Direct naar de inhoud

BELEID EN POLITIEK

Wij ondersteunen overheden bij het ontwikkelen en uitvoeren van ambities, beleid en standaarden. Overheden hebben in toenemende mate behoefte aan professionele en onafhankelijke kennispartners om antwoorden te formuleren op complexe maatschappelijke uitdagingen en om initiatieven te ondersteunen. Daarnaast is het onze taak om de kennisbasis voor de overheid op een aantal belangrijke publieke terreinen te onderhouden, versterken of vernieuwen.

Policy and Polictics

IMPACT: COVID-19

COVID-19

TNO ontwikkelde een snelle, goedkope en betrouwbare coronatest die het COVID-19 virus binnen een uur kan opsporen. Het sneller kunnen vaststellen of iemand besmet is, is van groot belang om de infectie onder de bevolking effectief te bestrijden. De ontwikkeling in samenwerking met de GGD Amsterdam, RIVM, DSM, LUMC en UMCG is bestemd voor het ministerie van VWS (Volksgezondheid), dat opdracht gaf voor het project dat door ZonMW als spoedonderzoek is gefinancierd.

Lees meer >

IMPACT: STIKSTOFUITSTOOT EN -DEPOSITIE IN NEDERLAND

Nitrogen emission and deposition in the Netherlands

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse stikstofwetgeving en bijbehorend beleid ("Integrale Aanpak Stikstof") in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Dit dwong de Nederlandse overheid tot nieuwe wetgeving en beleid ten aanzien van stikstofemissies in landbouw, verkeer en industrie. TNO heeft een factsheet geschreven over stikstofemissies en -depositie in Nederland naar aanleiding van enkele vragen die TNO ontving van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Lees meer >

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.