Geïntegreerde voertuigveiligheid

Thema:
Intelligent verkeer en vervoer
Slimme voertuigen

Onze groeiende mobiliteitsbehoefte gaat gepaard met ongekende uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Bij TNO Integrated Vehicle Safety (IVS) ontwikkelen we technologie en beoordelingsmethoden om de introductie van CCAM-systemen (Connected and Cooperative Automated Mobility) te versnellen. Deze systemen moeten helpen om te komen tot ‘nul slachtoffers’, ‘nul emissies’ en ‘nul schade’. We ondersteunen industriële partners en beleidsmakers bij de innovatie ten behoeve van slimme voertuigen en complexe CCAM-systemen die onze mobiliteit en logistiek verbeteren.

Vier technologielijnen

Om voertuigen en mobiliteitssystemen veiliger, duurzamer en efficiënter te maken, combineert IVS uitgebreide kennis van voertuigautomatiseringstechnologie met innovatieve veiligheidsbeoordelingsmethoden. TNO IVS heeft een enorme brede expertise in huis en is gespecialiseerd in vier technologielijnen:

1. Safe System Design

Safe System Design omvat methoden voor het ontwerp, ontwikkeling van prototypes, testen en integreren van CCAM-voertuigsystemen. We ontwikkelen concepten en methoden voor nieuwe oplossingen op het gebied van voertuigautomatisering.

2. Key Technology Development

Key Technology Development omvat een reeks ondersteunende technologieën, zoals sensorfusie, bewegingsplanning, beslissingsondersteuning en voertuigbesturing. Deze technologieën vormen de cruciale bouwstenen voor CCAM-voertuigfuncties, waaronder Automated Yards-oplossingen.

3. Safety Assessment Methodologies

Met StreetWise ontwikkelen we scenariogebaseerde veiligheidsbeoordelingsmethoden voor de typegoedkeuring van CCAM-systemen. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van algoritmen voor het beschrijven van Operational Design Domains (ODD's) aan de hand van scenario’s gebaseerd op gegevens onder reële omstandigheden. Verder ontwikkelen we modellen om te beoordelen of voertuigen aan de beoogde veiligheidsniveaus voldoen.

4. Driver and Driving Interaction Modelling

Om een veilige interactie tussen kunstmatige en menselijke bestuurders te garanderen, ontwikkelen we modellen en eisen voor aanvaardbaar (veilig en sociaal) rijgedrag in gemengd verkeer. Deze worden met behulp van onze Streetproof-methodologie afgeleid op basis natuurgetrouwe rijgegevens. Ook bestuderen wij de interactie tussen de inzittenden van een autonoom voertuig en het voertuig zelf om zowel de veiligheid als het comfort te verbeteren.

Onze expertise

De afdeling Integrated Vehicle Safety bestaat uit zeven expertisegroepen:

  • AI & Data science
  • Human Factors
  • Safety & Security
  • Safety Assessment
  • Software & Simulation
  • System Control & World Modelling
  • System Integration & Facilities

Experts voor het voetlicht

Jan Souman quote

Jan heeft uitgebreide ervaring in toegepast perceptie- en cognitieonderzoek op verschillende terreinen, waaronder Virtual Reality, bestuurderstoestand en -comfort, en verlichting. Sinds 2019 is Jan de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Human Factors-onderzoek met betrekking tot geautomatiseerd rijden. Hij is gespecialiseerd in het voorspellen en verminderen van bewegingsziekte in geautomatiseerde voertuigen en het monitoren van de bestuurder om zo een veilige en comfortabele interactie tussen gebruikers en geautomatiseerde voertuigen te garanderen.

Jan Souman

Senior Scientist Human Factors of Automated Driving

Antoine is een vooraanstaand expert op het gebied van het ontwerpen van besturingssystemen voor CCAM-voertuigen, voertuigsysteemdynamica en voertuigtoestandschatters, met meer dan 50 technische publicaties op zijn naam en zo’n 1000 citaties. Zijn huidige onderzoeksgebieden bestrijken onder meer yard automation, voertuigplatooning, Automated Driving-systemen, het schatten van de dynamische toestand van banden en voertuigen, en voertuigbesturingssystemen.

Antoine Schmeitz

Senior Research Scientist

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 11 t/m 11

Objectieve veiligheidsrating van autonome voertuigen dichterbij

Informatietype:
Insight
12 januari 2023
Hoe kunnen we straks objectief vaststellen of een zelfrijdend voertuig veilig is of niet? Het onderzoek van TNO-wetenschapper Erwin de Gelder naar het gebruik van realistische rijscenario’s bij de veiligheidsvalidatie van autonome voertuigen heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.