Strategische analyses en beleid

Hoe versnellen we de energietransitie, hoe moet de innovatieagenda eruit zien en welk type jachtvliegtuig heeft onze krijgsmacht nodig? Bij het oplossen van grote maatschappelijk vraagstukken zijn veel partijen betrokken. Wij helpen overheid, sectoren en organisaties bij het nemen van besluiten.

Maatschappelijke vraagstukken

Binnen TNO brengen we alle denkbare disciplines samen om cross-sectorale vraagstukken te beantwoorden over bijvoorbeeld mobiliteit, circulariteit en energie. Een greep uit de vragen waar we ons mee bezig houden:

  • Hoe moet de innovatieagenda van de Europese Unie (EU) en Nederland eruit zien?
  • Hoe versnellen we de energietransitie?
  • Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig?
  • Wat zijn de kosten daarvan en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op?
  • Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren?
  • Hoe kan de inzet van data helpen om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

We helpen overheden, sectoren en organisaties om de benodigde besluiten te nemen met verschillende vormen van beslisondersteuning. Want zonder besluiten geen investeringen, en zonder investeringen geen innovaties.

Strategische analyse

Bij het realiseren van duurzame innovatie is het belangrijk om afwegingen te maken op basis van een integrale set criteria en afstemming en inzicht tussen stakeholders. We ondersteunen bedrijven bij het maken van strategische keuzes, door de waarde van innovaties inzichtelijk te maken. En we bespreken hoe de stakeholders maximale waarde aan elkaar kunnen toevoegen. Zo realiseren we gezamenlijke en duurzame innovatie.

Europees, nationaal en regionaal

Europese, nationale en regionale overheden vragen ons regelmatig om advies vanwege onze kennis van en ervaring met multidisciplinaire, multistakeholder projecten. Zo adviseren we de Europese Commissie over het vormgeven van de innovatieagenda van de EU.

We dragen kennis aan om de volgende stap te zetten in het denken aan missiegedreven onderzoek en beleid. Dit doen we zelfstandig en vaak samen met kennisinstellingen uit andere lidstaten. Zo coördineren we een groot Europees project waarin we de innovatievragen voor de energietransitie identificeren. Daarnaast dragen we bijvoorbeeld ook bij aan economische verkenningen van regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam.

Innoveren met privacy

Privacy is een voorbeeld van een complex maatschappelijk vraagstuk waarover we vanuit verschillende invalshoeken expertise leveren. De overheid vraagt ons mee te denken over wetgeving die recht doet aan burgers en bedrijven. We zien daarbij privacy niet als een struikelblok maar juist als een stimulans om te innoveren. Bijvoorbeeld om consumenten meer controle te geven over de diensten die zij afnemen.

Centraal in de innovatie rond privacy staan thema’s als verantwoordelijk, 'empowering', veilig, proactief, ethisch, transparant en kosten en baten. Op basis van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld RESPECT4U ontwikkeld: een tool die bedrijven en overheden helpt om te gaan met persoonlijke data.

Nieuwe businessmodellen

Een andere vorm van innovatie waar wij ons op richten is het creëren van nieuwe businessmodellen. Zo hebben wij een grondstoffenscanner medeontwikkeld, die bedrijven laat zien in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico voor ze is.

Via het programma BE+ helpen we bedrijventerreinen om energiepositief te worden, zonder dat dit invloed heeft op de geldstroom van ondernemers. En zo zijn er nog vele voorbeelden van partijen die we ondersteunen met het realiseren van nieuwe businessmodellen.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.

Orchestrating Innovation

Informatietype:
Artikel
Orchestrating Innovation faciliteert samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie. Ontdek ook ons leerprogramma.

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Informatietype:
Artikel
Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid voor het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het vergroten van de impact.

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022
De investeringen van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. TNO is betrokken bij 13 gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.