De impact van de digitalisering op bedrijven gaat veel verder dan procesoptimalisatie: het isonderdeel geworden van hun strategie. De waarde van data is groter dan ooit, mede dankzij de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT). Om data veilig en gecontroleerd te kunnen delen, zijn data ecosystemen nodig. Maar hoe ontwikkel je die succesvol?

Organisaties die willen digitaliseren krijgen automatisch te maken met de vraag hoe ze hun datastromen gaan organiseren. Hoe zorg je voor een betrouwbare uitwisseling van data? Welke cloudoplossing is geschikt voor mijn organisatie? Hoe kan ik nu al rekening houden met Europese standaarden die worden ontwikkeld?

TNO loopt mee voorop in de ontwikkeling van richtlijnen en platformen voor het delen van data, waardoor we voor organisaties een waardevolle gids kunnen zijn voor allerlei datavraagstukken. Bovendien hebben we alle expertise en ervaring in huis voor de ontwikkeling en inrichting van effectieve data ecosystemen.

Wat zijn data ecosystemen?

Onder data ecosystemen verstaan we omgevingen waarbinnen organisaties vertrouwd data kunnen uitwisselen. Zo’n ecosysteem kent allerlei verschijningsvormen: dat kan een IoT-omgeving zijn, of een marktplaats. Soms is het een één-op-één uitwisseling met een belangrijke klant, of een sectorinitiatief om data te delen. Het succes wordt bepaald door interoperabiliteit en de ontwikkeling van laagdrempelige datadeeldiensten.

Interoperabiliteit is te garanderen door zowel afspraken te maken op het gebied van techniek, een gezamenlijke taal (semantiek), op het organisatorisch vlak en rondom juridische aspecten. Dankzij een gefedereerde aanpak kunnen bedrijven snel aanhaken bij meerdere data ecosystemen. Ook kun je op deze manier ecosystemen van meerdere sectoren met elkaar verbinden.

Datadelen moet eenvoudig en zorgeloos

In deze samenleving zijn mensen en zeker ook organisaties volledig digitaal met elkaar verbonden. Vaak alleen al voor de dagelijkse processen worden per seconde terabytes aan data gegenereerd en gedeeld. Om dat mogelijk te maken, moeten alle onderliggende systemen eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Alleen zo kun je operationele processen optimaliseren, goede bedrijfsbeslissingen nemen, en AI-toepassingen inzetten.

Naast eenvoudig moet datadelen ook zorgeloos kunnen. Jij bepaalt als organisatie wie de data mag gebruiken en met welk doel: dat noemen we data soevereiniteit. Data is immers een strategisch en waardevol bezit, essentieel voor het verdienvermogen van je onderneming. Bovendien moet je voldoen aan contractuele en wettelijke eisen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe kan TNO jouw organisatie helpen?

De TNO-afdeling ‘Data Ecosystems’ helpt organisaties bij het ontwikkelen en inrichten van data ecosystemen. Wij maken hierbij gebruik van de expertise en ervaring die we met de volgende activiteiten hebben opgedaan:

  • We ontwikkelen een overkoepelende aanpak voor de architectuur en inrichting van data ecosystemen
  • We dragen bij aan Europese datadeelontwikkelingen en -standaarden zoals International Data Spaces (IDS), FEDeRATED en FAIR
  • We werken aan de doorontwikkeling van datadeelarchitecturen en hun interoperabiliteit
  • Samen met technologieaanbieders ontwikkelen we referentie-implementaties van data ecosysteem architecturen en demonstrators
  • We doen onderzoek naar verdienmodellen voor toekomstige data ecosystemen
  • We sluiten nauw aan op internationale ontwikkelingen en standaarden en lopen voorop in het internationale datadeel speelveld.

Laat je inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

HERACLES project voor benutten gezondheidsdata van start

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

In het HERACLES project werken we gezamenlijk aan het toegankelijk maken van patiëntdata. Met behoud van privacy, door privacy enhancing technologies.

TNO ontvangt Research Grant van Meta voor onderzoek Social eXtended Reality (XR)

Informatietype:
Nieuws
7 december 2022

TNO ontvangt een Research Grant van Meta voor onderzoek naar de toepassing van Social XR (eXtended Reality) in de werkomgeving.

Consortium Future Network Services wil grotere rol voor Nederland in ontwikkeling 6G

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) en de Topsector ICT steunen het Groeifondsvoorstel van TNO en partners voor het realiseren van het Future Networks Services (FNS) programma.

Quantumcomputer vormt ook bedreiging voor onze gegevensbescherming

Informatietype:
Nieuws
23 september 2022

Quantumtechnologie biedt kansen voor de maatschappelij. Tegelijkertijd is het een bedreiging voor onze cyberveiligheid.

Nederland en Europa digitaal steeds afhankelijker van VS en China

Informatietype:
Nieuws
15 juni 2022

Op vrijwel alle digitale fronten zijn Nederland en Europa te afhankelijk geworden van niet-Europese landen. Meer dan 90% van de Europese data staat op Amerikaanse servers opgeslagen en het merendeel van de digitale infrastructuur is in handen van een beperkt aantal niet-Europese leveranciers. Om die afhankelijkheid te verkleinen moet de invloed op het design en het gebruik van digitale technologieën en de data die daarmee gegenereerd en verspreid wordt vergroot worden, zowel op nationale als Europese schaal. Beleidsmakers, het bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen bijdragen door op technologisch, zakelijk en beleidsvlak samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologieën, die digitale soevereiniteit als ontwerp principe hanteren. Dat schrijft TNO in een nieuw paper over de digitale soevereiniteit van Nederland en Europa. Op maandag 20 juni worden de inzichten uit het paper uitgediept tijdens het ECP Deelnemersspecial - Digitale Soevereiniteit.