Strategische analyses en beleid

Hoe versnellen we de energietransitie, hoe moet de innovatieagenda eruit zien en welk type jachtvliegtuig heeft onze krijgsmacht nodig? Bij het oplossen van grote maatschappelijk vraagstukken zijn veel partijen betrokken. Wij helpen overheid, sectoren en organisaties bij het nemen van besluiten.

Maatschappelijke vraagstukken

Binnen TNO brengen we alle denkbare disciplines samen om cross-sectorale vraagstukken te beantwoorden over bijvoorbeeld mobiliteit, circulariteit en energie. Een greep uit de vragen waar we ons mee bezig houden:

  • Hoe moet de innovatieagenda van de Europese Unie (EU) en Nederland eruit zien?
  • Hoe versnellen we de energietransitie?
  • Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig?
  • Wat zijn de kosten daarvan en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op?
  • Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren?
  • Hoe kan de inzet van data helpen om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

We helpen overheden, sectoren en organisaties om de benodigde besluiten te nemen met verschillende vormen van beslisondersteuning. Want zonder besluiten geen investeringen, en zonder investeringen geen innovaties.

Strategische analyse

Bij het realiseren van duurzame innovatie is het belangrijk om afwegingen te maken op basis van een integrale set criteria en afstemming en inzicht tussen stakeholders. We ondersteunen bedrijven bij het maken van strategische keuzes, door de waarde van innovaties inzichtelijk te maken. En we bespreken hoe de stakeholders maximale waarde aan elkaar kunnen toevoegen. Zo realiseren we gezamenlijke en duurzame innovatie.

Europees, nationaal en regionaal

Europese, nationale en regionale overheden vragen ons regelmatig om advies vanwege onze kennis van en ervaring met multidisciplinaire, multistakeholder projecten. Zo adviseren we de Europese Commissie over het vormgeven van de innovatieagenda van de EU.

We dragen kennis aan om de volgende stap te zetten in het denken aan missiegedreven onderzoek en beleid. Dit doen we zelfstandig en vaak samen met kennisinstellingen uit andere lidstaten. Zo coördineren we een groot Europees project waarin we de innovatievragen voor de energietransitie identificeren. Daarnaast dragen we bijvoorbeeld ook bij aan economische verkenningen van regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam.

Innoveren met privacy

Privacy is een voorbeeld van een complex maatschappelijk vraagstuk waarover we vanuit verschillende invalshoeken expertise leveren. De overheid vraagt ons mee te denken over wetgeving die recht doet aan burgers en bedrijven. We zien daarbij privacy niet als een struikelblok maar juist als een stimulans om te innoveren. Bijvoorbeeld om consumenten meer controle te geven over de diensten die zij afnemen.

Centraal in de innovatie rond privacy staan thema’s als verantwoordelijk, 'empowering', veilig, proactief, ethisch, transparant en kosten en baten. Op basis van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld RESPECT4U ontwikkeld: een tool die bedrijven en overheden helpt om te gaan met persoonlijke data.

Nieuwe businessmodellen

Een andere vorm van innovatie waar wij ons op richten is het creëren van nieuwe businessmodellen. Zo hebben wij een grondstoffenscanner medeontwikkeld, die bedrijven laat zien in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico voor ze is.

Via het programma BE+ helpen we bedrijventerreinen om energiepositief te worden, zonder dat dit invloed heeft op de geldstroom van ondernemers. En zo zijn er nog vele voorbeelden van partijen die we ondersteunen met het realiseren van nieuwe businessmodellen.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

18 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Informatietype:
Nieuws
13 april 2023

De basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 heeft een herziening gekregen. Samen met het NWO hebben we de lijst herijkt naar 44 technologieën in 8 categorieën.

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Voor een toekomstbestendige economie en samenleving moeten er ingrijpende transities gerealiseerd worden. Lees onze analyse voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

Een toekomstbestendige industrie? Daar is verandervermogen voor nodig

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De Nederlandse industrie is belangrijk voor onze economie en samenleving. Lees onze analyse voor een toekomstbestendige industrie.

Het kwartje is gevallen: kritieke grondstoffen zijn van strategisch belang

Informatietype:
Insight
28 maart 2023

Wat is er nodig om een tekort te voorkomen aan kritieke grondstoffen en de producten waar ze in zitten? Onze experts onderzochten het.

Een aanpak van energiearmoede die véél verder gaat dan pleisters plakken

Informatietype:
Insight
1 maart 2023

Wat is er nodig om tot een succesvolle integrale aanpak voor energiearmoede te komen? Lees de vier aanbevelingen voor overheden.