Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

Het realiseren van een leefbare stad, waar duurzame en veilige mobiliteit gewaarborgd zijn,  is een systeemuitdaging van formaat. Bij TNO bieden we beleidsmakers inzichten voor het maken van de juiste keuzes. We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de leefbare stad. Met ruim 90 jaar ervaring in het orkestreren van innovatie beschikt TNO over de juiste aanpak en unieke kennis, methodieken en tools die oplossingen bieden voor de vraagstukken van morgen.

Hoe houden we steden leefbaar?

Door de bevolkingsgroei, verstedelijking en welvaartsstijging neemt de vraag naar mobiliteit toe. Met alle risico’s voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze steden. Ook verandert onze mobiliteitsbehoefte voortdurend. Denk aan de grootschalige adoptie van thuiswerken tijdens de coronacrisis, het fenomeen ‘vliegschaamte’, of de verschuiving naar online winkelen. Ook door elektrificatie, automatisering en het aanbod van verschillende deelconcepten en bezorgservices is onze mobiliteit in transitie.

Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veerkrachtige en leefbare stad zonder emissies, mobiliteitsarmoede en kansenongelijkheid?

Een stad in balans

Onze onderzoeksgroep SUMS (Sustainable Urban Mobility and Safety) ondersteunt beleidsmakers met het ontwerpen, implementeren, monitoren en tijdig bijsturen van slimme, innovatieve oplossingen voor de stedelijke omgeving.

Het doel van deze maatregelen is om een optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers van de stad, en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

Met geavanceerde tools en instrumenten biedt TNO overheden, bedrijven en bewoners waardevolle inzichten die de onderlinge samenhang binnen mobiliteitssystemen en de impact van beleid duidelijk maken. Draagt de invoering van betaald parkeren bij aan een betere luchtkwaliteit in een wijk? Wat is de impact van een nieuwe spoorverbinding op de sociale cohesie in de stad?

Real-time inzicht

Met ons Urban Strategy-platform zijn effecten van infrastructurele maatregelen real-time zichtbaar. Met deze digital twin-technologie worden resultaten van beleid op een heldere, visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Laat je verder inspireren

60 resultaten, getoond 1 t/m 5

Emissiefactoren snelwegen en niet-snelwegen bij luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2023

Met de nieuwe release van AERIUS-model in januari 2023, om stikstofdepositie te berekenen, stelt TNO het courante overzicht van de emissiefactoren beschikbaar.

TNO en TECNALIA werken samen aan Digital Twins voor slimme en duurzame steden

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

TNO en het Spaanse TECNALIA Research & Innovation hebben afspraken gemaakt over strategische samenwerking op het gebied van toegepast onderzoek rond slimme en duurzame steden, mobiliteit en sleuteltechnologieën, en met name Local Digital Twins. Op 11 januari 2023 hebben vertegenwoordigers van beide organisaties in Bilbao een Memorandum of Understanding ondertekend.

TNO partner van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Informatietype:
Nieuws
20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Daarom sluiten zo’n 60 partners inclusief TNO zich aan bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Veilig de weg op met reflecterende coating

Informatietype:
Insight
18 januari 2023

Rheollight ™ door Ink Event is een nieuw soort reflectieve coating die in het leven is geroepen voor een veiligere en mooiere wereld van morgen. Hun missie is dan ook: “Crystal Glass Pigments for a brilliant, beautiful and safer world".

Objectieve veiligheidsrating van autonome voertuigen dichterbij

Informatietype:
Insight
12 januari 2023

Hoe kunnen we straks objectief vaststellen of een zelfrijdend voertuig veilig is of niet? Het onderzoek van TNO-wetenschapper Erwin de Gelder naar het gebruik van realistische rijscenario’s bij de veiligheidsvalidatie van autonome voertuigen heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.