Hightech- en maakindustrie innovatiemotor voor Nederland

Thema:
Digitale innovatie
Digitale samenleving
1 augustus 2023

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor is nieuwe kennis en technologie onontbeerlijk. De Nederlandse hightech- en maakindustrie fungeert daarbij als belangrijke innovatiemotor.

Echter, de Nederlandse innovatieketen heeft een aantal zwakke plekken. Zo worden wetenschappelijke innovaties onvoldoende omgezet in succesvolle toepassingen en economische en sociale waardecreatie. Met meer focus op deze zogenoemde valorisatie, toegepast onderzoek en een herwaardering van ondernemerschap, kan ons land aantrekkelijker worden voor R&D-investeringen. Ook is het van belang in Nederland scherper te kiezen op welke technologieën en sleutelposities we in vaak mondiale waardeketens inzetten. Met deze langetermijnfocus kan het innovatiebeleid meer bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer en welvarender Nederland.

In het kort:

  • Inzetten op versterken gehele innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot valorisatie en ondernemerschap
  • Langetermijnkeuzes maken voor sleuteltechnologieën en sleutelposities (control points) in nieuwe waardeketens
  • Mkb-focus op creëren van meer scale-ups en sectoren met achterblijvende productiviteitsgroei
  • Verduurzaming industrie versnellen met gezamenlijke systeemaanpak bedrijven, kennisinstellingen en overheid met focus op innovatie en R&D
  • Nationaal Groeifonds omzetten in structureel instrument dat de creatie van nieuwe waardeketens en innovatie-ecosystemen aanjaagt
  • EU-norm realiseren om 3% van het bbp te investeren in R&D
  • Civiele en defensie-investeringen in R&D elkaar laten versterken

Laat je verder inspireren

314 resultaten, getoond 1 t/m 5

Optics

Informatietype:
Artikel
11 juli 2024
TNO Optics ontwerpt, optimaliseert en miniaturiseert optische instrumenten voor maatschappelijke toepassing in sensoren, satellieten, de halfgeleiderindustrie en medische apparatuur.

Nieuwe richtlijnen TNO over aanleveren emissiedata voor effectief toezicht stalvergunningen

Informatietype:
Nieuws
9 juli 2024

Semicon equipment and metrology

Informatietype:
Artikel
2 juli 2024

Nauwe samenwerking en al doende leren is de weg voorwaarts in Connected Automated Transport

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Human-AI, want samen kunnen mens en machine grotere uitdagingen aan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024