Direct naar de inhoud

ONDERNEMERSCHAP & ECONOMIE

Een deel van onze missie is om de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. Om dit te bereiken werken wij samen met het bedrijfsleven en topsectoren aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die nieuwe markten aanboren. We zetten sterk in op technologieoverdracht om meer economische impact te creëren. We richten ons meer op de valorisatie van onze kennis via licentieovereenkomsten en spin-offs om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk in de maatschappij terechtkomt.

Infographic

IMPACT: LEYDENJAR TECHNOLOGIES

leydenjar

De huidige generatie lithium-ion batterijen voldoet niet aan de eisen van de nabije toekomst, bijvoorbeeld voor elektrisch vervoer en opslag van duurzame energie. De spin-off LeydenJar heeft een unieke technologie ontwikkeld, waarmee dit type batterij in de toekomst 50% meer energie kan vasthouden. Daarmee is het een belangrijke innovatie om de energietransitie te versnellen.

Lees meer >

leyden-jar.com

IMPACT: POSITIEVE INVLOED OP BEDRIJVIGHEID

Postivie impact

We willen de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven vergroten, maar wat is het daadwerkelijke effect van innoveren met TNO? Een analyse bevestigt dat de impact op de resultaten van bedrijven aanzienlijk is.

Lees meer >

IMPACT: DELTA DIAGNOSTIEK

Delta Diagnostics

Wij zijn in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een biosensor. Dit is een klein apparaatje dat een druppel bloed kan analyseren om vast te stellen of iemand is blootgesteld aan zenuwgas, een infectieziekte heeft of een hartaanval heeft gehad. Delta Diagnostic is onze spin-off die de sensor momenteel van het laboratorium naar de markt brengt.

Lees meer >

deltadiagnostics.nl

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.