Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

Het realiseren van een leefbare stad, waar duurzame en veilige mobiliteit gewaarborgd zijn,  is een systeemuitdaging van formaat. Bij TNO bieden we beleidsmakers inzichten voor het maken van de juiste keuzes. We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de leefbare stad. Met ruim 90 jaar ervaring in het orkestreren van innovatie beschikt TNO over de juiste aanpak en unieke kennis, methodieken en tools die oplossingen bieden voor de vraagstukken van morgen.

Hoe houden we steden leefbaar?

Door de bevolkingsgroei, verstedelijking en welvaartsstijging neemt de vraag naar mobiliteit toe. Met alle risico’s voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze steden. Ook verandert onze mobiliteitsbehoefte voortdurend. Denk aan de grootschalige adoptie van thuiswerken tijdens de coronacrisis, het fenomeen ‘vliegschaamte’, of de verschuiving naar online winkelen. Ook door elektrificatie, automatisering en het aanbod van verschillende deelconcepten en bezorgservices is onze mobiliteit in transitie.

Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veerkrachtige en leefbare stad zonder emissies, mobiliteitsarmoede en kansenongelijkheid?

Een stad in balans

Onze onderzoeksgroep SUMS (Sustainable Urban Mobility and Safety) ondersteunt beleidsmakers met het ontwerpen, implementeren, monitoren en tijdig bijsturen van slimme, innovatieve oplossingen voor de stedelijke omgeving.

Het doel van deze maatregelen is om een optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers van de stad, en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

Met geavanceerde tools en instrumenten biedt TNO overheden, bedrijven en bewoners waardevolle inzichten die de onderlinge samenhang binnen mobiliteitssystemen en de impact van beleid duidelijk maken. Draagt de invoering van betaald parkeren bij aan een betere luchtkwaliteit in een wijk? Wat is de impact van een nieuwe spoorverbinding op de sociale cohesie in de stad?

Real-time inzicht

Met ons Urban Strategy-platform zijn effecten van infrastructurele maatregelen real-time zichtbaar. Met deze digital twin-technologie worden resultaten van beleid op een heldere, visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Laat je verder inspireren

68 resultaten, getoond 1 t/m 5

Logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Bijna dertig grote steden sturen aan op een geleidelijk verbod op fossiele bedrijfswagens vanaf 2025. Het gebruik van ‘white label’ hubs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan minder emissies, minder voertuigen, efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden.

Terugblik Automotive Week 2023

Informatietype:
Insight
10 mei 2023

De Automotive Week trok dit jaar meer dan 1500 bezoekers. Vijftig experts uit de sector deelden hun inzichten en aan de hand van meer dan dertig live demonstraties werd een beeld geschetst van de mobiliteit van de toekomst.

TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Met de huidige stand van de innovatie kunnen we ons veel efficiënter, veiliger, en schoner verplaatsen. De implementatiekant is vaak de beperkende factor. Daardoor dreigen zowel economische- als maatschappelijke doelen in het gedrang te komen. TNO pleit voor meer focus op het implementeren van innovaties.

Varen op groene methanol binnenkort mogelijk; internationaal beleid vormt obstakel

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Binnen het project Green Maritime Methanol onderzoekt een internationaal consortium onder penvoerderschap van TNO de haalbaarheid van groene methanol als brandstof voor de maritieme sector.

Demo’s Automotive Week: voor een geautomatiseerde logistieke toekomst

Informatietype:
Insight
14 april 2023

Tijdens de Automotive Week op de Automotive Campus in Helmond presenteert TNO drie veelbelovende demo’s die concreet laten zien hoe geautomatiseerde transportoplossingen onze logistiek veiliger, efficiënter en slimmer kunnen maken.