Direct naar de inhoud

SAMENWERKING

Wij willen mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Succesvolle innovaties die resulteren in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zijn alleen mogelijk door samenwerking. 

Wij willen het gebruik van zowel publiek-private als publiek-publieke partnerschappen uitbreiden als krachtige middelen om impact te bereiken. Wij voorzien een toenemende rol voor onszelf in het vormgeven van en deelnemen aan deze innovatieve initiatieven.

Collaboration

IMPACT: WarmingUP

warmingup

Nederland wil af van het aardgasverbruik. Duurzame warmtenetten zijn een alternatief om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee zijn ze een belangrijke schakel in het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Deze systemen moeten betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn. Samenwerking vanuit de warmteketen is nodig om duurzame warmtenetten te kunnen versnellen en op te schalen. Voorheen werkten bedrijven, particulieren en de overheid afzonderlijk aan stukjes van de oplossing.

Alle schakels in de warmtesector zijn nu samengebracht in het project WarmingUP: van warmteleveranciers tot gemeenten en waterschappen. TNO is secretaris van het WarmingUP collectief, dat verder bestaat uit onderzoeksinstituten Deltares en KWR, en 35 deelnemers.

We coördineren slimme aansturing van warmtenetten, geothermie en de maatschappelijke integratie van warmtenetten. De resultaten van dit project dragen bij aan het mogelijk maken van de opschaling van 340.000 aangesloten woningen in 2018 naar 1,1 miljoen aansluitingen in 2030.

Lees meer >

IMPACT: BTIC

BTIC

Wat is BTIC?

BTIC, Bouw en Techniek Innovatiecentrum, is een publiek-privaat samenwerkingsverband van drie ministeries (Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat), drie brancheorganisaties (Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland) en drie kennisinstituten (TNO, 4TUBouw en de Vereniging Hogescholen).

Doel is het versnellen van technologische en sociaaleconomische innovaties voor de gebouwde omgeving. BTIC fungeert als initiator, verbinder en makelaar om de toepassing van nieuwe oplossingen in de ontwerp-, engineering-, bouw- en installatiesector te stimuleren.

WELKE UITDAGING PAKT BTIC AAN?

De gebouwde omgeving staat voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de behoefte aan voldoende en betaalbare woningen, de energietransitie, een CO2-vrije gebouwde omgeving, een volledig circulaire economie in 2050, 50 % reductie van het gebruik van grondstoffen in 2030 en een toekomstbestendige infrastructuur. Ongeveer 50 % van het materiaalgebruik, 40 % van de CO2-uitstoot en 30 % van het watergebruik is gerelateerd aan de gebouwde omgeving.

HOE CREËERT BTIC IMPACT?

BTIC zet de sector overschrijdende kennis- en innovatieagenda voor de middellange termijn uit. Daarnaast ondersteunt het de oprichting van consortia die onderzoeksprogramma's uitvoeren op het gebied van energietransitie, digitalisering, circulariteit, vervanging van infrastructuur en klimaatadaptatie. BTIC biedt ook een platform voor kennisdeling en ondersteunt onderwijsprogramma's, zodat er voldoende opgeleid personeel is om de transitie mogelijk te maken.

BTIC geeft prioriteit aan de behoefte aan onderzoek en ontwikkeling: wat leidt tot duurzamer, veiliger en sneller bouwen met een groter maatschappelijk rendement. Momenteel nemen meer dan 200 partners deel aan programma's die door BTIC zijn geïnitieerd. Hiermee draagt BTIC bij aan de transitie naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving op een haalbare, schaalbare en betaalbare manier.

Lees meer >

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.