Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Dat doen we met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT-)technologie.

Druk op mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. Hier komen veel verschillende activiteiten bij elkaar. Denk aan wonen, werken en recreëren. Daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving.

Dit leidt tot complexe problemen. Onder andere dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe.

Duurzame stedelijke mobiliteit en veiligheid

Onze expertisegroep heeft de ambitie om (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven te ondersteunen met:

  • het ontwerp
  • de implementatie
  • monitoring en evaluatie
  • het tijdig bijsturen en opschalen van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving

Doel hierbij is de optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

We werken veel samen met andere TNO-afdelingen en sluiten daarmee goed aan bij de TNO-strategie. Bij de expertisegroep staat kennis aan de basis. Deze kennis passen we toe met data en modellen voor kwantitatieve analyses. Uit de data en modellen halen we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee laten we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid zien. Zo bieden we beslissingsondersteunende informatie aan overheden en het bedrijfsleven (met name de industrie).

In onze tools ontsluiten we onze kennis op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Voorbeelden van onze tools zijn Urban Strategy voor integrale stedelijke planvorming en SimSmartMobility voor de simulatie van effecten van Smart Mobility-maatregelen.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Amsterdam: missiegedreven innovatie voor brede welvaartsopgaven

Informatietype:
Insight
11 november 2022

Met zoveel complexe vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie, wonen en sociale cohesie, moeten beleidsmakers hun innovatieprocessen slimmer inrichten. De Gemeente Amsterdam is er samen met TNO in geslaagd om op basis van nieuwe inzichten vanuit de doelstellingen van brede welvaart te innoveren.

Overheden moeten samen werken aan samenwerking rond mobiliteitsinnovatie

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Nederland heeft te maken met ontzettend complexe vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit, woningbouw en bereikbaarheid. Wat is er nodig om vandaag de juiste beslissingen te nemen voor de leefbare stad van morgen? TNO gaat hierover de dialoog aan met Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “We moeten op een compleet nieuwe manier naar mobiliteit, wonen en werken kijken om dit land draaiende te houden.”

Provincie Noord-Brabant innoveert met langetermijnvisie en open blik

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Hoe kun je als provinciebestuurder innovatie slimmer inzetten om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? “Voor echt geslaagde innovatie heb je een aantal ingrediënten nodig. Een langetermijnvisie, waardevolle en gelijkwaardig partnerships, en lef om verder dan je eigen blikveld te kijken.” Onno Huiskamp, Manager Economic Innovation Team van de Provincie Noord-Brabant, in een open dialoog met TNO over inventief innoveren.

Leefbare stad: Hoe zet je stedelijke mobiliteit in voor brede welvaart?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker instrument om bredere maatschappelijke doelen in de stad te bereiken. Nieuwe wegen, tunnels of bruggen betekenen niet alleen letterlijk een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en inclusiviteit van je stad. TNO helpt beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes.

Leefbare stad: Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve uitwerking op de bereikbaarheid en veiligheid. Zonder sturing kunnen de negatieve maatschappelijke gevolgen groot zijn. TNO helpt beleidsmakers om de regie te houden zodat innovatieve platformdiensten voor de stad en alle burgers werken.