Strategie en beleid

Robotisering, kunstmatige intelligentie, circulaire economie: de ontwikkelingen gaan vliegensvlug. Wil je als samenleving goed omgaan met de veranderende wereld, dan moet je wendbaar zijn. Denk aan nieuw gedrag van burgers, nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en nieuw beleid van de overheid. De afdeling Strategy en policy helpt partijen bij deze veranderingen.

Breed perspectief

Onze klanten zijn de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken, gemeentes en provincies. Door de diverse achtergronden en klanten kijken we bij analyses naar economische, ecologische, juridische, culturele en politieke aspecten. Zo komen we tot gedegen resultaat met impact op de maatschappij.

Strategische beleidsvraagstukken rondom innovatie

We richten ons niet op de technische kant van innovatie, maar kijken naar strategische beleidsvraagstukken aan het begin en einde van de innovatiecyclus. Dit doen we vanuit een hechte afdeling met diverse achtergronden. De afdeling bestaat uit 3 teams:

 • Environmental planning
  • Focust op het versterken van strategische besluitvorming rondom duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.
  • Op basis van onderzoek naar de interactie tussen kennis, mens en omgeving.
  • Niet gericht op de technische maatregelen zelf, maar op de organisatie ervan.
 • Innovation intelligence (iTeam)
  • Analyseert de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij.
  • Analyseert hoe we de innovatie optimaal kunnen inzetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen.
  • Is zeer actief in Europa, zoals bij digitalisering van de industrie via Horizon2020 projecten.
 • Digital society
  • Evalueert en bemiddelt bij vraagstukken rond digitalisering.
  • Werkt aan een Privacy Roadweb, dat onderzoekt hoe organisaties zich kunnen ontwikkelen als gebruikers en hun privacy centraal staan.

Beleid over kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is een voorbeeld van een impactvolle ontwikkeling die vraagt om veranderingen in strategie en beleid. De overheid zet AI al in bij maatschappelijke problemen. Vaak met succes, maar soms gaat het mis. Het is dan lastig om het systeem goed bij te sturen, omdat AI niet transparant is of expertise ontbreekt. Zo zijn er voorbeelden van algoritmes die groepen mensen stigmatiseren en benadelen.

Ook weten burgers het vaak niet als de overheid AI-systemen inzet, en op basis van welke data een beslissing tot stand komt. Transparantie en uitlegbaarheid ontbreekt en dat heeft gevolgen voor het vertrouwen in AI. En doordat burgers niet actief genoeg worden betrokken bij AI-ontwikkelingen, worden hun belangen in te beperkte mate bewaakt. Terwijl beslissingen via AI wel steeds meer invloed krijgen op het dagelijks leven van burgers. Dit moet snel worden aangepakt. Volgens ons is de oplossing het ontwikkelen van transparante en mensgerichte AI-oplossingen en beter toezicht.

Inclusieve AI-systemen

Wat we voor ogen hebben zijn inclusieve AI-systemen die rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. We willen bijdragen aan verbetering, door te experimenteren met AI-proeftuinen waar transparantie en de mens centraal staan. Deze proeftuinen bestaan uit gemengde gemeenschappen met data-onderzoekers, data-ingenieurs, beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en burgers. Zij denken samen na over de ontwikkeling van AI-oplossingen binnen de publieke sector.

Meer weten over onze visie op AI-oplossingen binnen de publieke sector? Lees het whitepaper Op Zoek naar de Mens in AI (pdf) of beluister de gelijknamige podcast.

Experimenteren met beleid in het Policy lab

De ontwikkelingen op het vlak van AI bieden ook nieuwe kansen voor beleidsmakers. Zij kunnen nieuwe inzichten opdoen en beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar hoe maak je beleid op dat gebied? Bij Strategy en policy ontwikkelden we een methodiek voor het experimenteren met deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Het Policy lab is een methodiek voor het uitvoeren van gecontroleerde experimenten met nieuwe databronnen en technologieën, voor het maken van data-gedreven beleid. Beleidsmakers experimenteren met nieuw beleid in een veilige omgeving en schalen successen vervolgens op.

3 fasen

Het Policy lab kent 3 fasen:

 1. verkennen van nieuwe databronnen en technologieën en hun impact op beleid
 2. gezamenlijk opzetten van experimenten en het betrekken van verschillende stakeholders
 3. implementatie, opschaling en monitoring van data-gedreven beleid

Deze benadering kun je toepassen op vraagstukken door het doorlopen van de 3 fasen of juist het uitdiepen van een van de fasen.

Pilot jeugdbeleid Rotterdam

Momenteel is een pilotexperiment gaande met de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK). Het einddoel is een beter beleidsmodel rondom de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en het voorkomen van werkloosheid of gebrek aan opleiding onder jongeren.

De pilot onderzoekt welke factoren bepalend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Hiervoor worden databronnen gekoppeld en verkent een combinatie van statistische methodes en ‘machine learning’ welke factoren bepalend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw centrum TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2023

Op dinsdag 13 juni is TNO Vector gelanceerd als Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie. Het centrum bundelt kennis en kunde van technologie, innovatie en beleid in handelingsperspectief aan ondernemers, bestuurders en beleidsmakers om zo transities te versnellen.

Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Informatietype:
Nieuws
13 april 2023

De basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 heeft een herziening gekregen. Samen met het NWO hebben we de lijst herijkt naar 44 technologieën in 8 categorieën.

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Voor een toekomstbestendige economie en samenleving moeten er ingrijpende transities gerealiseerd worden. Lees onze analyse voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

Een toekomstbestendige industrie? Daar is verandervermogen voor nodig

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De Nederlandse industrie is belangrijk voor onze economie en samenleving. Lees onze analyse voor een toekomstbestendige industrie.

Het kwartje is gevallen: kritieke grondstoffen zijn van strategisch belang

Informatietype:
Insight
28 maart 2023

Wat is er nodig om een tekort te voorkomen aan kritieke grondstoffen en de producten waar ze in zitten? Onze experts onderzochten het.