Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Dat doen we met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT-)technologie.

Druk op mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. Hier komen veel verschillende activiteiten bij elkaar. Denk aan wonen, werken en recreëren. Daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving.

Dit leidt tot complexe problemen. Onder andere dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe.

Duurzame stedelijke mobiliteit en veiligheid

Onze expertisegroep heeft de ambitie om (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven te ondersteunen met:

  • het ontwerp
  • de implementatie
  • monitoring en evaluatie
  • het tijdig bijsturen en opschalen van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving

Doel hierbij is de optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

We werken veel samen met andere TNO-afdelingen en sluiten daarmee goed aan bij de TNO-strategie. Bij de expertisegroep staat kennis aan de basis. Deze kennis passen we toe met data en modellen voor kwantitatieve analyses. Uit de data en modellen halen we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee laten we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid zien. Zo bieden we beslissingsondersteunende informatie aan overheden en het bedrijfsleven (met name de industrie).

In onze tools ontsluiten we onze kennis op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Een prominent voorbeeld van onze tools is het Urban Strategy platform voor integrale stedelijke planvorming.

Laat je verder inspireren

22 resultaten, getoond 1 t/m 5

Programmatische samenwerking ‘Brede Welvaart’ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TNO

Informatietype:
Nieuws
16 november 2022

Het Ministerie van I&W en TNO gaan strategisch en programmatisch samenwerken op het gebied van Brede Welvaart.

Torc Robotics gebruikt TNO’s StreetWise om veiligheid van autonoom transport te valideren

Informatietype:
Nieuws
10 november 2022

Veiligheid is cruciaal bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Daarom werkt Torc Robotics, een dochteronderneming van Daimler Trucks en toonaangevend in applicaties voor automatisch rijden, samen met TNO aan een geavanceerde manier om de veiligheid van autonome voertuigen te testen en te valideren. Met behulp van TNO’s StreetWise methodologie worden Automated Driving Functions (ADF's) uitgebreid getest op basis van een groot aantal realistische verkeerssituaties. Een innovatie waarmee de zelfrijdende toekomst een stap dichterbij is gekomen.

TNO’s zware waterstofverbrandingsmotor wint tweede prijs EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2022

TNO heeft vandaag bij de 14e EARTO Innovation Awards de tweede prijs gewonnen in de categorie ‘Impact Expected’ voor een innovatieve waterstofverbrandingsmotor voor de scheepvaart. De innovatie houdt in dat bestaande zware (diesel)motoren in vrachtschepen worden omgebouwd tot een schone waterstofverbrandingsmotor. De impact: bijna 100% CO₂-reductie met korte implementatietijden en tegen beperkte kosten! Dankzij ons retrofitconcept kunnen bestaande motoren worden uitgerust met de technologie, waardoor er direct effect is en er niet hoeft te worden gewacht totdat de bestaande motoren uit gebruik worden genomen. De prijs werd uitgereikt tijdens een speciale ceremonie in Brussel, in aanwezigheid van uiteenlopende betrokkenen, waaronder politici.

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.

Provincie Noord-Brabant versnelt realisatie Smart Mobility innovatiecentrum Helmond met subsidie van 2,5 miljoen

Informatietype:
Nieuws
30 maart 2022

De provincie Noord-Brabant stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om samen met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond de realisatie van een open innovatiecentrum voor slimme mobiliteitsoplossingen te versnellen. De investering wordt gedurende 2022 ingezet om de testinfrastructuur te realiseren waarmee nieuwe mobiliteitsoplossingen geoptimaliseerd in te richten.