Netwerkorganisaties

Welkom bij de expertisegroep Netwerkorganisaties (NO). Met ons team van ongeveer 40 enthousiaste onderzoekers helpen we veiligheidsorganisaties om betere besluiten te maken, beter samen te werken en zich beter voor te bereiden op de toekomst. Wij werken in zowel het fysieke als het digitale domein en doen dat op een integrale manier, langs verschillende assen: mens, techniek, informatie, organisatie en proces. Dit doen wij in vier verschillende werkvelden binnen NO.

Technologische ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding, en meestal een onderdeel van de oplossing, maar nooit een doel op zich. NO kijkt verder dan de technologie en focust zich op de concrete behoefte die uit de praktijk naar voren komt. We werken het liefst samen met vertegenwoordigers uit praktijk. We zijn oplossingsgericht en werken trans disciplinair.

Denken en optreden in netwerken

Onze samenleving is opgebouwd uit netwerken van mensen, systemen en organisaties met een diversiteit aan rollen, verantwoordelijkheden, invloeden en informatie. Denk bijvoorbeeld aan multidisciplinaire samenwerking tussen hulpdiensten en publieke en private partijen tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding, de samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens crisis, maar ook aan afhankelijkheden tussen vitale infrastructuren.

Netwerken geven het operationeel optreden en de samenleving de noodzakelijke kracht, structuur en samenhang. Dezelfde netwerken kunnen het operationeel optreden en de samenleving echter ook kwetsbaar maken. Als gevolg van de afhankelijkheden binnen en tussen netwerken kan ontwrichting, falen of moedwillig treffen van delen van het netwerk, grote gevolgen hebben.

Standaardoplossingen voldoen hiervoor niet. Het verdiepen in en verbeteren van deze multidisciplinaire, complexe netwerken is de kern van de werkzaamheden van de afdeling Netwerkorganisaties.

Van analyse tot implementatie

De expertisegroep Netwerkorganisaties houdt zich bezig met het begrijpen en verbeteren van netwerken – met name de netwerken die bepalend zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving. We hebben kennis van hoe mensen, organisatie, processen en techniek in complexe organisaties samenhangen, en hoe multidisciplinaire netwerkorganisaties functioneren.

We bestuderen hoe informatie zich verspreidt door netwerken, en hoe besluiten tot stand komen. We onderzoeken risico's, kwetsbaarheden en kansen, ontstaan door onder andere technologische ontwikkelingen, het veranderende dreigingslandschap en afhankelijkheden binnen netwerken. Onze onderzoek scope is breed: van foresight tot analyse en implementatie. Op deze manier dragen we stapsgewijs bij aan een beter netwerkende samenleving.

Concreet houden wij ons met de volgende werkzaamheden bezig:

  • Het onderzoek naar, en het oplossen van veiligheidsvraagstukken: dit doen wij door middel van onder meer incidentanalyse, dreigingsanalyse, risicobeoordeling, in kaart brengen van informatiestromen, begrijpen van beeld- en besluitvorming, visievorming en foresight.
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in het veiligheidsdomein: dit doen wij door middel van bijvoorbeeld het definiëren van requirements, begrijpen van de toepassingscontext, identificeren van relevante technologie en het vormgeven van nieuwe producten.
  • Het versterken van innovatieprocessen: dit doen wij door het ontwikkelen van ecosystemen, identificeren van knelpunten, schetsen van oplossingsrichtingen, ontwikkelen van roadmaps, en het organiseren van innovatieprocessen.

Expertises

Binnen NO zijn vier thematische werkvelden actief, die in elkaar overlopen. Leden van NO zijn dan ook veelal in meerdere werkvelden actief. De vier werkvelden zijn:

Bewaken, beveiligen & terrorisme & criminaliteit bestrijding (BBT)

Het team BBT is gericht op het identificeren en analyseren van huidige en toekomstige kansen en uitdagingen binnen het domein van Bewaken & Beveiligen, Terrorismebestrijding en Criminaliteitsbestrijding. Voor deze domeinen ontwikkelen en beproeven we integrale veiligheidsconcepten waarbij techniek, informatie en organisatie (inter / intra) samenkomen.

Hierbij kan gedacht worden aan innovatieve concepten op het gebied van object, persoons, gebiedsbeveiliging en grensmanagement, welke wij samen met stakeholders oppakken en verder brengen. Hiermee maken wij gezamenlijk organisaties in het veiligheidsdomein doeltreffender & efficiënter en worden wij ook als zodanig herkend. Lees onze publicatie omtrent technologie voor terrorismebestrijding. (pdf)

Crisisbeheersing en bescherming van vitale infrastructuur (CB&VI)

Het team CB&VI stelt zich ten doel crisisbeheersing en de bescherming van vitale infrastructuur (pro)actief te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen. Dit doen wij door het geven van adviezen, gebaseerd op het maken van diverse analyses zoals dreigingsanalyses, risicoanalyses, afhankelijkheidsanalyses of impact-beoordelingen. Binnen deze ondersteuning wordt de focus gelegd op samenwerking tussen stakeholders en op de integratie van techniek.

Cybersecurity

Het team Cybersecurity richt zich op de kansen en dreigingen die gepaard gaan met de digitaliseringstrend in onze samenleving. We ondersteunen partners in het veiligheidsdomein zoals politie, defensie en justitie bij het verbeteren van hun processen en onderlinge samenwerking in het licht van opkomende complexe cyber gerelateerde vraagstukken.

Dit doen we door multidisciplinaire kennis van mens, proces/organisatie, technologie en informatie op een methodologisch verantwoorde manier te bundelen, integreren en toe te passen binnen onderwerpen als criminaliteit, weerbaarheid, informatiedeling, arbeidsinzet, operatie-inzet, toepassing van kunstmatige intelligentie en automatisering.

Hiermee leveren we resultaten als nieuwe inzichten voor ontwikkeling van beleid, praktische methoden en nieuwe handelingsperspectieven, maar ook nieuwe (software) middelen die nauw aansluiten bij de werkzaamheden van onze partners in (digitale) veiligheidsdomein.

Strategic Foresight Analysis

Het team SFA focust op de analyse van complexe, strategische defensie- en veiligheidsvraagstukken. Hoe vormen nieuwe technologieën bedreigingen en kansen voor de Nederlandse Defensie en Veiligheidspartners? Wat betekent het veranderende karakter van oorlog voor de krijgsmacht en hoe kan zij zich daartoe het beste aanpassen?

Dergelijke vraagstukken beantwoorden wij methodologisch door middel van forecasting, dreigingsanalyses, technologieverkenningen, scenario-ontwikkeling, (war)games en procesmodellering.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe navigeer je op weg naar ethiek in AI?

Informatietype:
Insight
12 oktober 2023
De opmars van Artificial Intelligence is niet te stuiten. Door de razendsnelle ontwikkelingen profiteren niet alleen grote bedrijven van de mogelijkheden, AI is nu toegankelijk voor iedereen.

Succesvolle grondtest toont mogelijkheden voor satellietidentificatie

Informatietype:
Insight
14 augustus 2023

Het PQC-migratie handboek

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Eerste overzicht van technieken cyberaanvallen van AI door AI

Informatietype:
Nieuws
17 februari 2023

Noors-Nederlandse nanosatellieten succesvol gelanceerd

Informatietype:
Nieuws
3 januari 2023