Geo data en IT

Thema:
Duurzame ondergrond

De expertisegroep Geo data en IT zorgt dat grote datasets met veel verschillende ondergrondgegevens digitaal toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld planontwikkeling, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek. Alles met het doel: bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een duurzame toekomst realiseren. Dat doen we in opdracht van de overheid, waterschappen, gemeenten, andere organisaties en het bedrijfsleven.

Gericht op de hele informatieketen

Onze expertise richt zich op de hele informatieketen en dat is uniek. Van informatie verzamelen en aanvullen tot data beschikbaar stellen. We beschrijven bijvoorbeeld ondergrondkernen in onze eigen boormonsterbeschrijfruimte, we digitaliseren onderzoeksgegevens, interpreteren gegevens en zorgen dat de data toegankelijk is via portals.

Kernhuis met monsters van de ondergrond

We hebben een Kernhuis waar we monsters van de ondergrond opslaan. In het Kernhuis ligt een grote collectie grond-­ en gesteentemonsters die verzameld zijn op zee en op land over een periode van meer dan 100 jaar. Het is een uniek archief van de ondergrond. Het Kernhuis is een zeer waardevolle faciliteit die ook anderen mogen gebruiken.

Nederlandse geo-data

We richten ons ook op ‘data storage’, ‘data processing’ en ‘quality control’. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van onze wettelijke taak, zoals die is vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Wet basisregistratie ondergrond. Het gaat daarbij om gegevens van de ondergrond van Nederland. Dat is inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee en het Caribische deel van het koninkrijk.

Grote datasets digitaal toegankelijk

Met innovatieve ICT-tooling en softwareontwikkeling leveren we datamanagement-oplossingen in het geo-domein. We zorgen dat ondergrondinformatie toegankelijk is. Bijvoorbeeld via de bekende portals die we beheren: BROloket, DINOloket en NLOG. Ons datawerk vormt de basis voor alles wat met geologie te maken heeft, zowel intern als extern.

Onze innovatiegebieden

We spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het beheer van iets wat uniek is in de wereld: de Basisregistratie Ondergrond(BRO). De BRO is een open overheidsdatabase met gestandaardiseerde informatie van de Nederlandse ondergrond. Verder zorgen we dat het 3D-model GeoTOP beschikbaar komt via onze portals. Dit model geeft de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in voxels weer. Ons internationale onderzoek en innovatie (R&D) richt zich met name op het Europese onderzoeksprogramma GeoERA om een Europese Geologische Dienst te realiseren.

Impressie van het GeoTOP-model van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg met geologische eenheden en de belangrijkste bestanddelen

Vragen? Neem contact op

Ons enthousiaste team zorgt dat de kennis over de ondergrond op alle mogelijke manieren beschikbaar is via moderne informatietechnologie. Dit vormt de basis bij vragen over stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, duurzame energie, aardwarmte, bodemdaling, grondstofbeleid, grondwater, gebiedsontwikkeling, de aanleg van (grote) infraprojecten en veel meer. Dus heb je een vraag over Geo data en IT? Neem vooral contact op met Mirjam Bartels de Ruiter.

Een kijkje achter de schermen bij expertisegroep Geo data en IT

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Je werkt bij TNO aan langetermijnscenario’s voor het energiesysteem om wereldwijd de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen en plots ontvang je een mail van een beroemde Italiaanse fotograaf. ‘‘Mag onze visueel ontwerper hier iets moois van maken?”

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023

Decentrale overheden, met name gemeenten, spelen een cruciale rol in de warmtetransitie. Ruim 90 procent van de woningen in ons land wordt nu nog fossiel verwarmd, vooral met aardgas. Ontdek hoe TNO gemeenten ondersteunt met kennis, ervaring en tools voor duurzame warmtebronnen zoals geothermie.

Geothermie en seismologische monitoring

Informatietype:
Insight
12 september 2023

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink.

Binnenlandse gasproductie blijft achter

Informatietype:
Nieuws
7 september 2023

Uit een analyse van TNO blijkt dat de gerealiseerde en verwachte binnenlandse gasproductie achterblijft. Jaarlijks brengt TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stand van zaken omtrent de gasproductie in kaart.

AI maakt geothermie efficiënter en productiever

Informatietype:
Insight
6 september 2023

TNO heeft in de sector geothermie laten zien hoe uit beschikbare data met behulp van AI veel meer inzicht is te verkrijgen om processen te verbeteren en zelfs mogelijke verstoringen te voorspellen. Beeld: RCSG / Floris Scheplitz