Informatietype:
Project
Thema:
Transities en transformaties
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Collaboratieve business modellen: een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit, wereldwijde pandemieën en andere bedreigingen voor onze toekomst. Het oplossen van deze problemen vraagt om socio-technische systeeminnovaties en transities, dus om veranderingen die ingrijpen op alle facetten van onze samenleving.

Transitieproces

Alleen als alle partijen goed gesynchroniseerde stappen zetten, kunnen ze floreren. Dat is de basis voor een transitie die gaat vliegen.

Deze veranderingen komen niet vanzelf tot stand. Goede initiatieven stranden helaas maar al te vaak zodra startsubsidies en andere vormen van ondersteuning stoppen en (markt)partijen op eigen benen verder moeten. Zo moet het bestaande systeem worden afgebouwd terwijl parallel het nieuwe systeem wordt opgebouwd, zijn er altijd veel partijen bij betrokken waarvan de belangen uiteen lopen en is de uitkomst vaak onvoorspelbaar en veranderlijk. Een transitieproces verloopt in de praktijk daarom vaak via een wispelturig en niet strak controleerbaar patroon.

Hoe werkt de methode van collaboratieve business modellen?

Met Collaboratieve Business Modellen voor Transitie werkt TNO aan de ontwikkeling van een praktische toepasbare methode om coalities van partijen te helpen met het gezamenlijk plannen en vormgeven van een transitie. In een collaboratief businessmodel worden alle stakeholders gemobiliseerd en met elkaar verbonden. Eerst formuleren alle partijen gezamenlijk een doelstelling die gebaseerd is op een evenwichtig samenspel van financiële, maatschappelijke en ecologische waarden. Vervolgens worden alle doelstellingen, afwegingen en tijdspaden gecombineerd tot een collaboratief businessmodel waarin alle betrokkenen afspraken met elkaar maken.

Floreren

In een collaboratief businessmodel worden alle stakeholders gemobiliseerd en met elkaar verbonden.

Alleen als alle partijen goed gesynchroniseerde stappen zetten, kunnen ze floreren. Dat is de basis voor een transitie die gaat vliegen. Een collaboratief businessmodel zorgt ervoor dat alle partijen duidelijkheid hebben over een gemeenschappelijk doel, maximaal waardes kunnen creëren - zowel afzonderlijk als gemeenschappelijk - en dat processen en tijdspaden optimaal op elkaar zijn afgestemd. Alleen zo krijgen complexe innovaties de kans om binnen een transitie te slagen, omdat ze zijn ingebakken in de kern van hoe organisaties samenwerken.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw centrum TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2023

Op dinsdag 13 juni is TNO Vector gelanceerd als Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie. Het centrum bundelt kennis en kunde van technologie, innovatie en beleid in handelingsperspectief aan ondernemers, bestuurders en beleidsmakers om zo transities te versnellen.

Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Informatietype:
Nieuws
13 april 2023

De basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 heeft een herziening gekregen. Samen met het NWO hebben we de lijst herijkt naar 44 technologieën in 8 categorieën.

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Voor een toekomstbestendige economie en samenleving moeten er ingrijpende transities gerealiseerd worden. Lees onze analyse voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

Een toekomstbestendige industrie? Daar is verandervermogen voor nodig

Informatietype:
Insight
4 april 2023

De Nederlandse industrie is belangrijk voor onze economie en samenleving. Lees onze analyse voor een toekomstbestendige industrie.

Het kwartje is gevallen: kritieke grondstoffen zijn van strategisch belang

Informatietype:
Insight
28 maart 2023

Wat is er nodig om een tekort te voorkomen aan kritieke grondstoffen en de producten waar ze in zitten? Onze experts onderzochten het.