Mobility and Built Environment: een leefbare toekomst voor iedereen

Nederland is een prettige plek om te wonen en werken, met hoge standaarden voor (openbaar) vervoer, infrastructuur, en huisvesting. Door gecombineerde uitdagingen op het gebied wonen, klimaat en bereikbaarheid komt de leefbaarheid van onze samenleving steeds meer onder druk te staan. Wij streven naar de optimale balans tussen efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid. Daarom werken we bij de unit Mobility & Built Environment (MBE) aan oplossingen voor onder andere efficiënter vervoer, duurzaam wonen, en een toekomstbestendige infrastructuur.

Onafhankelijke, betrouwbare partner

Een leefbare toekomst voor iedereen. Dat is wat we bij MBE voor ogen hebben. Geen geringe opgave, gezien de complexiteit van de huidige maatschappelijke uitdagingen. Maar als onafhankelijke, betrouwbare partner voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, zijn wij bij uitstek gekwalificeerd om antwoorden te vinden die deze toekomst dichterbij brengen. Integrale, op feiten gebaseerde antwoorden waarmee beleidsmakers, bedrijven en organisaties optimale, gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Three Zero’s visie

Een leefbare toekomst voor iedereen begint met onze ‘Three Zero’s’-visie:

Zero Calamities

Wij geven prioriteit aan veiligheid en het welzijn van mensen. In de leefbare toekomst worden gebouwen niet alleen gebouwd met veilige, circulaire materialen, maar zijn ze ook bestand tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen. We ontwikkelen technologie die (autonome) voertuigen en logistieke processen veiliger maken.

Zero loss

We richten ons op het voorkomen van verspilling - van middelen, tijd, geld, kansen of mensen. Alle materialen die we gebruiken om onze leefomgeving te bouwen zijn herbruikbaar. Efficiënte bouwconcepten leiden tot meer betaalbare, duurzame huisvesting. We elimineren economische verliezen door grondstoffen, hulpbronnen en arbeid optimaal in te zetten.

Zero emissions

Onze ambitie is om de uitstoot van mobiliteit en bouw drastisch terug te brengen, en om klimaatverandering en milieu-impact te minimaliseren. Dat betekent bouwen met biobased materialen, volgens nieuwe emissieloze methodes. Voor verkeer en transport ontwikkelen we elektrische oplossingen en alternatieve brandstoffen, en we ondersteunen milieubeleid door geavanceerde emissiemetingen.

9 expertisegroepen

Binnen de unit Mobility and Built Environment werken TNO experts binnen 9 expertisegroepen aan een leefbare toekomst voor iedereen.

We innoveren en zorgen dat het werkt

MBE ontwikkelt en integreert deze unieke expertises voor onze partners in innovatieve oplossingen die schaalbaar, slim en betaalbaar zijn . Door kennis om te zetten in succesvolle producten en diensten, maken we onze rol als toegepaste innovatiepartner waar.

Laat je verder inspireren

84 resultaten, getoond 11 t/m 15

Hoe overheden MaaS kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken

Informatietype:
Insight
15 mei 2024
In het rapport ‘The Next Evolution of MaaS’ benadrukt TNO de belangrijke rol van overheden bij het waarborgen van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen.

Geautomatiseerd rijden in 5 belangrijke ontwikkelingen

Informatietype:
Insight
29 april 2024

Scenario-based valideren ALKS is essentiële stap richting automated driving

Informatietype:
Insight
29 april 2024

Hergebruik van afvalhout door integrale ketensamenwerking

Informatietype:
Insight
15 april 2024

Biobased prefab gevels: sein op groen

Informatietype:
Insight
15 april 2024