Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

Het realiseren van een leefbare stad, waar duurzame en veilige mobiliteit gewaarborgd zijn,  is een systeemuitdaging van formaat. Bij TNO bieden we beleidsmakers inzichten voor het maken van de juiste keuzes. We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de leefbare stad. Met ruim 90 jaar ervaring in het orkestreren van innovatie beschikt TNO over de juiste aanpak en unieke kennis, methodieken en tools die oplossingen bieden voor de vraagstukken van morgen.

Hoe houden we steden leefbaar?

Door de bevolkingsgroei, verstedelijking en welvaartsstijging neemt de vraag naar mobiliteit toe. Met alle risico’s voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze steden. Ook verandert onze mobiliteitsbehoefte voortdurend. Denk aan de grootschalige adoptie van thuiswerken tijdens de coronacrisis, het fenomeen ‘vliegschaamte’, of de verschuiving naar online winkelen. Ook door elektrificatie, automatisering en het aanbod van verschillende deelconcepten en bezorgservices is onze mobiliteit in transitie.

Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veerkrachtige en leefbare stad zonder emissies, mobiliteitsarmoede en kansenongelijkheid?

Een stad in balans

Onze onderzoeksgroep SUMS (Sustainable Urban Mobility and Safety) ondersteunt beleidsmakers met het ontwerpen, implementeren, monitoren en tijdig bijsturen van slimme, innovatieve oplossingen voor de stedelijke omgeving.

Het doel van deze maatregelen is om een optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers van de stad, en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

Met geavanceerde tools en instrumenten biedt TNO overheden, bedrijven en bewoners waardevolle inzichten die de onderlinge samenhang binnen mobiliteitssystemen en de impact van beleid duidelijk maken. Draagt de invoering van betaald parkeren bij aan een betere luchtkwaliteit in een wijk? Wat is de impact van een nieuwe spoorverbinding op de sociale cohesie in de stad?

Real-time inzicht

Met ons Urban Strategy-platform zijn effecten van infrastructurele maatregelen real-time zichtbaar. Met deze digital twin-technologie worden resultaten van beleid op een heldere, visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

6x leefbare steden dankzij smart mobility

Informatietype:
Insight
31 juli 2023

In 2030 woont 60% van de wereldwijde bevolking in stedelijk gebied (UN). Dat vraagt om een andere stedelijke inrichting. Hoe vergroot je de leefbaarheid in de stad? Deze voorlopers zetten smart mobility toepassingen in.

Bewegingsziekten bewegen mee: van wagenziekte naar 'cybersickness'

Informatietype:
Insight
20 juli 2023

Met de zomervakantie in volle gang komt wagenziekte weer om de hoek kijken. Hoe gaat dat dan met zelfrijdende-autobewegingsziekte (cybersickness)? TNO doet er onderzoek naar en geeft als bonus wat tips voor onderweg.

XCARCITY: effectieve digital twins voor de autoluwe stad van morgen

Informatietype:
Insight
22 juni 2023

De duurzame bereikbaarheid van stedelijke regio’s komt in gevaar door de toenemende druk op de schaarse vierkante meters. Met XCARCITY gaat TNO samen met ruim dertig partners realistische ‘digital twins’ ontwikkelen voor smart mobility-toepassingen, om nog betere keuzes te kunnen maken voor de leefbare stad van morgen.

Connected Automated Transport: van theorie naar wielen op de weg

Informatietype:
Insight
7 juni 2023

De uitdagingen in de logistiek zijn groot. De komende jaren zal er meer vervoerd moeten worden. Met minder medewerkers, minder uitstoot en zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers. Connected Automated Transport (CAT) kan hier een mooie bijdrage aan leveren. Welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn, onderzoekt TNO samen met onder meer IenW en Rijkswaterstaat binnen het Afsprakenkader.

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023

Met betrouwbare emissiecijfers over de bouwplaats en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kan de sector vandaag al flinke stappen zetten. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het Afsprakenkader: een strategische samenwerking tussen IenW, Rijkswaterstaat en TNO .