Succesvol samen innoveren met Orchestrating Innovation

Thema:
Transities en transformaties

Digitalisering, verduurzaming, toekomstbestendige steden. Dit soort trends komen dagelijks voorbij in de krant, want ze hebben grote invloed op onze welvaart en ons welzijn. Maar bij nieuwe trends horen ook nieuwe samenwerkingen. Orchestrating Innovation helpt bij het vormgeven en aanjagen van samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie.

Samen werken aan vernieuwing is altijd een uitdaging. De kans is groot dat deelnemers botsende belangen hebben. Als zij niet tot overeenstemming komen, kan de samenwerking mislukken.

Vertrouwen en een lange adem

Een samenwerking slaagt als deelnemers een gezamenlijk belang hebben. Het kennen en erkennen van elkaars belangen is hierbij essentieel. Maar dat is niet eenvoudig als het om een complex werkveld gaat, zoals de energietransitie. Daarom moeten deelnemende partijen goed weten wat ze voor elkaar kunnen of moeten betekenen. Ze moeten erop gaan vertrouwen dat ze er sterker uitkomen en hebben een lange adem nodig.

Wij helpen je met de regie

Het succes van een samenwerking hangt voor een groot deel af van de begeleiding. Voor een goede samenwerking heb je een neutrale partij nodig, die alle belangen en beweegredenen inventariseert. En die er vervolgens voor zorgt dat de betrokkenen op zoek gaan naar een gezamenlijk doel waarin iedereen zich kan vinden.

Deze partij is een soort regisseur die bijvoorbeeld de volgende vraagstukken behandelt:

  • Welke partijen moeten we op welk moment betrekken?
  • Wat is het belang en de ambitie van elke partij?
  • Met welke gezamenlijke ambitie motiveren we de meest relevante partijen?
  • Welke rol willen en kunnen zij spelen in deze vernieuwing?
  • Hoe activeren we de deelnemers in hun rol?

Positieve bijdrage aan de samenleving

We hebben veel ervaring in het begeleiden van publiek-private samenwerkingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen in energie, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, leefbaarheid en veiligheid. Het doel om is dankzij innovaties positief bij te dragen aan de samenleving en aan de actuele uitdagingen.

Ons leerprogramma

Onze expertise en ervaring met innovatieprocessen heeft geleid tot een speciale aanpak: Orchestrating Innovation, waarmee we je ontzorgen. Ook kun je jezelf ontwikkelen in deze aanpak. We verzorgen hiervoor een speciaal leerprogramma, samen met Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Rotterdam School of Management (zie kader).

Podcast excellent innovation

Meer weten? Bekijk de video-opname van de podcast met TNO-expert Frank Berkers in gesprek met Ferdinand Jaspers van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, over ‘Orchestrating Innovation in public-private ecosystems’.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 6 t/m 10

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2021
Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Door nauwer samen te werken willen TNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijvenen organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Informatietype:
Nieuws
9 april 2021
De keuzes sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO om te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en digitalisering.

Samenwerking Gridmaster energie-infrastructuur Rotterdamse haven

Informatietype:
Nieuws
11 januari 2021
Samenwerkingsproject Gridmaster Haven Rotterdam ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur.

Regio Zuid-Holland zet in op samenwerking en innovatie tuinbouw

Informatietype:
Nieuws
11 december 2020
De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie kan helpen om die positie te behouden en uit te breiden voor de toekomst.