Hightech- en maakindustrie innovatiemotor voor Nederland

Thema:
Digitale innovatie
Digitale samenleving
1 augustus 2023

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor is nieuwe kennis en technologie onontbeerlijk. De Nederlandse hightech- en maakindustrie fungeert daarbij als belangrijke innovatiemotor.

Echter, de Nederlandse innovatieketen heeft een aantal zwakke plekken. Zo worden wetenschappelijke innovaties onvoldoende omgezet in succesvolle toepassingen en economische en sociale waardecreatie. Met meer focus op deze zogenoemde valorisatie, toegepast onderzoek en een herwaardering van ondernemerschap, kan ons land aantrekkelijker worden voor R&D-investeringen. Ook is het van belang in Nederland scherper te kiezen op welke technologieën en sleutelposities we in vaak mondiale waardeketens inzetten. Met deze langetermijnfocus kan het innovatiebeleid meer bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer en welvarender Nederland.

In het kort:

  • Inzetten op versterken gehele innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot valorisatie en ondernemerschap
  • Langetermijnkeuzes maken voor sleuteltechnologieën en sleutelposities (control points) in nieuwe waardeketens
  • Mkb-focus op creëren van meer scale-ups en sectoren met achterblijvende productiviteitsgroei
  • Verduurzaming industrie versnellen met gezamenlijke systeemaanpak bedrijven, kennisinstellingen en overheid met focus op innovatie en R&D
  • Nationaal Groeifonds omzetten in structureel instrument dat de creatie van nieuwe waardeketens en innovatie-ecosystemen aanjaagt
  • EU-norm realiseren om 3% van het bbp te investeren in R&D
  • Civiele en defensie-investeringen in R&D elkaar laten versterken

Laat je verder inspireren

271 resultaten, getoond 1 t/m 5

IenW, RWS en TNO verlengen Afsprakenkader om Nederlandse infrastructuur, leefomgeving en economie toekomstbestendig te maken

Informatietype:
Insight
8 april 2024
IenW, RWS en TNO hebben hun strategische samenwerking binnen het Afsprakenkader met nog eens vier jaar verlengd.

Met Urban Strategy vindt TNO in San Diego aansluiting bij innovatieve Amerikaanse westkust

Informatietype:
Insight
28 maart 2024

Data delen in de zorg

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
Online, via Teams

TNO lanceert open source tool voor geautomatiseerde cybersecurity

Informatietype:
Nieuws
19 maart 2024

Scenario-based denken draagt bij aan duurzame mobiliteit en behoud van human capital op Curaçao

Informatietype:
Insight
18 maart 2024