beoordelen van blootstelling en gezondheidseffecten. En ook het reduceren dan wel voorkomen van blootstelling. Hiermee krijg je accuraat advies om de risico's te beheersen.

Door de groeiende wereldpopulatie en toename in urbanisatie, neemt de afstand tussen industrie en leefomgeving meer en meer af. Daarnaast wordt bij industriële innovatie met nieuwe stoffen en processen gewerkt, die op hun beurt weer nieuwe stoffen (‘emerging compounds’) kunnen emitteren waar geen normen voor zijn. Dit kan vragen over de blootstelling en veiligheid van werknemers en omwonenden oproepen.

Chemische incidenten zoals in Moerdijk (Nederland) en Tjanjin (China) laten de grote impact op de gezondheid van werknemers en de mensen die bij deze gebieden leven zien. Hierdoor is meer aandacht ontstaan voor de blootstelling van werknemers en omwonenden aan industriële chemicaliën of bijproducten dan wel afvalproducten daarvan.

Ons CSI-team is er voor jou om tot snelle, pragmatische en op maat gemaakte oplossingen te komen voor alle gezondheidsvragen die gerelateerd zijn aan chemische stoffen. Deze vragen variëren van chronische blootstelling aan lage hoeveelheden van stoffen. Tot aan hoe je je het best voorbereidt op ongelukken waarbij mensen kortdurend aan hoge hoeveelheden van stoffen blootgesteld worden.

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van monsternamestrategieën, chemische analyses en chemische veiligheid zijn we een erkende, neutrale, onafhankelijke partner in monitoring, beoordeling en advisering over gezondheidseffecten bij blootstelling aan chemische stoffen en de aanpak daarvan.

Op basis van jouw vragen en behoefte werken we een onderzoeksvoorstel uit. Over het algemeen volgen we 5 onderzoeksfases:

1. Snelle scan

Verkenning van de werkplek/situatie.

2. Gevaarskarakterisering

Toxicologische beoordeling van stoffen.

3. Blootstellingsanalyse van de werkers/bevolking

 • Meting van stoffen in lucht, water, bodem, voedsel en andere materialen.
 • Persoonlijke blootstellingsmetingen.
 • Modelleren van de blootstelling.

4. Gezondheidsrisicobeoordeling

Vergelijking van de blootstelling met het toxicologische gezondheidseffect.

5. Advies over het reduceren van gezondheidsrisico’s

 • Vanuit het oogpunt van de toxicologie en werkergezondheid.
 • Alleen van toepassing als er risico’s zijn gevonden.

 • Meten van blootstelling aan stoffen die vrijkomen tijdens en na het aanbrengen van vloerisolatie en de beoordeling van de daaraan verbonden gezondheidsrisico's.
 • Voorspelling van concentraties van chemische stoffen en evaluatie van gezondheidsrisico's na een emissie-incident.
 • Meten van blootstelling aan intermediaire stoffen die gevormd worden tijdens productieprocessen.
 • Beoordeling van gezondheidsrisico’s van het spuiten met chroom-6-houdende verven.
 • Gebruik van innovatieve methoden: aantonen van kankerpotentie van bijvoorbeeld nikkelbevattende stoffen bij inademing in een vitromodel als vervangers voor dierstudies.
 • Advisering over beschermende maatregelen om de gezondheid van werknemers te borgen.
 • Meten van persoonlijke blootstelling met ultrasporenanalyse van bijvoorbeeld toxische stoffen, zware metalen, chemische verbindingen (zoals brandvertragers) en hun afbraakproducten in matrices zoals urine en bloed (human biomonitoring).

Defecten in materialen en producten

Waardoor kunnen binnen het hele productieproces dingen misgaan? Als experts van EMSA onderzoeken we ook materiaaldefecten, productfalen en productdefecten. Denk aan een installatie die faalt tijdens het gebruik, materiaal dat sneller dan wenselijk degradeert, deeltjes in je product die daar niet thuishoren of aanslag op een materiaal. Met probleemoplossingen en materiaalonderzoek achterhalen we de oorzaak en geven we je advies. We meten vooral niet-standaard, complexe analyses in moeilijke matrices. Daarvoor hebben we unieke faciliteiten, van beeldanalysetechnieken tot polarisatiemicroscopie.

