Strategische bedrijfsanalyse

Als expertisegroep Strategic business analysis zorgen we voor inzichten in innovaties, zodat jij onderbouwde bedrijfskeuzes kunt maken en je bedrijf duurzaam groeit. Ook bevorderen we innovatie door met marktinzicht technische mogelijkheden te vertalen naar nieuwe businessmodellen.

Inzicht in complexe zaken

We maken complexe beleidsimplicaties inzichtelijk en bieden passend advies op basis van grondige analyses. Een indruk van vragen die we behandelen:

  • Worden lage inkomensgroepen harder geraakt door een verhoging van de energiebelasting?
  • Is er een mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt en welke nieuwe vaardigheden zijn er nodig?
  • Welke sectoren ondervinden groei en krimp als gevolg van specifiek duurzaamheidsbeleid?

Hulp voor betere bedrijfskeuzes

We leveren inzichten die helpen bij het beantwoorden van beleidsvraagstukken over een duurzame economie. Ons doel is dat jij beter onderbouwde beleidskeuzes kunt maken. Daarvoor werken we intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties. We zetten ons op de volgende manieren voor je in:

  • Creatie van nieuwe businessmodellen, zodat een nieuwe technologie als innovatie slaagt.
  • Analyseren van businesskansen in nieuwe technologieën, zodat je bedrijf kan groeien.
  • Inzichtelijk maken van economische en duurzaamheidseffecten aan de hand van impactassessments.
  • Coalities smeden met de juiste partners, zodat je met een duurzaam netwerk een goede businesscase bereikt.
  • Koppelen van business-inzichten aan onze technologische expertise, zodat jij kunt sturen op strategie en inhoud.
  • Doorrekenen van businesscases, zodat je een zorgvuldige investeringsbeslissing kunt maken.
  • Economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties inzichtelijk maken, zodat je een gefundeerde beslissing kunt maken.

Ons werkveld

Ons werkveld omvat alle markten die in beweging zijn en waar innovaties nuttig en nodig zijn. Heel concreet richten we ons op de Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid, en Mobiliteit. Daarnaast publiceren we regelmatig over onze nieuwste inzichten. Bekijk de laatste column van onze expert Prof. dr. ir. David Langley in het Financieel Dagblad.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 6 t/m 10

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2021
Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Door nauwer samen te werken willen TNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijvenen organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Informatietype:
Nieuws
9 april 2021
De keuzes sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO om te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en digitalisering.

Zo krijg je grip op complexe innovatietrajecten

Informatietype:
Insight
21 januari 2021
De complexiteit bij innovatietrajecten kan soms gekmakend zijn. Hoe hou je grip op de dynamiek in dit soort samenwerkingstrajecten? TNO doet dat zo.

Te veel focus bij samenwerken aan innovatie: een herkenbare valkuil?

Informatietype:
Insight
13 januari 2021
In het proces van orchestreren van innovatie zie ik regelmatig teveel focus op de innovatie zelf of op de samenwerking tussen de deelnemende partijen.

Samenwerking Gridmaster energie-infrastructuur Rotterdamse haven

Informatietype:
Nieuws
11 januari 2021
Samenwerkingsproject Gridmaster Haven Rotterdam ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur.