Informatietype:
Project
Thema:
Transities en transformaties
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Collaboratieve business modellen: een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit, wereldwijde pandemieën en andere bedreigingen voor onze toekomst. Het oplossen van deze problemen vraagt om socio-technische systeeminnovaties en transities, dus om veranderingen die ingrijpen op alle facetten van onze samenleving.

Transitieproces

Alleen als alle partijen goed gesynchroniseerde stappen zetten, kunnen ze floreren. Dat is de basis voor een transitie die gaat vliegen.

Deze veranderingen komen niet vanzelf tot stand. Goede initiatieven stranden helaas maar al te vaak zodra startsubsidies en andere vormen van ondersteuning stoppen en (markt)partijen op eigen benen verder moeten. Zo moet het bestaande systeem worden afgebouwd terwijl parallel het nieuwe systeem wordt opgebouwd, zijn er altijd veel partijen bij betrokken waarvan de belangen uiteen lopen en is de uitkomst vaak onvoorspelbaar en veranderlijk. Een transitieproces verloopt in de praktijk daarom vaak via een wispelturig en niet strak controleerbaar patroon.

Hoe werkt de methode van collaboratieve business modellen?

Met Collaboratieve Business Modellen voor Transitie werkt TNO aan de ontwikkeling van een praktische toepasbare methode om coalities van partijen te helpen met het gezamenlijk plannen en vormgeven van een transitie. In een collaboratief businessmodel worden alle stakeholders gemobiliseerd en met elkaar verbonden. Eerst formuleren alle partijen gezamenlijk een doelstelling die gebaseerd is op een evenwichtig samenspel van financiële, maatschappelijke en ecologische waarden. Vervolgens worden alle doelstellingen, afwegingen en tijdspaden gecombineerd tot een collaboratief businessmodel waarin alle betrokkenen afspraken met elkaar maken.

Floreren

In een collaboratief businessmodel worden alle stakeholders gemobiliseerd en met elkaar verbonden.

Alleen als alle partijen goed gesynchroniseerde stappen zetten, kunnen ze floreren. Dat is de basis voor een transitie die gaat vliegen. Een collaboratief businessmodel zorgt ervoor dat alle partijen duidelijkheid hebben over een gemeenschappelijk doel, maximaal waardes kunnen creëren - zowel afzonderlijk als gemeenschappelijk - en dat processen en tijdspaden optimaal op elkaar zijn afgestemd. Alleen zo krijgen complexe innovaties de kans om binnen een transitie te slagen, omdat ze zijn ingebakken in de kern van hoe organisaties samenwerken.

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.

Orchestrating Innovation

Informatietype:
Artikel
Orchestrating Innovation faciliteert samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie. Ontdek ook ons leerprogramma.

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Informatietype:
Artikel
Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid voor het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het vergroten van de impact.

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022
De investeringen van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. TNO is betrokken bij 13 gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.