Stof-, deeltjes- en materiaalonderzoek

Heb je een product of installatie die vervuilt tijdens het gebruik? Degradeert materiaal sneller dan wenselijk? Worden er stof of deeltjes in jouw product gevonden die er niet in thuishoren? Of heb je last van een aanslag op een materiaal? Wij helpen producenten en gebruikers met materiaalonderzoek om snel vat te krijgen op de oorzaak van dit soort problemen. Met materiaalonderzoek en microscopisch onderzoek geven we advies over deze problemen. Dit om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.

Onze experts van Environmental Modelling, Sensing and Analysis zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van onbekende stoffen en deeltjes in moeilijke matrices en in lage concentraties van producten. Het specialisme ‘Microscopie en Materialen’ heeft een brede kennis van diverse materialen en materiaalonderzoek:

 • de traditionele materialen (metalen, kunststoffen, keramiek, glas)
 • de natuurlijke materialen (hout, papier, plantaardige materialen)
 • de opkomende nieuwe materialen (nanomaterialen, hybride materialen)

Daarbij is er brede kennis over materiaalkundige processen en het inventariseren van de emissierisico's van schadelijke stoffen in het milieu. We hebben uitstekend uitgeruste apparatuur. Doordat we deze apparatuur combineren met de juiste experts voor bediening en interpretatie zijn we inzetbaar bij complexe vraagstukken. Waar nodig werken we samen met andere specialisaties binnen TNO.

 • Vaststellen van het mechanisme en de achterliggende oorzaak van omgeving gerelateerde degradatieprocessen. Denk aan vervuiling, aantasting, corrosie, verstoppingen, lekkages, of slijtage.
 • Het identificeren van de herkomst van vervuiling, stofproblemen en productvreemde deeltjes aangetroffen tijdens productieprocessen en in matrices zoals lucht, water en grond.
 • Identificatie van productvreemde deeltjes in farmaceutische producten en op medisch instrumentarium. Denk aan vials, tabletten, spuiten, ampullen en katheters, stents, scharen.
 • Vaststellen van productie- en/of gebruiksfouten veroorzaakt door een vaste stof. Het kan dan gaan om allerlei productiefouten zoals insluitsels in PET-flessen, kristalvorming in beton, glasdeeltjes in producten, afzettingen in leidingen, gecorrodeerde metalen.
 • Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyses.

 • Deeltjesanalyse: de samenstelling van een product of materiaal analyseren. De focus ligt daarbij op microscopie en elektronenmicroscopie. We kunnen kleine deeltjes in vloeistof of vaste stof goed zien en onderscheiden en zo ontdekken welke stoffen in een product zijn opgenomen.
 • Vezelanalyse: we zijn nationaal en internationaal expert in asbest en minerale vezels.
 • Microscopie voor biologische toepassingen: het analyseren van biologische monsters met elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse (EDX) in combinatie met (fluorescentie)microscopie.

Upcycling van plastic

Gerecycled plastic is in het algemeen van lagere kwaliteit dan het oorspronkelijke product. Om het verlies van economische waarde (downcycling) om te buigen naar een proces dat leidt tot een economisch en maatschappelijk hoogwaardiger product (upcycling), ontwikkelen we kennis en sensoren voor solvolyse. In dat proces lossen we plastic afvalproducten op. Daarna zet je de oorspronkelijke polymeren als spiksplinternieuwe puzzelstukjes opnieuw in elkaar. Een bijzondere uitdaging is het filteren van additieven zoals weekmakers of brandvertragers. Maar door samen te werken met de industrie rekenen we erop dat we ook deze technologie met elkaar tot een succes gaan maken.

Laat je verder inspireren

62 resultaten, getoond 1 t/m 5

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Grondstoffenschaarste neemt toe. Hoe stellen we Europa veilig van kritieke grondstoffen? Bij TNO werken we aan antwoorden met onderzoek.

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.

Nationale onderzoeksagenda MaterialsNL Strategic Autonomy

Informatietype:
Evenement

De energietransitie verslindt enorme hoeveelheden kritische grondstoffen zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. De huidige grondstofschaarste staat nog maar het begin, de geopolitieke implicaties zijn al voelbaar, evenals het appèl op onze moraliteit: hoe verhouden we ons tot de aarde en het groeiparadigma?

Startdatum:
-
Locatie:
TNO Utrecht, Princetonplein 6, 3584 CB Utrecht

Onderzoek naar mogelijkheden van satellieten voor modellering stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

Een consortium van KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), TNO, CML (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), WUR (Wageningen University & Research)en RIVM onderzoekt de komende vier jaar wat de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen is bij het berekenen van de stikstofdepositie op Nederlandse natuurgebieden.