GeoData & Informatiemanagement

Thema:
Duurzame ondergrond

Onze expertisegroep is actief op het gebied van het innemen, verwerken, opslaan, kwaliteit bewaken en verspreiden van hoogwaardige data van de ondergrond van Nederland. Die behelst ook het Nederlandse deel van de Noordzee en het Caribische deel van het koninkrijk. De data is afkomstig uit verschillende bronnen, zoals olie- en gasboringen, sonderingen, seismisch onderzoek, opnamen in het veld, meetgegevens van grondwater en meer.

Digitaal toegankelijk

Deze gegevens zijn digitaal toegankelijk voor uiteenlopende doeleinden, waaronder het ontwikkelen van ruimtelijke plannen, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek. Zo helpen wij overheden, bedrijven en andere belanghebbenden met hun ruimtelijke plannen en beslissingen. Informatie van de Geologische Dienst Nederland wordt veelvuldig geraadpleegd door rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, universiteiten, scholen, ingenieursbureaus maar ook geïnteresseerde burgers.

Wettelijke taken

Onze activiteiten hebben een wettelijke basis. Volgens de Wet op de Basisregistratie Ondergrond en de Mijnbouwwet hebben we de taak om gegevens van de ondergrond op te slaan, te verwerken en de kwaliteit te controleren. De expertisegroep richt zich op databeheer, data- en informatiemodellering en data science. We verzorgen het inhoudelijke onderhoud van de centrale opslag van alle beschikbare data van de ondergrond. Verder houden we ons bezig met informatieanalyse, informatiebeheer, datamodellering en standaardisatie.

Kunstmatige intelligentie

Voor het permanent actueel houden van de gegevens maken we gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en het ontwikkelen van algoritmes. Daarmee kunnen we de grote hoeveelheden gegevens volledig geautomatiseerd updaten.

Impressie van het GeoTOP-model van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg met geologische eenheden en de belangrijkste bestanddelen

Monsters van de ondergrond

De gegevens van de ondergrond zijn niet alleen digitaal beschikbaar. In het Kernhuis liggen tienduizenden monsters uit de ondergrond van Nederland opgeslagen, verzameld op zee en land over een periode van meer dan 100 jaar. Het is een uniek archief van de ondergrond waar vooral andere onderzoeksinstellingen en bedrijven gebruik van maken.

IT-infrastructuur en toepassingen

Samen met onze collega’s van de expertisegroep Geo-Informatietechnologie zijn we verantwoordelijk voor de IT van Geologische Dienst Nederland (GDN) en alle toepassingen daarbinnen. Daarbij richt GeoData & Informatiemanagement zich vooral op het beheren van de informatie, terwijl Geo-Informatietechnologie de IT-infrastructuur en applicaties verzorgt. Tot onze expertisegroep behoren verder de servicedesk en het (externe) communicatieteam dat ondersteuning biedt aan GDN.

We stellen onze kennis over de ondergrond via verschillende digitale kanalen beschikbaar. De belangrijkste zijn:

  • BROloket (portaal van de Basisregistratie Ondergrond)
  • DINOloket (gegevens- en informatieportaal van de Geologische Dienst Nederland)
  • NLOG (Nederlands olie- en gasportaal)
  • GeoTOP (3D model van de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP)

Een kijkje achter de schermen

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders

Informatietype:
Insight
29 maart 2024
De focus op energieprijzen, vooral bij warmtenetten, is gegroeid. TNO's recente berekeningen laten zien dat het prijsverschil in de afgelopen jaren is toegenomen.

Open toegang tot onderzoekslabs en gegevens Nederlandse ondergrond

Informatietype:
Nieuws
11 december 2023

GEMINI: slim managementsysteem voor aardwarmte-installaties

Informatietype:
Insight
30 november 2023

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023